Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 4712 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8433:2010 (CODEX STAN 287-1978, AMD.1-2008) về Tiêu chuẩn chung đối với các sản phẩm từ phomat chế biến

TCVN8433:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8433:2010,***,Sản phẩm từ phomat chế biến,TCVN 8433:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8433:2010 CODEX STAN 287-1978, AMD.1-2008 TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TỪ PHOMAT CHẾ BIẾN General standard for process(ed) cheese preparations Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8432:2010 (CODEX STAN 286:1978, AMD.1:2008) về Tiêu chuẩn chung đối với phomat chế biến và phomat chế biến dạng phết

TCVN8432:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8432:2010,***,Phomat chế biến ,Phomat chế biến dạng phết,TCVN 8432:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8432:2010 CODEX STAN 286-1978, AMD.1-2008 TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI PHOMAT CHẾ BIẾN VÀ PHOMAT CHẾ BIẾN DẠNG PHẾT General standard for process(ed) cheese

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8431:2010 (CODEX STAN 285-1978, Amd.1-2008) về Tiêu chuẩn chung đối với phomat chế biến dạng phết và phomat chế biến được định tên

TCVN8431:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8431:2010,***,Phomat chế biến dạng phết,Phomat chế biến được định tên,TCVN 8431:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8431:2010 CODEX STAN 285-1978, Amd.1-2008 TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI PHOMAT CHẾ BIẾN DẠNG PHẾT VÀ PHOMAT CHẾ BIẾN ĐƯỢC ĐỊNH TÊN General standard

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8409:2010 về Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

TCVN8409:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8409:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8409:2010 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN Agricutural production land evaluation instruction for land use planning at district level Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8526:2010 về Máy giặt gia dụng - Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

TCVN8526:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8526:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8526:2010 MÁY GIẶT GIA DỤNG - MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Electric  washing machine - Minimum energy performance and method for determination of energy efficiency Lời nói

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7600:2010 (CISPR 13:2009) về Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính nhiễu tần số rađio - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN7600:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7600:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7600:2010 CISPR 13:2009 MÁY THU THANH, THU HÌNH QUẢNG BÁ VÀ THIẾT BỊ KẾT HỢP - ĐẶC TÍNH NHỄU TẦN SỐ RAĐIÔ -GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

187

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8480:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại

TCVN8480:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8480:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8480 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP - YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ MỐI GÂY HẠI Dike and dam - Demand for element and volume of the termite survey and control 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8405:2010 về Thịt và các sản phẩm thịt – Xác định trữ lượng trichlorfon

TCVN8405:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8405:2010,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thịt và sản phẩm thịt ,Xác định trữ lượng trichlorfon,TCVN 8405:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8405:2010 THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG TRICHLORFON Meat and meat products - Determination of trichlorfon residue

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7080:2010 (ISO 14378:2009/IDF 167:2009) về Sữa và sữa bột – Xác định hàm lượng iodua – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN7080:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7080:2010,***,Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao,Sữa và sữa bột,Phương pháp xác định hàm lượng Iodua,TCVN 7080:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7080:2010 ISO 14378:2009 SỮA VÀ SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG IODUA - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6833:2010 (ISO 7208 : 2008) về Sữa gầy, whey và buttermilk – Xác định hàm lượng chất béo – Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

TCVN6833:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6833:2010,***,Xác định hàm lượng chất béo,Phương pháp khối lượng, Sữa gầy,Buttermilk,TCVN 6833:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6833 : 2010 ISO 7208 : 2008 SỮA GẦY, WHEY VÀ BUTTERMILK - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN)

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6832:2010 (ISO 11865:2009) về Sữa bột nguyên chất tan nhanh – Xác định số lượng đốm trắng

TCVN6832:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6832:2010,***,Xác định số lượng đốm trắng,Sữa bột nguyên chất tan nhanh ,TCVN 6832:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6832 : 2010 ISO 11865:2009 SỮA BỘT NGUYÊN CHẤT TAN NHANH - XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG ĐỐM TRẮNG Instant whole milk powder - Determination of white flecks

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7083:2010 (ISO 11870:2009) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng chất béo - Hướng dẫn chung về phương pháp dùng dụng cụ đo chất béo

TCVN7083:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7083:2010,***,Xác định hàm lượng chất béo,Sữa và sản phẩm sữa ,TCVN 7083:2010 ,Phương pháp dùng dụng cụ đo chất béo,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7083:2010 ISO 11870:2009 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DÙNG DỤNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8472:2010 (EN 12857 : 1999) về Thực phẩm - Xác định cyclamate - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN8472:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8472:2010,***,Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao,Thực phẩm, Xác định cyclamate,TCVN 8472:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8472 : 2010 EN 12857 : 1999 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH CYCLAMATE – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Foodstuffs – Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8471:2010 (EN 12856:1999) về Thực phẩm - Xác định Acesulfame-K, aspartame và sacarin - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN8471:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8471:2010,***,Xác định Acesulfame-K ,Thực phẩm,Xác định aspartame và sacarin,Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao,TCVN 8471:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8471:2010 EN 12856:1999 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH ACESULFAME-K. ASPARTAME VÀ SACARIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6470:2010 về Phụ gia thực phẩm - Phương pháp thử đối với các chất tạo màu

TCVN6470:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6470:2010,***,Phương pháp thử,Các chất tạo màu,TCVN 6470:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6470:2010 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI CÁC CHẤT TẠO MÀU Food additives - Test methods for food colours Lời nói đầu TCVN 6470:2010 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6351:2010 (ISO 6884 :2008) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng tro

TCVN6351:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6351:2010,***,Xác định hàm lượng tro,Dầu mỡ động vật và thực vật,TCVN 6351:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6351 : 2010 ISO 6884 :2008 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO Animal and vegetable fats and oils – Determination of ash Lời nói

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

197

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5138:2010 (CAC/MISC 4, AMD.1-1993) về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm - Phân loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

TCVN5138:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5138:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5138:2010 CAC/MISC 4, AMD.1-1993 DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM - PHÂN LOẠI THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI Pesticides residues in food - Classification of foods and animal feeds Lời nói

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

198

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8657:2010 về máy lâm nghiệp - Tời - Kích thước, tính năng và an toàn

TCVN8657:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8657:2010,***,TCVN 8657:2010,Kích thước tính năng và an toàn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8657 : 2010 MÁY LÂM NGHIỆP – TỜI – KÍCH THƯỚC, TÍNH NĂNG VÀ AN TOÀN Machinery for forestry – Winches – Dimensions, perpormance and safety Lời nói đầu TCVN 8657:2010 thay thế

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5945:2010 về Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

TCVN5945:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5945:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5945:2010 NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP - TIÊU CHUẨN THẢI Industrial waste water- Discharge standards Lời nói dầu TCVN 5945:2010 thay thế cho TCVN 5945:2005 TCVN 5945:2010 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6469:2010 về Phụ gia thực phẩm - Phương pháp đánh giá ngoại quan và xác định các chỉ tiêu vật lý

TCVN6469:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6469:2010,***,Đánh giá ngoại quan ,Xác định các chỉ tiêu vật lý,TCVN 6469:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6469:2010 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGOẠI QUAN VÀ XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU VẬT LÝ Food additives - Methods for evaluating appearance

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79