Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4712 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 10:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy do Bộ Tài chính ban hành

10: 2010/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với máy bơm nước chữa cháy biên soạn. Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính. QCVN 10: 2010/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MÁY

Ban hành: 25/03/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng do Bộ Tài chính ban hành

prevervation paddy HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 11: 2010/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính. QUY

Ban hành: 25/03/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn do Bộ Tài chính ban hành

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính. QCVN 08: 2010/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI XUỒNG CỨU NẠN National technical

Ban hành: 01/02/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 09:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh do Bộ Tài chính ban hành

QCVN 09: 2010/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính. QCVN 09: 2010/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NHÀ

Ban hành: 01/02/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 01-153:2014/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống mướp đắng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2007. QCVN 01-153:2014 /BNNPTNT do Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 05/2014/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 02 năm 2014 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT

Ban hành: 20/02/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

6

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 153:2006 về đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng cách đổ nước thí nghiệm trong hố đào và trong hố khoan

14TCN153:2006,Tiêu chuẩn ngành 14TCN153:2006,***,14TCN 153:2006 ,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,Phương pháp xác định độ thấm nước,Độ thấm nước của đất ,Đổ nước thí nghiệm trong hố đào ,Đổ nước thí nghiệm trong hố khoan,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 153:2006 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 153:2000 về cá nước ngọt - cá hương các loài : mè vinh, he vàng, bống tượng, trê lai F1 - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN153:2000,Tiêu chuẩn ngành 28TCN153:2000,Bộ Thuỷ sản,28TCN153:2000 ,Cá nước ngọt,Cá hương các loài,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 153:2000 CÁ NƯỚC NGỌT - CÁ HƯƠNG CÁC LOÀI : MÈ VINH, HE VÀNG, BỐNG TƯỢNG, TRÊ LAI F1 - YÊU CẦU KỸ THUẬT Freshwater fish - Fry of silver barb, tin-foil barb, sand goby, hybrid catfish

Ban hành: 10/05/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-153:1995 về cống, bể cáp và tủ đấu cáp - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-153:1995,Tiêu chuẩn ngành TCN68-153:1995,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Cống,Bể cáp,Tủ đấu cáp ,TCN 68-153:1995,Điện - điện tử TCN 68 - 153: 1995 CỐNG, BỂ CÁP VÀ TỦ ĐẤU CÁP YÊU CẦU KỸ THUẬT Cable duct and cable connected box Technical standard MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 26/12/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 153:1986 về cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - phương pháp xác định hàm lượng silic điôxit SiO2

TCXD153:1986,Tiêu chuẩn XDVN TCXD153:1986,***,TCXD 153:1986,Phương pháp xác định,Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh,Hàm lượng silic dioxit ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 153 : 1986 CÁT SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC ĐIÔXYT SIO2 Sand used in glass industry - Method

Ban hành: Năm 1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

10

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 153:1991 về quy phạm bảo quản lương thực

10TCN153:1991,Tiêu chuẩn ngành 10TCN153:1991,***,Quy phạm bảo quản lương thực,10 TCN 153:1991,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 153:1991 QUY PHẠM BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC Quy phạm này áp dụng trong việc bảo quản các loại lương thực: Thóc, gạo, ngô và khoai sắn lát, ở các khâu: Dự trữ và lưu thông. 1. Qui định chung

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8479:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại

TCVN8479:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8479:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8479 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHẢO SÁT MỐI, MỘT SỐ ẨN HỌA VÀ XỬ LÝ MỐI GÂY HẠI Technical requirements of servey for abnormalities and termites and termites control for dike and dam Lời nói đầu TCVN 8479

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2019. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on rice for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1.

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2010 về Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử

TCVN8630:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8630:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8630:2010 NỒI HƠI - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Boilers - Energy efficiency and test method Lời nói đầu TCVN 8630:2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và Bình chịu áp lực biên soạn, Tổng

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

sách và theo dõi hàng hóa 4.5 Phòng chống cháy nổ 4.6 Công bố hợp quy 5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Lời nói đầu QCVN 08: 2018/BTC thay thế QCVN 08: 2010/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8416:2010 về công trình thủy lợi - quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng trạm bơm và tuốc bin

TCVN8416:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8416:2010,***,TCVN 8416:2010 ,Công trình thủy lợi,Quy trình quản lý vận hành,Duy tu bảo dưỡng ,Trạm bơm và tuốc bin,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8416:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM VÀ TUỐC BIN Hydraulic structure – Procedure

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8417:2010 về công trình thủy lợi - quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện

TCVN8417:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8417:2010,***,TCVN 8417:2010,Công trình thủy lợi,Quy trình quản lý vận hành,Duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8417:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU VÀ BẢO DƯỠNG TRẠM BƠM ĐIỆN Hydraulic structure - Procedure

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8415:2010 về công trình thủy lợi - quản lý tưới nước vùng không ảnh hưởng triều

TCVN8415:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8415:2010,***,Công trình thủy lợi,TCVN 8415:2010,Quản lý tưới nước vùng,Tưới nước vùng không ảnh hưởng triều,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8415:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUẢN LÝ TƯỚI NƯỚC VÙNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG TRIỀU Hydraulic structure - Irrigation management for non- tided area

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8418:2010 về công trình thủy lợi - quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống

TCVN8418:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8418:2010,***,TCVN 8418:2010,Công trình thủy lợi,Quy trình quản lý vận hành,Duy tu bảo dưỡng cống,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8418:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, DUY TU BẢO DƯỠNG CỐNG Hydraulic structure - Process for management, operation nad maintenance

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8413:2010 về công trình thủy lợi – vận hành và bảo dưỡng hệ thống giếng giảm áp cho đê

TCVN8413:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8413:2010,***,Yêu cầu vận hành và bảo dưỡng ,Hệ thống giếng giảm áp cho đê,Công trình thủy lợi,TCVN 8413:2010,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8413:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG GIẾNG GIẢM ÁP CHO ĐÊ Hydraulic structure  - Operation and maintenance of the

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56