Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 241-260 trong 4728 tiêu chuẩn

241

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8443:2010 (ISO 356 : 1996) về Tinh dầu - Chuẩn bị mẫu thử

TCVN8443:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8443:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8443 : 2010 TINH DẦU - CHUẨN BỊ MẪU THỬ Essential oils - Preparation of test samples 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn chung về chuẩn bị mẫu tinh dầu để phân tích trong phòng thử nghiệm. Tiêu chuẩn này

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

242

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8406:2010 về Giống vi sinh vật thú y - Quy trình giữ giống virus cường độc Gumboro

TCVN8406:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8406:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8406:2010 GIỐNG VI SINH VẬT THÚ Y - QUY TRÌNH GIỮ GIỐNG VIRUS CƯỜNG ĐỘC GUMBORO Master seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of virulent Gumboro strain Lời nói đầu TCVN 8406:2010 do

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

243

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8407:2010 về Giống vi sinh vật thú y - Quy trình nuôi giữ giống xoắn khuẩn Leptospira

TCVN8407:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8407:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8407:2010 GIỐNG VI SINH VẬT THÚ Y - QUY TRÌNH NUÔI GIỮ GIỐNG XOẮN KHUẨN LEPTOSPIRA Master seed of microorganisms for veterinary use - The procedure for preservation of virulent Leptospira strain Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

244

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5273:2010 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh dịch tả lợn

TCVN5273:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5273:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5273:2010 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN BỆNH DỊCH TẢ LỢN Animal disease - Diagnostic procedure for classical swine fever disease Lời nói đầu TCVN 5273:2010 thay thế TCVN 5273:1990; TCVN 5273:2010 do Cục Thú y

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

245

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5274:2010 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán bệnh nhiệt thán

TCVN5274:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5274:2010,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5274:2010 BỆNH ĐỘNG VẬT – QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN BỆNH NHIỆT THÁN Animal disease – Diagnostic procedure for anthrax Lời nói đầu TCVN 5274:2010 thay thế TCVN 5274:1990; TCVN 5274:2010 do Cục Thú y biên soạn, Bộ Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

246

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8577:2010 (ISO 12580:2007) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp thử tách mạch keo

TCVN8577:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8577:2010,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8577:2010 ISO 12580:2007 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - PHƯƠNG PHÁP THỬ TÁCH MẠCH KEO Timber structures - Glued laminated timber - Methods of test for glue-line delamination Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

247

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8576:2010 (ISO 12579:2007) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp xác định độ bền trượt của mạch keo

TCVN8576:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8576:2010,***,Công nghiệp TCVN 8576:2010 ISO 12579:2007 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ BỀN TRƯỢT CỦA MẠCH KEO Timber structures - Glued laminated timber - Methods of test for shear strength of glue lines Lời nói đầu TCVN 8576:2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

248

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8578:2010 (ISO 19993 : 2007) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo – Thử nghiệm tách mối nối bề mặt và cạnh

TCVN8578:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8578:2010,***,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8578 : 2010 ISO 19993 : 2007 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - THỬ NGHIỆM TÁCH MỐI NỐI BỀ MẶT VÀ CẠNH Timber structures - Glued laminated timber - Face and edge joint cleavage test Lời nói đầu TCVN 8578

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

249

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8457:2010 (ISO 1272 : 2000) về Tinh dầu - Xác định hàm lượng phenol

TCVN8457:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8457:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8457:2010 TINH DẦU - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHENOL Essential oils - Determination of content of phenols 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng phenol tính bằng phần trăm thể tích,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

250

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8453:2010 (ISO 1241 : 1996) về Tinh dầu - Xác định các trị số este trước và sau khi axetyl hóa và tính hàm lượng rượu tự do và rượu tổng số

TCVN8453:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8453:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8453 : 2010 TINH DẦU – XÁC ĐỊNH CÁC TRỊ SỐ ESTE TRƯỚC VÀ SAU KHI AXETYL HÓA VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG RƯỢU TỰ DO VÀ RƯỢU TỔNG SỐ Essential oils – Determination of ester values, before and after acetylation and evaluation of the

