Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 153/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74114 công văn

1

Công văn 1877/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1877/TCT-CS,Công văn 1877 2013,Tổng cục Thuế,Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Tên sản phẩm trên hóa đơn GTGT,vướng mắc thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2013

2

Công văn 1507/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1507/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 144/HCQTTVAC ngày 19/1/2012 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang nêu vướng mắc về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế

Ban hành: 08/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

3

Công văn 501/TCT-CS về quản lý hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Thuế tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu thực hiện. 2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Tại Điểm 2.8, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với trường hợp người mua trả lại hàng cho người bán và người mua là đối tượng không có hóa đơn như sau:

Ban hành: 16/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

4

Công văn 2640/TCT-CS về hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

đơn tự in hóa đơn để sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 3.c điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “c) Trường hợp tổ chức nhận in hóa đơn tự in hóa đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, phải có quyết định in hóa đơn của thủ trưởng đơn vị.

Ban hành: 01/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2011

5

Công văn 2525/TCT-CS về hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2525/TCT-CS,Công văn 2525 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2525/TCT-CS V/v về hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 25/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2011

6

Công văn 2464/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Việc bán hóa đơn của Cục Thuế: Tại khoản 3 điều 11 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 hướng dẫn về việc bán hóa đơn của cục Thuế như sau: “3. Bán hóa đơn tại cơ quan thuế … b) Trách nhiệm của cơ quan thuế Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng. Sau khi kiểm tra tình hình sử dụng

Ban hành: 19/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2011

7

Công văn 2355/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

. Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định Tổng cục Thuế nhận được công văn số 782/HCQTTVAC ngày 18/5/2011 của Cục Thuế tỉnh Bình Định vướng mắc về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 1.d điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày

Ban hành: 08/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2011

8

Công văn 5176/BTC-TCT về chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau: 1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2011

9

Công văn 1700/TCT-CS về hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 3, điểm 4 Điều 9 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “3. Hoá đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hoá đơn giao cho

Ban hành: 18/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2011

10

Công văn 1559/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/03/2011 và phát hành hóa đơn cho khách hàng vào ngày 08/03/2011. Về vướng mắc của Ngân hàng tại công văn FCD11E0002 nêu trên và sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 2.a điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp bán

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2011

11

Công văn 1370/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

. Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1791/CT-TTHT ngày 16/3/2011 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mắc sử dụng hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 2 điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng

Ban hành: 21/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

12

Công văn 1274/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1274/TCT-CS,Công văn 1274 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1274/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 14/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

13

Công văn 1117/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

thông tư 153/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Tổng công ty quản lý bay Việt Nam Tổng cục Thuế nhận được công văn số 471/QLB-TC ngày 21/3/2011 của Tổng công ty quản lý bay VN (Tổng công ty) nêu vướng mắc về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

14

Công văn 1116/TCT-CS về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1116/TCT-CS,Công văn 1116 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1116/TCT-CS V/v thực hiện TT số 153/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

15

Công văn 1068/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1068/TCT-CS,Công văn 1068 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1068/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 31/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2011

16

Công văn 1005/TCT-CS về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1005/TCT-CS,Công văn 1005 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1005/TCT-CS V/v thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

17

Công văn 1002/TCT-CS về thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

được tiêu thức hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nên được chứng nhận. Trong số 4 mẫu hóa đơn kèm công văn số 561/VTQĐ-TCKT ngày 28/2/2011, mẫu số 01GTGT2/003 - Hóa đơn dịch vụ viễn thông (GTGT): Dùng cho hoạt động thu cước trả sau, Tập đoàn là đơn vị thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, kê khai và nộp thuế GTGT với

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

18

Công văn 933/TCT-CS về chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

933/TCT-CS,Công văn 933 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 933/TCT-CS V/v chế độ hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 22/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2011

19

Công văn 449/TCT-CS vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Thuế có ý kiến như sau: 1. Về ngôn ngữ và chữ số trên hóa đơn: Căn cứ quy định tại tiết k, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ; quy định tại Điều 4 Thông tư số

Ban hành: 09/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

20

Công văn 448/TCT-CS vướng mắc thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

doanh nghiệp thay đổi tên, nhưng mã số thuế, địa chỉ không thay đổi: Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn: “Tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh đặt in hóa đơn phải in sẵn tên, mã số thuế vào tiêu thức “tên, mã số thuế người bán” trên tờ hóa đơn. Đối với các số hóa đơn đã đặt in nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn địa

Ban hành: 09/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62