Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 4728 tiêu chuẩn

281

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8587:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Nguồn sáng phóng điện trong khí sử dụng trong đèn phóng điện trong khí đã được phê duyệt kiểu - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN8587:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8587:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8587:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - NGUỒN SÁNG PHÓNG ĐIỆN TRONG KHÍ SỬ DỤNG TRONG ĐÈN PHÓNG ĐIỆN TRONG KHÍ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT KIỂU - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Gas-discharge light

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

282

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8634:2010 (ISO 6906:1984) về Thước cặp có du xích đến 0,02mm

TCVN8634:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8634:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8634:2010 ISO 6906:1984 THƯỚC CẶP CÓ DU XÍCH ĐẾN 0,02 MM Vernier callipers reading to 0,02 mm Lời nói đầu TCVN 8634:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 6906:1984. TCVN 8634:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

283

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7462:2010 (ISO/PAS 11154:2006) về Phương tiện giao thông đường bộ - Giá chở hàng trên nóc xe

TCVN7462:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7462:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7462:2010 ISO/PAS 11154:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - GIÁ CHỞ HÀNG TRÊN NÓC XE Road vehicles - Roof load carriers Lời nói đầu TCVN 7462:2010 thay thế TCVN 7462-1:2005. TCVN 7462:2010 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

284

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 301:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng Bo - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN301:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN301:2010,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 301 : 2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BO - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of boron content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 301 : 2010 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

285

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 299:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng titan - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN299:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN299:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 299 : 2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TITAN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of titanium content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 299 : 2010 thay thế TCVN 299 : 1989.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

286

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8533:2010 (ISO 9908:1993) về Đặc tính kỹ thuật của bơm ly tâm - Cấp III

TCVN8533:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8533:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8533:2010 ISO 9908:1993 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BƠM LY TÂM – CẤP III Technical specifications of centrifugal pumps – Class III Lời nói đầu TCVN 8533:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 9908:1993; TCVN 8533:2010 do

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

287

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8518:2010 (ISO 4935:1989) về Thép và gang - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng

TCVN8518:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8518:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8518:2010 ISO 4935:1989 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH – PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ HỒNG NGOẠI SAU KHI ĐỐT TRONG LÒ CẢM ỨNG Steel and iron - Determination of sulfur content – Infrared absorpbtion method after

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

288

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7477:2010 (ISO 3842:2006) về Phương tiện giao thông đường bộ - Mâm kéo - Tính lắp lẫn

TCVN7477:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7477:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7477:2010 ISO 3842:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - MÂM KÉO - TÍNH LẮP LẪN Road vehicles - fifth wheels - Interchangeability Lời nói đầu TCVN 7477:2010 thay thế TCVN 7477:1995. TCVN 7477:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

289

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8515:2010 (ISO/TR 10719:1994) về Thép và gang - Xác định hàm lượng cacbon tự do - Phương pháp hấp thụ hồng ngoại sau khi đốt trong lò cảm ứng

TCVN8515:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8515:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8515:2010 ISO/TR 10719:1994 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON TỰ DO - PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ HỒNG NGOẠI SAU KHI ĐỐT TRONG LÒ CẢM ỨNG Steel and iron - Determination of non-combined carbon content - Infrared absorpbtion

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

290

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 302:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng vonfram - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN302:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN302:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 302:2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VONFRAM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of tungsten content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 302:2010 thay thế TCVN 302:1985.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

291

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 305:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng nitơ - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN305:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN305:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 305 : 2010 THÉP VÀ GANG – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron – Determination of nitrogen content – Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 305:2010 thay thế TCVN 305:1985. TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

292

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7358:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy lắp động cơ cháy cưỡng bức - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN7358:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7358:2010,***,Giao thông,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7358:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI GÂY Ô NHIỄM PHÁT RA TỪ XE MÁY LẮP ĐỘNG CƠ CHÁY CƯỠNG BỨC - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles - Gaseous pollutants emitted

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

293

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN310:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng asen - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN310:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN310:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 310 : 2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of arsenic content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 310 : 2010 thay thế TCVN 310 : 1989.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

294

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8658:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Ký hiệu nhóm xe cơ giới

TCVN8658:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8658:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8658:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KÝ HIỆU NHÓM XE CƠ GIỚI Road vehicles - Motor vehicle category symbol Lời nói đầu TCVN 8658:2010 được biên soạn trên cơ sở Quy định số TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 ngày 16

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

295

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8380:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8380:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8380:2010,***,TCVN 8380:2010 ,Thuốc bảo vệ thực vật,Hoạt chất cartap hydrochloride ,Yêu cầu kỹ thuật,Phương pháp thử,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8380 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT CARTAP HYDROCHLORIDE – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

296

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8376:2010 về tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây hội chứng taura (TSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp - Phiên mã ngược (RT-PCR)

TCVN8376:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8376:2010,***,Phát hiện virut gây hội chứng taura ,Kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp,Phiên mã ngược ,Tôm và sản phẩm tôm ,TCVN 8376:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8376:2010 TÔM VÀ SẢN PHẨM TÔM – PHÁT HIỆN VIRUT GÂY HỘI CHỨNG TAURA (TSV) BẰNG KỸ THUẬT PHẢN ỨNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

297

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8377:2010 về tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây bệnh đốm trắng (WSSV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)

TCVN8377:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8377:2010,***,Phát hiện virut gây bệnh đốm trắng ,Kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp,Tôm và sản phẩm tôm ,TCVN 8377:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8377:2010 TÔM VÀ SẢN PHẨM TÔM – PHÁT HIỆN VIRUT GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG (WSSV) BẰNG KỸ THUẬT PHẢN ỨNG CHUỖI TRÙNG HỢP

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

298

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8378:2010 về tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây bệnh đầu vàng (YHV) bằng kỹ thuật - Phản ứng chuỗi trùng hợp - Phiên mã ngược (RT-PCR)

TCVN8378:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8378:2010,Bộ Khoa học và Công nghệ,Virut gây bệnh đầu vàng,Kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp,Phiên mã ngược ,Tôm và sản phẩm tôm ,TCVN 8378:2010 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8378:2010 TÔM VÀ SẢN PHẨM TÔM – PHÁT HIỆN VIRUT GÂY BỆNH ĐẦU VÀNG (YHV) BẰNG KỸ THUẬT PHẢN ỨNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

299

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8349:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng thuốc kháng sinh nhóm tetracycline - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8349:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8349:2010,***,Xác định dư lượng thuốc kháng sinh,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Thuốc kháng sinh nhóm tetracycline ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8349:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8349:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC KHÁNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

300

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8350:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng aflatoxin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8350:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8350:2010,***, Xác định hàm lượng aflatoxin ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Thủy sản và sản phẩm thủy sản ,TCVN 8350:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8350:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AFLATOXIN ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69