Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 74107 công văn

21

Công văn 404/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

404/TCT-CS,Công văn 404 2011,Tổng cục Thuế,Chế độ hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 404/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2011

22

Công văn 427/TCT-CS thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

ngày 31/3/2011. - Hóa đơn tự in: Tổng công ty được sử dụng hóa đơn có số hóa đơn theo định dạng: Tên Module_CodeAgentYYYYMMPP (Tên chương trình_Mã Đại lý/Năm/Tháng/Kỳ). 2. Cách lập hóa đơn đối với xuất trả hàng ủy thác nhập khẩu: Tại Điểm 2.2 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn cách lập hóa đơn GTGT

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

23

Công văn 17716/BTC-TCT hướng dẫn vướng mắc Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì Cục thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2010

24

Công văn 355/TCT-CS thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ hướng dẫn: “1. Cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh; hộ, cá nhân kinh doanh; doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không thuộc đối tượng tạo hoá

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

25

Công văn 231/TCT-CS về chế độ hoá đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5796/CT-TTHT ngày 23/12/2010 của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk về tạo hoá đơn đặt in và lập một số tiêu thức trên hoá đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ban hành: 18/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2011

26

Công văn 109/TCT-CS thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

tỉnh Đắk Lắk; công văn số 04/CV-LTK/10 ngày 25/12/2010 của Công ty TNHH Nhựa Lý Thường Kiệt về việc thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại tiết 3 khoản l Điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng được tạo hóa đơn tự in: “Doanh nghiệp có mức

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

27

Công văn 122/TCT-CS thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về đề nghị thêm 3 ký tự thể hiện mã chi nhánh vào ký hiệu hóa đơn: Tại Điểm 1.3 Phụ lục 1 ban hành kèm Thông tư số 153/2010/TT-BTC quy định: “1.3. Ký hiệu hoá đơn: ký hiệu hoá đơn có 6 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát

Ban hành: 10/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2011

28

Công văn 76/TCT-CS vướng mắc thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

như sau: Tại điểm a, khoản 1 và đoạn cuối khoản 2 Điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ hướng dẫn: “a) Tổ chức kinh doanh; hộ và cá nhân kinh doanh có mã số thuế (không bao gồm hộ, cá nhân nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp) được tạo hoá đơn đặt

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2011

29

Công văn 12/TCT-CS thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2011 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Sơn La Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1288/CT-HCQTTV-AC ngày 14/12/2010 của Cục thuế tỉnh Sơn La về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tạo hóa đơn tự in:

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

30

Công văn 9032/CT-TTHT hướng dẫn Thông tư 153/2010/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC. TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận Tân Bình. Trả lời công văn số 6995/CCT-TTHT ngày 11/11/2010 của Chi Cục Thuế về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau: 1. Về

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2012

31

Công văn 5019/TCT-CS thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Thông tư số 153/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng cục Thuế nhận được công văn 4189/EVN-KD-TCKT ngày 13/10/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, sau khi báo cáo

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2012

32

Công văn 4846/TCT-CS hướng dẫn Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

153/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lạng Sơn Tổng cục Thuế nhận được công văn số 824/CT-TTHT ngày 26/10/2010 của Cục thuế tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Khoản 2.đ Điều 5

Ban hành: 30/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

33

Công văn 2896/TCT-CS năm 2013 thông báo phát hành hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

hóa đơn cho cơ quan thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010; Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành hóa đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh như sau: "4. Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

34

Công văn 2560/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2560/TCT-CS,Công văn 2560 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

35

Công văn 2561/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2561/TCT-CS,Công văn 2561 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

36

Công văn 2558/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2558/TCT-CS,Công văn 2558 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

37

Công văn 2559/TCT-CS hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2559/TCT-CS,Công văn 2559 2012,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP ,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

38

Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

lý thuế. 2. Về việc chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Theo quy định tại Khoản 2 Điều 24, Điều 25 Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC thì: Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp,

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

39

Công văn 981/BTC-TCT vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

Nam về việc vướng mắc khi triển khai Thông tư số 153/2010/TT-BTC . Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 1/ Về mẫu bản kê bán lẻ: Tại Điều 16, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2012

40

Công văn 2187/TCT-CS vướng mắc thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

2187/TCT-CS,Công văn 2187 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2187/TCT-CS V/v vướng mắc triển khai thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 27/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103