Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 151/1999/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 179662 văn bản

1

Quyết định 151/1999/QĐ-UB xử lý đối với nhà ở cho thuê thuộc quyền sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc nhưng bên thuê đã chuyển nhượng quyền thuê cho người khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

151/1999/QD-UB,Quyết định 151 1999,Tỉnh Lâm Đồng,Xử lý nhà ở cho thuê ,Bên thuê đã chuyển nhượng quyền thuê ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/1999/QĐ-UB

Ban hành: 18/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2012

2

Quyết định 151/1999/QĐ-UB về đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Lào Cai

151/1999/QD-UB,Quyết định 151 1999,Tỉnh Lào Cai,Đơn giá xây dựng cơ bản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/1999/QĐ-UB Lào Cai, ngày 02

Ban hành: 02/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

3

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

151/QD-UBND,Quyết định 151 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp ,Công bố thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

4

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên

151/QD-UBND,Quyết định 151 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 21 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

5

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê và phương án giá dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị khám, chữa bệnh công lập trực thuộc ngành Y tế do tỉnh Bắc Kạn ban hành

151/QD-UBND,Quyết định 151 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 28 tháng 01

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

6

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

151/QD-UBND,Quyết định 151 2019,Tỉnh Trà Vinh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

7

Quyết định 151/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2019 do tỉnh Bến Tre ban hành

151/QD-UBND,Quyết định 151 2019,Tỉnh Bến Tre,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2019

8

Quyết định 151/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

151/QD-UBDT,Quyết định 151 2018,Uỷ ban Dân tộc,Nhiệm vụ hợp tác quốc tế,Hợp tác quốc tế,Lĩnh vực hợp tác quốc tế,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-UBDT Hà

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

9

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Cam sành tỉnh Hà Giang

151/QD-UBND,Quyết định 151 2018,Tỉnh Hà Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2018

10

Quyết định 151/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

151/QD-UBND,Quyết định 151 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

11

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2018 về biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã do tỉnh Khánh Hòa ban hành

151/QD-UBND,Quyết định 151 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

12

Quyết định 151/QĐ-BNN-TT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

151/QD-BNN-TT,Quyết định 151 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công bố thủ tục hành chính,Danh mục thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính Bộ Nông nghiệp ,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

13

Quyết định 151/QĐ-BCHUPSC năm 2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Kon Tum

151/QD-BCHUPSC,Quyết định 151 2017,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH KON TUM BAN CHỈ HUY ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TỈNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

14

Quyết định 151/QĐ-TANDTC năm 2017 về Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13 đã được sửa đổi theo Luật 12/2017/QH14 và Nghị quyết 41/2017/QH14 trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

151/QD-TANDTC,Quyết định 151 2017,Tòa án nhân dân tối cao,Bộ luật Hình sự,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

15

Quyết định 151/QĐ-UBCK năm 2017 hướng dẫn thực hiện Thông tư 272/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

151/QD-UBCK,Quyết định 151 2017,Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,Chế độ thu,Quản lý và sử dụng phí ,Lĩnh vực chứng khoán,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

16

Quyết định 151/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

151/QD-BKHCN,Quyết định 151,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông đường thủy nội địa,Quy hoạch giao thông Đường thủy nội địa ,Cấp kỹ thuật đường thủy nội địa,Yêu cầu vận hành và bảo dưỡng ,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

17

Quyết định 151/2005/QĐ-UBND điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

151/2005/QD-UB,Quyết định 151 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Quản lý hành chính,Điều chỉnh,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 151/2005/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày

Ban hành: 22/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2016 về giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

151/QD-UBND,Quyết định 151,Tỉnh Quảng Ngãi,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

19

Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2016 về tạm dừng thực hiện Quyết định 26/2013/-UBND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

151/QD-UBND,Quyết định 151,Tỉnh Hậu Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 25

Ban hành: 25/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

20

Quyết định 151/QĐ-UBND Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

151/QD-UBND,Quyết định 151,Tỉnh Thái Bình,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 151/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83