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

251

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8616:2010 (NFPA 59A:2009, có sửa đổi) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Yêu cầu trong sản xuất, tồn chứa và vận chuyển

TCVN8616:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8616:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8616:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - YÊU CẦU TRONG SẢN XUẤT, TỒN CHỨA VÀ VẬN CHUYỂN Liquefied natural gas (LNG) - Requirements for production, storage and handling Lời nói đầu TCVN 8616:2010 tương đương có sửa đổi với

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

252

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8612:2010 (EN 1474:1997) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thiết kế và thử nghiệm cần xuất nhập

TCVN8612:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8612:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8612:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT - THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM CẦN XUẤT NHẬP Liquefied natural gas (LNG) - Equipment and installations - Design and testing of loading/unloading arms

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

253

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8613:2010 (EN 1532:1997) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Quy trình giao nhận sản phẩm

TCVN8613:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8613:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8613:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT - QUY TRÌNH GIAO NHẬN SẢN PHẨM Liquefied natural gas (LNG) - Equipment and installations - Ship to shore interface Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

254

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8614:2010 (EN 12308:1998) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thử nghiệm tính tương thích của các loại vòng đệm được thiết kế cho đầu nối bằng mặt bích trên đường ống LNG

TCVN8614:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8614:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8614:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT - THỬ NGHIỆM TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC LOẠI VÒNG ĐỆM ĐƯỢC THIẾT KẾ CHO ĐẤU NỐI BẰNG MẶT BÍCH TRÊN ĐƯỜNG ỐNG LNG Liquefied natural gas (LNG) -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

255

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5027:2010 (ISO 2082:2008) về Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác - Lớp cadimi mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép

TCVN5027:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5027:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5027:2010 ISO 2082:2008 LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ LỚP PHỦ VÔ CƠ KHÁC - LỚP CADIMI MẠ ĐIỆN CÓ XỬ LÝ BỔ SUNG TRÊN NỀN GANG HOẶC THÉP Metallic and other inorganic coatings - Electroplated coatings of cadmium with supplementary

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

256

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 311:2010 về Thép và gang - Xác định hàm lượng nhôm - Phương pháp phân tích hóa học

TCVN311:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN311:2010,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 311:2010 THÉP VÀ GANG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHÔM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Steel and iron - Determination of total aluminium content - Methods of chemical analysis Lời nói đầu TCVN 311:2010 thay

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

257

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8555:2010 (ISO 27447:2009) về Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Phương pháp thử hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu bán dẫn xúc tác quang

TCVN8555:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8555:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8555:2010 ISO 27447:2009 GỐM MỊN (GỐM CAO CẤP, GỐM KỸ THUẬT CAO CẤP - PHƯƠNG PHÁP THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA VẬT LIỆU BÁN DẪN XÚC TÁC QUANG Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test method

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

258

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8440:2010 (ISO 4185 : 1980) về Đo dòng chảy chất lỏng trong ống dẫn kín – Phương pháp cân

TCVN8440:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8440:2010,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8440 : 2010 ISO 4185 : 1980 ĐO DÒNG CHẤT LỎNG TRONG ỐNG DẪN KÍN - PHƯƠNG PHÁP CÂN Measurement of liquid flow in closed conduits – Weighing method Lời nói đầu TCVN 8440 : 2010 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

259

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8623:2010 (ISO 23380:2008) về Than - Lựa chọn phương pháp xác định các nguyên tố dạng vết

TCVN8623:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8623:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8623:2010 ISO 23380:2008 THAN - LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ DẠNG VẾT Selection of methods for the determination of trace elements in coal Lời nói đầu TCVN 8623:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

260

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8622:2010 (ISO 19579:2006) về Nhiên liệu khoáng rắn - Xác định lưu huỳnh bằng phép đo phổ hồng ngoại ( IR )

TCVN8622:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8622:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8622:2010 ISO 19579:2006 NHIÊN LIỆU KHOÁNG RẮN - XÁC ĐỊNH LƯU HUỲNH BẰNG PHÉP ĐO PHỔ HỒNG NGOẠI (IR) Solid mineral fuels - Determination of sulfur by IR spectrometry Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188