Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 261-280 trong 4721 tiêu chuẩn

261

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8451:2010 (ISO 709:2001) về Tinh dầu - Xác định trị số este

TCVN8451:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8451:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8451:2010 TINH DẦU – XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ ESTE Essential oils – Determination of ester value 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định trị số este của tinh dầu. Phương pháp này không áp dụng

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

262

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8456:2010 (ISO 1279 : 1996) về Tinh dầu - Xác định trị số carbonyl - Phương pháp đo điện thế sử dụng hydroxylamoni clorua

TCVN8456:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8456:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8456:2010 TINH DẦU - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ CARBONYL - PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN THẾ SỬ DỤNG HYDROXYLAMONI CLORUA Essential oils - Determination of carbonyl values - Potentiometric methods using hydroxylammonium chloride 1.

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

263

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8609:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Ống dẫn mềm dùng cho phương tiện sử dụng khí tự nhiên và các hệ thống tiếp nhiên liệu

TCVN8609:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8609:2010,***,Giao thông TCVN 8609:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ỐNG DẪN MỀM DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG KHÍ TỰ NHIÊN VÀ CÁC HỆ THỐNG TIẾP NHIÊN LIỆU Road vehicles - Hoses for natural gas vehicles and dispensing systems Lời nói đầu TCVN 8609:2010 được biên

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

264

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8618:2010 (SAE J2645:2009)về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống phân phối và đo lường LNG cho phương tiện giao thông đường bộ - Xe tải và xe khách

TCVN8618:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8618:2010,***,Hóa chất,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8618:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG PHÂN PHỐI VÀ ĐO LƯỜNG LNG CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - XE TẢI VÀ XE KHÁCH Liquefied natural gas (LNG) - LNG vehicle metering and dispensing systems - Truck

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

265

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8608:2010 về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu dùng cho phương tiện sử dụng khí tự nhiên

TCVN8608:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8608:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8608:2010 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG KHÍ TỰ NHIÊN Road vehicles – Fuel system components for natural gas powered vehicles Lời nói đầu TCVN 8608:2010 được

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

266

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8629:2010 (ISO 6897:1984) về Rung động và chấn động - Hướng dẫn đánh giá phản ứng của cư dân trong các công trình cố định đặc biệt những công trình nhà cao tầng và công trình biển chịu chuyển động lắc ngang tần số thấp (từ 0,063 Hz đến 1 Hz )

TCVN8629:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8629:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8629:2010 ISO 6897:1984 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG - HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ PHẢN ỨNG CỦA CƯ DÂN TRONG CÁC CÔNG TRÌNH CỐ ĐỊNH ĐẶC BIỆT NHỮNG CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG VÀ CÔNG TRÌNH BIỂN CHỊU CHUYỂN ĐỘNG LẮC NGANG TẦN SỐ THẤP (TỪ 0,063 HZ ĐẾN 1

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

267

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14031:2010 (ISO 14031:1999) về Quản lý môi trường - Đánh giá kết quả thực hiện về môi trường - Hướng dẫn

TCVNISO14031:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14031:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14031 : 2010 ISO 14031 : 1999 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỀ MÔI TRƯỜNG - HƯỚNG DẪN Environment management - Environmental performance evaluation - Guidelines Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

268

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5869:2010 (ISO 3999 : 2004) về An toàn bức xạ - Thiết bị chụp ảnh bằng tia Gamma trong công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật về tính năng, thiết kế và thử nghiệm

TCVN5869:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5869:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5869: 2010 ISO 3999 : 2004 AN TOÀN BỨC XẠ - THIẾT BỊ CHỤP ẢNH BẰNG TIA GAMMA TRONG CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ TÍNH NĂNG, THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM Radiation protection - Apparatus for industrial gamma radiography -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

269

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8626:2010 (ISO 10979:1994) về Năng lượng hạt nhân - Nhận dạng bó thanh nhiên liệu của lò phản ứng hạt nhân

TCVN8626:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8626:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8626:2010 ISO 10979:1994 NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN - NHẬN DẠNG BÓ THANH NHIÊN LIỆU CỦA LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Identification of fuel assemblies for nuclear power reactors Lời nói đầu TCVN 8626:2010 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

