Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1528/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141740 văn bản

1

Quyết định 1528/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1528/QD-TTg,Quyết định 1528 2016,Thủ tướng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

2

Quyết định 1528/QĐ-TTg năm 2015 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2015

3

Quyết định 1528/QĐ-TTg năm 2011 thành lập trường Đại học Xây dựng Miền Tây do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1528/QD-TTg,Quyết định 1528,Thủ tướng Chính phủ,Trường Đại học Xây dựng Miền Tây ,Xây dựng- Đô thị,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

4

Quyết định 1528/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1528/QD-TTg,Quyết định 1528 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ,Tặng thưởng cờ thi đua,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1528/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2007

5

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Quyết định 820/-UBND về định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2)

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 30 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

6

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2019,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 07 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

7

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2018,Tỉnh Bạc Liêu,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 22 tháng 8

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

8

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2018,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 18 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

9

Quyết định 1528/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

10

Quyết định 1528/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước của tỉnh Cà Mau trong năm 2017

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2017,Tỉnh Cà Mau,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 07 tháng 9 năm

Ban hành: 07/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

11

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 07

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

12

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2017,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 16 tháng 5 năm

Ban hành: 16/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

13

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

14

Quyết định 1528/QĐ-BTP năm 2016 về Chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1528/QD-BTP,Quyết định 1528 2016,Bộ Tư pháp,Chương trình đào tạo,Trình độ trung cấp chuyên nghiệp,Chương trình đào tạo Trung cấp,Trình độ trung cấp,Giáo dục BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2016

15

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Dự án điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định 823/-UBND

1528/QD-UBND,Quyết định 1528,Tỉnh Bình Phước,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 29 tháng 06 năm

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

16

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế đô thị hai bên tuyến phố Thái Thịnh, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ phố Tây Sơn đến phố Láng Hạ) do thành phố Hà Nội ban hành

1528/QD-UBND,Quyết định 1528,Thành phố Hà Nội,Nhiệm vụ Thiết kế đô thị ,Thiết kế đô thị tuyến phố Thái Thịnh,Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

17

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP, Nghị quyết 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế do tỉnh An Giang ban hành

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2014,Tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND An Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2014

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

18

Quyết định 1528/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2014,Tỉnh Bình Định,Tỉnh Bình Định,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Bình Định,

Ban hành: 16/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

19

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 và Tết Ất Mùi 2015

1528/QD-UBND,Quyết định 1528 2014,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí

Ban hành: 28/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2014

20

Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường tỉnh Thanh Hóa

1528/QD-UBND,Quyết định 1528,Tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục hành chính lĩnh vực công thương ,Thủ tục hành chính Thanh Hóa 2013,Thủ tục hành chính Thanh Hóa,Bộ thủ tục hành chính cấp xã ,Thương mại,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224