Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 15/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58426 công văn

1

Công văn 3510/UBND-KT năm 2020 về đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

3510/UBND-KT,Công văn 3510 2020,Tỉnh Bình Dương,Đính chính Quyết định 15/2020/QĐ-UBND Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương,Đơn giá dịch vụ đăng ký tài sản gắn liền với đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2021

2

Công văn 2020/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2020/UBND-VX,Công văn 2020 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thiết lập vùng phong tỏa chống dịch bệnh COVID19,Hồ Chí Minh thiết lập vùng phong tỏa chống dịch bệnh COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2021

3

Công văn 804/UBND-VX năm 2020 về học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 804/UBND-VX Về việc học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2020 Kính gửi: - Sở Giáo dục và Đào tạo; - Sở Y tế; - Ủy ban nhân dân các quận, huyện; - Các Trường Trung học phổ

Ban hành: 08/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

4

Công văn 5019/UBND-KT năm 2020 về xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn Thành phố Hà Nội

luật về đê điều còn tồn đọng nêu trong báo cáo số 380/BC-SNN ngày 30/9/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đúng Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố; tham mưu đề xuất

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2020

5

Công văn 1391/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1391/BHXH-BT,Công văn 1391 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP,Thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

6

Công văn 5655/VKSTC-V15 năm 2020 hướng dẫn ký hợp đồng lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5655/VKSTC-V15,Công văn 5655 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hướng dẫn ký hợp đồng lao động,Chế độ đối với người lao động ,Ký bổ sung hợp đồng lao động đối với cá nhân,Lao động - Tiền lương VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

7

Công văn 15/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

15/BXD-VLXD,Công văn 15 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu khoáng sản,Vướng mắc xuất khẩu khoáng sản ,Thủ tục xuất khẩu khoáng sản ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

8

Công văn 800/VKSTC-V15 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

quy chế về đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức được cử đi học. 2. Về đối tượng cử đi đào tạo, bồi dưỡng Để thực hiện nghiêm túc Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 303/-VKSTC ngày 25/8/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, đề nghị các đơn vị trong Ngành

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

9

Công văn 7602/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Quyết định 461/-TTg phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

số 461/-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (Quyết định số 461/-TTg ngày 27/4/2018). Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 461/-TTg; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

10

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10070/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 Khánh Hòa, ngày 24 tháng 9 năm 2020 Kính gửi: - Sở Nội vụ; - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

11

Công văn 5582/VKSTC-V15 năm 2020 thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5582/VKSTC-V15,Công văn 5582 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Chế độ đối với hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Chế độ đối với hợp đồng lao động trong cơ quan,Lao động - Tiền lương VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

12

Công văn 15/BXD-GĐ năm 2018 về cung cấp hồ sơ của chủ đầu tư công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

15/BXD-GD,Công văn 15 2018,Bộ Xây dựng,Cung cấp hồ sơ ,Công trình xây dựng,Quản lý công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/BXD-GĐ V/v: Kiến nghị của ông

Ban hành: 07/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

13

Công văn 15/BXD-KHTC năm 2018 về thực hiện chuyển đổi từ mục lục ngân sách nhà nước cũ sang mục lục ngân sách nhà nước mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC do Bộ Xây dựng ban hành

15/BXD-KHTC,Công văn 15 2018,Bộ Xây dựng,Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ,Mục lục ngân sách nhà nước,Sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

14

Công văn 15/BXD-VP năm 2018 về rà soát, lập danh mục dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 do Bộ Xây dựng ban hành

15/BXD-VP,Công văn 15 2018,Bộ Xây dựng,Nguồn nộp lưu tài liệu,Nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ,Công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/BXD-VP V/v: Rà soát, lập

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

15

Công văn 15/QLD-KD năm 2018 về đảm bảo cung ứng thuốc dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Cục Quản lý Dược ban hành

15/QLD-KD,Công văn 15 2018,Cục Quản lý dược,Cung ứng thuốc,Cung ứng thuốc dịp Tết ,Tết Nguyên đán,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QLD-KD V/v đảm bảo cung ứng

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

16

Công văn 5042/BTTTT-CTS năm 2020 về ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

5042/BTTTT-CTS,Công văn 5042 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất,Truyền hình tương tự mặt đất tại 15 tỉnh Nhóm IV,Ngừng phát sóng truyền hình tại 15 tỉnh Nhóm IV,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

17

Công văn 4512/UBND-KT năm 2020 về thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg do thành phố Hà Nội ban hành

4512/UBND-KT,Công văn 4512 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Quyết định 22/2020/QĐ-TTg Hà Nội,Giảm tiền thuê đất của năm 2020,Giảm tiền thuê đất ảnh hưởng bởi dịch Covid 19,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2020

18

Công văn 2020/TCHQ-TXNK năm 2021 về trả hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

2020/TCHQ-TXNK,Công văn 2020 2021,Tổng cục Hải quan,Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa,Trả Đơn đề nghị xác định trước mã số,Trả Đơn xác định trước mã số hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

19

Công văn 903/TTg-NN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

903/TTg-NN,Công văn 903 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn di tích Ngã ba Đồng Lộc,Tuyến đường điều chỉnh thành đoạn tuyến quốc lộ 15B,Điều chỉnh đoạn tuyến đường địa phương Hà Tĩnh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

20

Công văn 903/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

903/TTg-CN,Công văn 903 2020,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh quốc lộ 15B đoạn di tích Ngã ba Đồng Lộc,Điều chỉnh quốc lộ đoạn di tích Ngã ba Đồng Lộc Hà Tĩnh,Điều chỉnh quốc lộ 15B thành đường địa phương,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.223