Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1526/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161766 văn bản

1

Quyết định 1526/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 08 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức chính

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

2

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế hoạt động và cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh

1526/QD-UBND,Quyết định 1526 2019,Tỉnh Trà Vinh,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 13 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

3

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1526/QD-UBND,Quyết định 1526 2019,Tỉnh Tây Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2019

4

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ngoài phạm vi quy định tại Quyết định 254/-TTg trên địa bàn tỉnh Hà Nam

1526/QD-UBND,Quyết định 1526,Tỉnh Hà Nam,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 27 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 27/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

5

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

1526/QD-UBND,Quyết định 1526 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 28 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 28/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

6

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế

1526/QD-UBND,Quyết định 1526,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

7

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

1526/QD-UBND,Quyết định 1526,Tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

8

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020

1526/QD-UBND,Quyết định 1526,Tỉnh Cao Bằng,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 30 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2016

9

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2016 về phương án giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở các khu đất đấu giá tại các xã Chuyên Mỹ, Nam Triều, Bạch Hạ, Vân Từ, Đại Thắng, Minh Tân, Thụy Phú, Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

--------------- Số: 1526/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ PHƯƠNG ÁN GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀM NHÀ Ở CÁC KHU ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠI CÁC XÃ CHUYÊN MỸ, NAM TRIỀU, BẠCH HẠ, VÂN TỪ, ĐẠI THẮNG, MINH TÂN, THỤY PHÚ, HỒNG THÁI, HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

10

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 57-CTr/TU thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao do tỉnh Cao Bằng ban hành

1526/QD-UBND,Quyết định 1526 2015,Tỉnh Cao Bằng,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 21/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

11

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành tài nguyên và môi trường áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 04 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH (LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI VÀ TÀI NGUYÊN

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2015

12

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2014 công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

1526/QD-UBND,Quyết định 1526 2014,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 21/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2015

13

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016" trên địa bàn tỉnh Sơn La

--------------- Số: 1526/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2013 - 2016" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ

Ban hành: 12/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

14

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2013 về hỗ trợ tiền thuê nhà đối với cán bộ nguồn được điều động, luân chuyển đến nơi làm việc mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền do tỉnh Đắk Nông ban hành

1526/QD-UBND,Quyết định 1526,Tỉnh Đắk Nông,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526 /QĐ-UBND Đắk

Ban hành: 27/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

15

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2013 công nhận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là đô thị loại V

1526/QD-UBND,Quyết định 1526,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1526/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 27 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2013

16

Quyết định 1526/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng dự án quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí đốt hoá lỏng tỉnh Yên Bái đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Hạnh phúc ---------------- Số: 1526/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 29 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG DỰ ÁN "QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI KINH DOANH KHÍ ĐỐT HOÁ LỎNG TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020". CHỦ TỊCH UỶ

Ban hành: 29/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2012

17

Quyết định 1526/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình: đường lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ thanh kỳ thuộc chương trình bảo vệ và phát triển rừng và hạ tầng giống cây lâm nghiệp năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

phúc ------- Số: 1526/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 30 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP, BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ THANH KỲ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ HẠ TẦNG GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP NĂM 2008.

Ban hành: 30/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2008

18

Kế hoạch 1526/KH-UBND năm 2020 về hành động quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030

-------------------- Số: 1526/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 29 tháng 4 năm 2020 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUẢN LÝ RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2030 Thực hiện Quyết định số 1746/-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

19

Quyết định 1526/QĐ-BGTVT năm 2019 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch một số hạng mục công trình tại Cảng hàng không quốc tế Chu Lai giai đoạn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1526/QD-BGTVT,Quyết định 1526 2019,Bộ Giao thông vận tải,Hạng mục công trình,Hạng mục cầu giao thông ,Bổ sung hạng mục dự án,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2019

20

Kế hoạch 1526/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1847/-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

1526/KH-UBND,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1526/KH-UBND Kon Tum, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.132.132