Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 74094 công văn

101

Công văn 3508/TCT-CS về mất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

05 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên. Trả lời công văn số 1186/CT-HC.QT.TV.AC ngày 27/7/2012 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 22 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 cua Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất,

Ban hành: 05/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

102

Công văn 12057/BTC-TCHQ xử lý vướng mắc quyết toán linh kiện theo Điều 98 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

mắc về quyết toán linh kiện theo Điều 98 Thông tư số 194/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: - Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam; (Khu CN Đồng Văn II, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam) - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Trả lời

Ban hành: 06/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2012

103

Công văn 3482/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

3482/TCHQ-TXNK,Công văn 3482 2011,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3482/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 194/2010/TT-BTC

Ban hành: 21/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2011

104

Công văn 3419/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 165/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

3419/TCHQ-TXNK V/v Vướng mắc thực hiện Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Cần Thơ Trả lời công văn số 800/HQCT-NV ngày 30/6/2011 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ về việc vướng mắc xác định số lượng xăng dầu thực nhập để tính thuế đối với

Ban hành: 19/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

105

Công văn 5347/TCT-CS về hoá đơn của Công ty Metro Cash Carry do Tổng cục Thuế ban hành

Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định; quy định tiết 3, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá,

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2011

106

Công văn 7248/BTC-QLCS triển khai Quyết định 86/2010/QĐ-TTg và Thông tư 81/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

86/2010/QĐ-TTg và Thông tư số 81/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Ban hành: 30/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2012

107

Công văn 2803/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

2803/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc khi thực hiện TT 194/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 706/HQLC-NV về việc vướng mắc về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu nhưng tái xuất ra nước ngoài đã quá 365 ngày

Ban hành: 13/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2012

108

Công văn 638/TCT-CS về hoá đơn của Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

định tại tiết k, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; quy định tại Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010

Ban hành: 25/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

109

Công văn 153/CT-TNCN nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương-tiền công, từ kinh doanh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

153/CT-TNCN,Công văn 153 2010,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Quyết toán thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Hoàn thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HCM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 153/CT-TNCN V/v Nơi nộp hồ

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

110

Công văn 3067/TCT-CS năm 2014 sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Căn cứ các quy định trên, trường hợp từ tháng 03 đến tháng 12/2013, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ nhưng chưa

Ban hành: 06/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2014

111

Công văn 7330/BTC-CST năm 2020 đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và 25/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

7330/BTC-CST,Công văn 7330 2020,Bộ Tài chính,Đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC,Đính chính Thông tư 25/2020/TT-BTC,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7330/BTC-CST V/v đính chính

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

112

Công văn 923/TCT-CS vướng mắc về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) quy định: “2. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kiểm kê để xác định hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành đã mua hoặc hóa

Ban hành: 21/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2011

113

Công văn 1860/TCT-CS về mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011 Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Trả lời công văn số 807/TCTHK-TCKT ngày 28/04/2011 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam nêu vướng mắc về mẫu hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của

Ban hành: 01/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2011

114

Công văn 1432/TCHQ-TXNK vướng mắc Thông tư 205/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

V/v trả lời vướng mắc Thông tư số 205/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 15 tháng 12 năm 2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 về việc xác định trị giá hải quan đối

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2012

115

Công văn 153/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

153/BXD-KTXD,Công văn 153 2009,Bộ Xây dựng,Định mức dự toán xây dựng công trình,Khoan ngàm vào đá,Khoan qua hang caster,Hệ số sử dụng ống vách,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 13/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2009

116

Công văn 153/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn mô hình quản lý các dự án thuộc Bộ Ngoại giao do Bộ Xây dựng ban hành

153/BXD-HDXD,Công văn 153 2009,Bộ Xây dựng,Quản lý dự án đầu tư xây dựng,Bộ Ngoại giao,Mô hình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 153/BXD–HĐXD V/v hướng dẫn mô hình quản lý

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2009

117

Công văn 5642/TCT-CC năm 2014 phạm vi áp dụng của Thông tư 66/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

5642/TCT-CC,Công văn 5642,Tổng cục Thuế,Phạm vi áp dụng,Thông tư 66/2010/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5642/TCT-CC V/v phạm vi áp dụng

Ban hành: 17/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2015

118

Công văn 1123/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện Thông tư 205/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

205/TT-BTC ngày 15/12/2010 Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng Tổng cục Hải quan nhận được công văn báo cáo số 879/HQHP-TXNK ngày 2/3/2011 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thực hiện một số trường hợp cụ thể. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có

Ban hành: 17/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

119

Công văn 5545/TCT-CC năm 2014 trả lời vướng mắc khi áp dụng Thông tư 66/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

V/v: Trả lời vướng mắc khi áp dụng Thông tư số 66/2010/TT-BTC. Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam. Trả lời công văn số 44/VN1T-HN-CV ngày 16/10/2014 của Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam về việc áp dụng Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

120

Công văn 853/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương Trả lời công văn số 263/HQBD-TXNK ngày 24/01/2011 của Cục Hải quan Bình Dương về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 194/2010/TT-BTC, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 1, Điều 104, Thông tư số 194/2010/TT-BTC

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228