270

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8583:2010 (ISO 14161:2009) về Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe - Chất chỉ thị sinh học - Hướng dẫn lựa chọn, sử dụng và trình bày kết quả

TCVN8583:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8583:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8583:2010 ISO 14161:2009 TIỆT KHUẨN SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE - CHẤT CHỈ THỊ SINH HỌC - HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN, SỬ DỤNG VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ Sterilization of health care products - Biological indicators - Guidance for the selection, use

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2016

271

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8363:2010 (ASTM 2784-06) về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Xác định lưu huỳnh (đèn thường hoặc đèn đốt oxy-hydro)

TCVN8363:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8363:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8363:2010 ASTM 2784-06 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH (ĐÈN THƯỜNG HOẶC ĐÈN ĐỐT OXY - HYDRO) Standard test method for sulfur in liquefied petroleum gases (oxy-hydrogen burner or lamp) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

272

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8628:2010 (ISO 15261 : 2004) về Rung động và chấn động - Các hệ thống tạo rung động và chấn động - Từ vựng

TCVN8628:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8628:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8628:2010 ISO 15261 : 2004 RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG - CÁC HỆ THỐNG TẠO RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG - TỪ VỰNG Virbration and shock - generating systems - vocabulary Lời nói đầu TCVN 8628 : 2010 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

273

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7272:2010 (ASTM D 3948-08) về Nhiên liệu tuốc bin hàng không - Phương pháp xác định trị số tách nước bằng máy đo độ tách nước xách tay (separometer)

TCVN7272:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7272:2010,Bộ Công nghiệp,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7272:2010 ASTM D 3948-08 NHIÊN LIỆU TUỐC BIN HÀNG KHÔNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TÁCH NƯỚC BẰNG MÁY ĐO LOẠI XÁCH TAY (SEPAROMETER) Standard test method for determining water separation characteristics

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

274

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8508:2010 (ISO 4942:1988) về Thép và gang - Xác định hàm lượng vanadi - Phương pháp quang phổ N-BPHA

TCVN8508:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8508:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8508:2010 ISO 4942:1988 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VANADI - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ N-BPHA Steel and iron - Determination of vanadum content - N-BPHA spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 8508:2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

275

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6821:2010 (ISO 611:2003) về Phương tiện giao thông đường bộ - Phanh ô tô và rơ moóc - Từ vựng

TCVN6821:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6821:2010,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6821:2010 ISO 611:2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – PHANH ÔTÔ VÀ RƠ MOÓC – TỪ VỰNG Road vehicles – Branking of automotive vehicles and their trailers – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 6821:2010 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

276

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8573:2010 (ISO 22156:2004) về Tre – Thiết kế kết cấu

TCVN8573:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8573:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8573:2010 ISO 22156:2004 TRE - THIẾT KẾ KẾT CẤU Bamboo — Structural design Lời nói đầu TCVN 8573:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 22156:2004. TCVN 8573:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC165 Gỗ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

277

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8522:2010 về Đệm không khí cứu người 20m và 45m

TCVN8522:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8522:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8522:2010 ĐỆM KHÔNG KHÍ CỨU NGƯỜI 20 M VÀ 45 M Safety air cushions 20 m and 45 m Lời nói đầu TCVN 8522 : 2010 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

278

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8523:2010 về Ống tụt cứu người 30m

TCVN8523:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8523:2010,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8523 : 2010 ỐNG TỤT CỨU NGƯỜI 30 m 30 m escape chute Lời nói đầu TCVN 8523 : 2010 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

279

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8552:2010 (ISO 14703:2008) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Chuẩn bị mẫu để xác định sự phân bố cỡ hạt của bột gốm

TCVN8552:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8552:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8552:2010 ISO 14703:2008 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) - CHUẨN BỊ MẪU ĐỂ XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ CỠ HẠT CỦA BỘT GỐM Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Sample preparation

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

280

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8553:2010 (ISO 18452:2005) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Xác định độ dày của màng gốm bằng thiết bị đo biên dạng đầu dò tiếp xúc

TCVN8553:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8553:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8553:2010 ISO 18452:2005 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP) - XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY CỦA MÀNG GỐM BẰNG THIẾT BỊ ĐO BIÊN DẠNG ĐẦU DÒ TIẾP XÚC Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69