Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 74057 công văn

161

Công văn 10905/CT-TTHT năm 2013 lập hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thư số 10/2013/CV-YSKWVN ngày 29/11/2013 của Công ty về lập hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Căn cứ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

162

Công văn 5352/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế khi liên doanh, liên kết do Tổng cục Thuế ban hành

cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn và quy định tại Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT. Cục Thuế TP.Hà Nội đã có công văn số 46605/CT-HTr ngày 22/09/2014 về chính

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2015

163

Công văn 25/TCT-CS về khởi tạo hoá đơn tự in do Tổng cục Thuế ban hành

1. Công ty TNHH Metro cash&carry Việt Nam: Công ty TNHH Metro cash&carry Việt Nam trình bày: hiện nay Công ty đang triển khai hệ thống phần mềm bán hàng mới tên gọi MPOS ở phạm vi tập đoàn cho hơn 29 quốc gia trên thế giới mà tập đoàn Metro đang hoạt động với hình thức hoá đơn tự in theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài

Ban hành: 03/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2012

164

Công văn 2556/TCT-CS về mẫu hóa đơn xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

tháng 07 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên Tổng cục Thuế nhận được công văn số ACC/CV/110502 ngày 31/05/2011 của Công ty TNHH Pulppy Corelex (Việt Nam) về việc mẫu hóa đơn xuất khẩu của Công ty. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của

Ban hành: 25/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2011

165

Công văn 935/CT-TTHT về sử dụng hoá đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Cục thuế TP. có ý kiến như sau: - Căn cứ điểm 5 công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện NĐ 51/2010/NĐ-CP và TT 153/2010/TT-BTC : “ Về việc tiếp tục sử dụng hóa đơn đã tự in (đặt in) năm 2010 của doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2012

166

Công văn 7314/TCHQ-GSQL xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 100/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 7314/TCHQ-GSQL V/v xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 100/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội; - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

167

Công văn 1257/TCT-CS về sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

về việc sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Các loại hóa đơn:…. b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi

Ban hành: 13/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

168

Công văn 4506/BTC-TCT về hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về

Ban hành: 06/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2011

169

Công văn số 153/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Trả lời câu hỏi đối thoại

đơn. Đề nghị mua số lượng hóa đơn nhiều hơn do Công ty ở xa. Chi Cục thuế còn hạn chế bán hóa đơn cho doanh nghiệp mỗi lần bán chỉ 02 quyển? Trả lời: Tại điểm 1.2.b Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy

Ban hành: 09/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2007

170

Công văn 4046/TCT-KK năm 2015 về vướng mắc xử lý khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

06/2012/TT-BTC ngày 11/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ. Khoản 2 Điều 3, Khoản 1(k) Điều 4, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi

Ban hành: 30/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2015

171

Công văn 1625/TCT-CS về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

153/2010/TT-BTC và doanh nghiệp được sử dụng ngay sau khi thông báo theo hướng dẫn tại công văn số 4271/BTC-TCT ngày 01/04/2011 của Bộ Tài chính. 4. Tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên quy định: “Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi địa chỉ, nếu tổ chức, hộ và

Ban hành: 13/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2011

172

Công văn 3032/TCT-TTr trả lời Công văn 563/QLTT-CBL do Tổng cục Thuế ban hành

hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và quy định tại Chương III Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (sau đây viết tắt là Nghị định số 51/2010/NĐ-CP)”. Theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi

Ban hành: 26/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

173

Công văn 1369/TCT-CS vướng mắc về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1431/CT-HQTA ngày 21/03/2011 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Thông tư 153). Về

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

174

Công văn 3039/BNN-KHCN triển khai Quyết định 86/2010/QĐ-TTg và Thông tư 81/2011/TT-BTC do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3039/BNN-KHCN,Công văn 3039 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,3039/BNN-KHCN , 86/2010/QĐ-TTg ,81/2011/TT-BTC ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Triển khai BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

175

Công văn 5341/TCT-CS trả lời bạn đọc Cổng thông tin điện tử Chính phủ do Tổng cục Thuế ban hành

mắc trong triển khai thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ điểm a, điểm b, khoản 1 Điều 6 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về đối tượng tạo hóa đơn tự in thì: Đối tượng áp dụng hình thức hóa đơn tự in tại điểm

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2011

176

Công văn 9046/CT-TTHT về chi phí bảo hành do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hành được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau: - Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; - Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuê thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 21/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

177

Công văn 7758/CT-TTHT về mất hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

- Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: “Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy,

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2012

178

Công văn 1226/CT-TTHT hóa đơn đặt in sai ký hiệu mẫu số hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

P.Bến Nghé, Q.1 MST: 0311784276 Trả lời văn thư ngày 01/02/2013 của Công ty về hóa đơn đặt in sai ký hiệu mẫu số hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Căn cứ văn bản số 1369/TCT-CS ngày

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

179

Công văn 146/TCT-CS năm 2014 xử lý việc ghi sai địa chỉ người mua trên hóa đơn mua hàng do Tổng cục Thuế ban hành

như sau: - Tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định. - Tại Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập. -

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

180

Công văn 7156/CT-AC gửi báo cáo BC26/AC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2011   Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Tại điều 25 Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn: “Hàng quý,

Ban hành: 26/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215