Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 74094 công văn

141

Công văn 1114/TCT-CS trả lời kiến nghị về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

công bằng. Ngày 20/9/2010, Bộ Tài chính đã có công văn số 12503/BTC-CST trả lời các kiến nghị của Hiệp hội. Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

142

Công văn 10965/BTC-QLKT năm 2020 về đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

10965/BTC-QLKT,Công văn 10965 2020,Bộ Tài chính,Đính chính Thông tư 39/2020/TT-BTC,Sửa đổi chế độ báo cáo lĩnh vực kế toán,Đính chính Thông tư sửa đổi chế độ báo cáo,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

143

Công văn 1498/TCT-CS về vướng mắc về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

05 năm 2011 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/2011/TT-HYH ngày 01/04/2011 của Công ty TNHH Hsin Yue Hsing đề nghị hướng dẫn vướng mắc về hóa đơn xuất khẩu theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại

Ban hành: 04/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2011

144

Công văn 4603/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

phủ; Căn cứ Điều 3 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng; Căn cứ Điều 22, Điều 23 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Căn cứ Khoản 2 Điều

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2012

145

Công văn 9463/CT-TTHT về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ngày 16/10/2012 của Công ty về hóa đơn, chứng từ ; Cục thuế TP có ý kiến như sau: - Căn cứ tiết h khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qui định nội dung trên hóa đơn đã lập: “ Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

146

Công văn 1354/TXNK-PL năm 2013 vướng mắc phân loại hàng hóa theo Điều 97 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

mắc phân loại hàng hóa theo Điều 97 Thông tư 194/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trả lời công văn số 1960/HQBRVT-KTSTQ ngày 12/7/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc báo cáo vướng mắc khi thực hiện hướng dẫn tại Điều 97

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

147

Công văn 4544/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc triển khai Luật 21/2012/QH13 và Thông tư 205/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

21/2012/QH13 và Thông tư 205/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGAS Trading) (Tòa nhà PVGAS tower, số 673 Nguyễn Hữu Thị, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí inh) Trả lời công văn số 2515/KDK-XNK ngày 15/07/2013 của Công ty Kinh doanh sản phẩm

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

148

Công văn 4458/TCHQ-TXNK năm 2013 trả lời kiến nghị sửa Thông tư 194/2010/TT- BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông tư 194 Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai. Trả lời công văn số 1311/HQĐNa-TXNK ngày 03/7/2013 của Cục hải quan tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo, kiến nghị sửa đổi Thông tư 194/2010/TT- BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế (gọi

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2013

149

Công văn 2743/TCT-CS sử dụng hóa đơn tự in (đặt in) trước năm 2010 sau ngày 31/3/2011 do Tổng cục Thuế ban hành

2003) sau ngày 31/3/2011. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 2, Điều 33, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) quy định: “2. Tổ chức,

Ban hành: 09/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

150

Công văn 2581/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với hàng khuyến mại không thu tiền do Tổng cục Thuế ban hành

cứ Khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại quy định về các hình thức khuyến mại; Căn cứ điểm 2.4 Phụ lục số 04 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn; Căn cứ Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về giá tính thuế GTGT; Căn cứ điểm 2.19 Điều 6 Thông

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

151

Công văn 743/TCT-CS về trích chuyển hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

4 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hoá đơn của tổ chức thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.” Tại khoản 2 Điều 33 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2011

152

Công văn 6541/BTC-CST năm 2020 về hướng dẫn Thông tư 199/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

6541/BTC-CST,Công văn 6541 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Thông tư 199/2016/TT-BTC,Giấy chứng nhận chất lượng phương tiện giao thông,Lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng phương tiện,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

153

Công văn 794/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế, hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

II, phần B Thông tư này.” Căn cứ quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 10468/CT-TTHT ngày 10/11/2015. Tổng cục Thuế trả lời để Cục

Ban hành: 01/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2016

154

Công văn 2011/TCT-CS năm 2013 thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

công văn số 04/2013/DTSC ngày 22/01/2013 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với trấu ép. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 3 điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2013

155

Công văn 4963/CT-TTHT năm 2014 về việc mất hóa đơn do Cục thuế Hồ Chí Minh ban hành

có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 đến 30/06/2013) quy định về xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn:

Ban hành: 25/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2014

156

Công văn 2381/TCT-CS năm 2013 đồng tiền ghi trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ. Trả lời Công văn số 49/CT-TTHT ngày 05/1/2013 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về đồng tiền ghi trên hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ tiết e khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đồng

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

157

Công văn 6541/CT-TTHT về hoá đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

- Căn cứ khoản 2 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ: “... Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.” - Căn cứ Công văn số

Ban hành: 30/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

158

Công văn 1728/TCHQ-TXNK về quyết toán thuế theo Điều 98 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

1728/TCHQ-TXNK,Công văn 1728 2013,Tổng cục Hải quan,Hướng dẫn quyết toán thuế,vướng mắc quyết toán thuế ,quyết toán thuế theo Điều 98 Thông tư số 194/2010/TT-BTC,Thực hiện quyết toán thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

159

Công văn 50/TCT-CS về hoá đơn in trên máy tính tiền do Tổng cục Thuế ban hành

cuộn không nhất thiết cố định độ dài. Độ dài của hoá đơn phụ thuộc vào độ dài danh mục hàng hoá bán ra. 3. Về số thứ tự của hoá đơn: Tại Điểm 1.d, Điều 4, Chương I Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn nội dung bắt buộc trên hoá đơn đã lập như sau: “d) Số thứ tự hoá đơn Số thứ tự của hoá đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên

Ban hành: 05/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2011

160

Công văn 326/TCT-CS năm 2020 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

ngày 01/5/2011. 2. Ngoài các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, các nội dung khác được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính.” Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224