Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1502/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 161956 văn bản

1

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Hạnh phúc -------------------- Số: 1502/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 17 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA), VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

2

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2019,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND An Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

3

Quyết định 1502/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Đồng Nai năm 2018

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2018,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 03 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 03/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

4

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Công Thương có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2017,Tỉnh Cà Mau,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 31 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

5

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2017,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 31 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

6

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng từ năm học 2017-2018

Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 07 tháng 7 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2017 - 2018 CHỦ TỊCH ỦY BAN

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

7

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2017,Tỉnh Bình Thuận,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 05 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

8

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ sản xuất kinh doanh thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

1502/QD-UBND,Quyết định 1502,Tỉnh Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 09 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2016

9

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bãi ven sông chứa cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2016,Tỉnh Bắc Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

10

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà nghỉ điều dưỡng cán bộ tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2016,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 25 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 27/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2016

11

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế quản lý và điều hành chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2013,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 10

Ban hành: 11/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

12

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc-Phia Đén huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2013 - 2020

1502/QD-UBND,Quyết định 1502,Tỉnh Cao Bằng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 23 tháng 9 năm 2013

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2013

13

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước

1502/QD-UBND,Quyết định 1502,Tỉnh Bình Phước,Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Bình

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

14

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Quyết định 872/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện tái canh, cải tạo giống cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2015

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2013,Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 14 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2013

15

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch di dân tránh vùng thiên tai sạt lở, lũ quét, rừng phòng hộ đầu nguồn, giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH DI DÂN TRÁNH VÙNG THIÊN TAI SẠT LỞ, LŨ QUÉT, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN, GIAI ĐOẠN 2013-2015 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHỦ

Ban hành: 26/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2013

16

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2010 về công bố sửa đổi Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2010,Thành phố Cần Thơ,Thanh tra,Sửa đổi thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1502/QĐ-UBND Cần

Ban hành: 07/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2011

17

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông

1502/QD-UBND,Quyết định 1502 2009,Tỉnh Đắk Nông,Sở Tư pháp Đăk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1502/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 30 tháng 9 năm

Ban hành: 30/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

18

Quyết định 1502/QĐ-TTg năm 2017 về công nhận thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1502/QD-TTg,Quyết định 1502 2017,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng nông thôn mới ,Thi đua xây dựng nông thôn mới ,Chương trình xây dựng nông thôn mới,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

19

Quyết định 1502/2011/QĐ-UBND quy định mức thu dịch vụ xe ra, vào bến tại bến xe ô tô khách huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

1502/2011/QD-UBND,Quyết định 1502 2011,Tỉnh Bắc Kạn,Huyện Na Rì,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1502/2011/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 16

Ban hành: 16/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2011

20

Quyết định 1502/QĐ-BTTTT năm 2016 chỉ định phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1502/QD-BTTTT,Quyết định 1502,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chỉ định phòng thử nghiệm ,Phòng thử nghiệm,Thừa nhận phòng thử nghiệm ,Quy định phòng thử nghiệm,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.107.209