Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 74057 công văn

181

Công văn 3509/TCT-CS về ký hiệu mẫu hóa đơn đặt in do Tổng cục Thuế ban hành

này, sau khi báo cáo và xin ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về mẫu hóa đơn mới của VNPT: Căn cứ hướng dẫn tại Điều 4, Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2011

182

Công văn 5519/CT-TTHT về lập hóa đơn bán hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau :  Căn cứ tiết e Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.: “Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam. Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh

Ban hành: 24/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

183

Công văn 1171/TCT-CS sử dụng hóa đơn đặt in trường hợp thay đổi mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17/CT-HC ngày 11/01/2012 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về sử dụng hóa đơn đặt in. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày

Ban hành: 04/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2012

184

Công văn 2665/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Căn cứ quy định tại Điểm 2, Điểm 3 Mục I; Điểm 6 Phần A Mục II; Điểm 1 Phần A Mục III Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Thương Mại - Bộ Công An số

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2014

185

Công văn 6599/CT-TTHT sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tổ chức, cá nhân Người nộp thuế trên địa bàn vướng mắc về việc gạch chéo phần bỏ trống trên hóa đơn đã lập. Sau khi xin ý kiến và được sự chấp thuận của Tổng cục Thuế, Cục thuế Thành phố có ý kiến như sau: Tại tiết b khoản 1 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

186

Công văn 5439/VPCP-KTTH về hoãn thực hiện Thông tư 136/2010/TT-BTC về phí, lệ phí thú y do Văn phòng Chính phủ ban hành

5439/VPCP-KTTH,Công văn 5439 2011,Văn phòng Chính phủ,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5439/VPCP-KTTH V/v: hoãn thực hiện Thông tư số 136/2010/TT-BTC của Bộ Tài

Ban hành: 09/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

187

Công văn 1168/TCHQ-GSQL vướng mắc về hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau: Theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng theo mẫu riêng. Vì vậy, đối với trường hợp đưa hàng hóa từ DNCX vào nội địa theo hình thức xuất nhập khẩu tại

Ban hành: 18/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2011

188

Công văn 332/TCHQ-PC trả lời vướng mắc trích thưởng theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2008/TT-BTC và 51/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh Trả lời công văn số 02/HQTN-CBL ngày 04/01/2011 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về việc vướng mắc trích thưởng theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 và Thông tư 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ban hành: 21/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

189

Công văn 135/TCT-TVQT về sử dụng hoá đơn, vé của Đường sắt Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: - Đường sắt Việt Nam - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Trả lời công văn số 2579/ĐS-TCKT ngày 09/11/2010 về việc sử dụng vé đặt in của Đường sắt Việt Nam theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày

Ban hành: 11/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2011

190

Công văn 2264/TCHQ-GSQL về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

không đủ điều kiện, không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 57 Thông tư 194/2010/TT-BTC. Việc xác định hàng hóa, phương tiện không đủ điều kiện, không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan do Lãnh đạo Chi cục nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai quyết định”. (HQ Đồng Tháp) 15.3. Đối với

Ban hành: 18/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2011

191

Công văn 280/TCT-CS về in sai chỉ định sử dụng liên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định: "Tên trên hóa đơn: Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 tên trở lên và tối đa không quá 9 tên, trong đó: + Liên 1: Lưu. +

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

192

Công văn 4707/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

hóa đơn điện tử 1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau: a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; c) Tên, địa

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

193

Công văn 716/TCT-CS về hóa đơn và phiếu quà tặng do Tổng cục Thuế ban hành

không yêu cầu và sử dụng chứng từ thu khi bán phiếu quà tặng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Tại khoản 1, Điều 16 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn

Ban hành: 04/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

194

Công văn 1454/TCHQ-GSQL về hướng dẫn thực hiện Điều 26 Thông tư 194/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

26 Thông tư 194/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố Thực hiện Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính về cơ sở để xác định hàng hóa đã xuất khẩu; Sau khi báo cáo và được Lãnh đạo Bộ Tài chính đồng ý, Tổng cục Hải quan

Ban hành: 05/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

195

Công văn 4678/TCT-CS năm 2014 về hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

1. Về xử lý vi phạm đối với DNTN Thanh Duyên và Công ty TNHH một thành viên in Đông Á. Tại điểm c khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về tên liên hóa đơn. Tại khoản 3, Điều 5 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: tổ chức, hộ,

Ban hành: 23/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

196

Công văn 244/TCT-CS về hóa đơn chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

sử dụng hóa đơn chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về lập hóa đơn khi phải vận chuyển thành nhiều chuyến xe: Tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính quy định: “Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường

Ban hành: 18/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2013

197

Công văn 1707/CT-TTHT về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Cục thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: “Hoá đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn phải có các tiêu thức đảm bảo khi lập hoá đơn có đầy đủ nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

198

Công văn 370/TCHQ-TXNK về danh mục mặt hàng gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 128/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

TT128/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trả lời công văn số 2687/HQBRVT-TXNK của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày 26/08/2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Ngày 29/12/2010

Ban hành: 24/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2011

199

Công văn 3718/TCT-CS sử dụng hóa đơn mẫu do Tổng cục Thuế ban hành

năm 2011 Kính gửi: Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trả lời công văn số 3270/NHPT-TCKT ngày 15/9/2011 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn mẫu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 3, điểm 4 Điều 9 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “3. Hóa đơn mẫu là

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2011

200

Công văn 193/TCT-KK hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước theo Thông tư 198/2010/TT-BTC và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế do Tổng cục Thuế ban hành

tư số 198/2010/TT-BTC và sửa chỉ tiêu báo cáo kế toán thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (MLNSNN), và Quyết

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 04/02/2017

Cập nhật: 20/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215