Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 74052 công văn

201

Công văn 12/GSQL-GQ3 vướng mắc thực hiện Thông tư 165/2010/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

165/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Trả lời công văn số 7022/HQHP-GSQL ngày 15/12/2010 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Hiện nay, Cục Giám sát quản lý – Tổng

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

202

Công văn 678/GSQL-GQ3 năm 2015 về sửa đổi Thông tư 149/2010/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 678/GSQL-GQ3 V/v sửa đổi Thông tư số 149/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc giao Tổng cục Hải quan

Ban hành: 01/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2015

203

Công văn 6091/TCHQ-TXNK về phân loại hàng hóa theo Thông tư 49/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

V/v phân loại hàng hóa theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Công ty Hyundai Engineering Trả lời công văn số 610/HEC ngày 06/10/2010 của Công ty Hyundai Engineering về việc vướng mắc trong việc phân loại áp mã số thuế đối với các mặt hàng ở dạng chưa lắp ráp hoặc

Ban hành: 13/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2010

204

Công văn 1938/BTC-TCT năm 2021 thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác do Bộ Tài chính ban hành

“Vietsovpetro” từ Lô 09-1 theo Hiệp định 2010 và Nghị định thư 2013. - Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. -

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

205

Công văn 3888/TCT-KK hướng dẫn tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu theo Thông tư 94/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

dẫn thực hiện tạm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu theo Thông tư số 94/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổng cục Thuế nhận được ý kiến phản ánh của một số Cục Thuế về việc thủ tục hồ sơ tạm hoàn thuế khi thực hiện

Ban hành: 01/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2010

206

Công văn 1469/TCT-TVQT về xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

việc xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn: - Trường hợp hóa đơn mất trước ngày 1/1/2011 (không có trong danh sách hóa đơn đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC để được tiếp tục sử dụng sau 31/12/2010) nhưng đến sau ngày 1/1/2011 mới báo cáo mất thì căn cứ vào mức

Ban hành: 28/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2011

207

Công văn 3448/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ;

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

208

Công văn 1760/TCT-CS về ký trên hóa đơn tiền điện do Tổng cục Thuế ban hành

tháng 05 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. Trả lời công văn số 1812/CT-TTHT ngày 19/04/2011 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc chữ ký của người bán trên hóa đơn thu tiền điện, viễn thông của Điện lực Đắk Lắk, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm h, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày

Ban hành: 24/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

209

Công văn 3072/TCT-CS biện pháp xử phạt trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 71/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 3072/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên Trả lời công văn số 775/CT-THNVDT ngày 15/6/2010 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên hỏi về biện pháp xử phạt trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 71/2010/TT-BTC, Tổng cục Thuế có

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2010

210

Công văn 1070/HQHT-NV về quản lý hải quan, thuế liên quan Thông tư 116/2010/TT-BTC do Cục Hải quan Hà Tĩnh ban hành

hải quan, quản lý thuế liên quan Thông tư 116/2010/TT-BTC Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 08 năm 2010 Kính gửi: - Tổng cục Thuế; - Cục Thuế các tỉnh, Thành phố. Ngày 04/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2010/TT-BTC “V/v sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2010

211

Công văn 1761/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

212

Công văn 1805/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn: “b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế”. Tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư số

Ban hành: 26/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2011

213

Công văn 5020/BGTVT-TC về thông báo Thông tư 87/2010/TT-BTC quy định việc quản lý và xử lý tài sản dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành

5020/BGTVT-TC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 5020/BGTVT-TC V/v Thông báo Thông tư số 87/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định việc quản lý và xử lý tài sản dự án. Hà

Ban hành: 26/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2010

214

Công văn 281/TCT-CS về mẫu hóa đơn thu phí bảo hiểm do Tổng cục Thuế ban hành

về mẫu hóa đơn thu phí bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn. Qua xem xét mẫu hóa đơn gửi kèm theo công văn số 01/2011/FPD nêu trên của Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam thấy rằng: - Mẫu hóa đơn

Ban hành: 21/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

215

Công văn 1643/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

1643/TCHQ-TXNK,Công văn 1643 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BTC,Hướng dẫn phân loại hàng hóa với hàng xuất khẩu,Phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

216

Công văn 1669/TCT-CS về hoá đơn bán tài sản nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

225/2009/TT-BTC nêu trên. 2/ Tại Điều 12 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định: “Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ

Ban hành: 17/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2011

217

Công văn 7542/BTC-TCNH năm 2018 thực hiện Thông tư 02/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số: 7542/BTC-TCNH V/v Thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 6/1/2016. Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thực hiện Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích

Ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

218

Công văn 1561/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

1561/TCHQ-TXNK,Công văn 1561 2021,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Thông tư 14/2021/TT-BTC,Thực hiện thu nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa,Sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

219

Công văn 1268/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010/ của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV Khách sạn - Du lịch và DVTM Điện lực (sau đây gọi tắt là Công ty) có trụ sở tại Hà Nội, thành lập Chi nhánh Công ty

Ban hành: 17/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

220

Công văn 3565/CT-THNVDT triển khai Thông tư 68/2010/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

thực hiện Thông tư số 68/2010/TT-BTC TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: Các Chi cục thuế Quận, Huyện Thông tư 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2010. Cục thuế đã có văn bản xin ý kiến Tổng cục

Ban hành: 09/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157