Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 15/2013/N��-CP, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 78520 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn số 15/ĐC-CP về việc đính chính Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của thành phố Hà Nội do Chính phủ ban hành

15/DC-CP,Công văn 15 2009,Chính phủ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 15/ĐC-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ QUYẾT SỐ

Ban hành: 09/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

2

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

3

Công văn 3936/VPCP-KTN hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

3936/VPCP-KTN,Công văn 3936 2013,Văn phòng Chính phủ,thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP ,Quản lý chất lượng công trình xây dựng,Chất lượng công trình xây dựng,Công trình xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2013

4

Công văn 1571/BXD-HĐXD năm 2014 thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

dung của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu Bộ Xây dựng nhận được công văn số 591/SKHĐT-TĐ ngày 17/6/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu đề nghị hướng dẫn thực

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

5

Công văn 13/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình và Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như

Ban hành: 03/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

6

Công văn 687/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư 13/2013/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

15/2013/NĐ-CP và Thông tư số 13/2013/TT-BXD. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: - Đối với các dự án thực hiện thiết kế 03 bước (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế chi tiết), chủ đầu tư đã tổ chức phê duyệt thiết kế kỹ thuật trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính

Ban hành: 16/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

7

Công văn 10056/BGTVT-CQLXD năm 2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP đối với dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý

hiện một số nội dung của Nghị định 15/2013/NĐ-CP đối với các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành; - Các Sở Giao thông vận tải; - Các Ban QLDA: 1, 2, 6, 7, 85,

Ban hành: 23/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

8

Công văn 807/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG- 3 (TM) ‘15N- 3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 807/TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG- 3 (TM) ‘15N- 3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu. (Lô K-4B, KCN Lê Minh Xuân, đường số 4, X. Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM) Tổng cục Hải

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

9

Công văn 1726/BXD-KTXD năm 2014 thẩm tra thiết kế công trình theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

thiết kế công trình theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 620/SXD-KTTH ngày 12/6/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về thẩm tra thiết kế công trình theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

Ban hành: 31/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

10

Công văn 970/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

--------------- Số: 970/BXD-HĐXD V/v hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2014 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La. Bộ Xây dựng nhận được công văn số 282/SXD-QLHĐXD ngày 25/3/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về việc xin ý kiến thực

Ban hành: 19/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

11

Công văn 5208/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG- 3 (TM) '15' N- 3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 5208/TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG- 3 (TM) '15' N- 3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018 Kính gửi: Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu. (Lô K-4B, KCN Lê Minh Xuân, đường số 4, X. Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM) Tổng cục Hải quan

Ban hành: 06/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

12

Công văn 674/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra, thẩm tra dự toán theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

tra, thẩm tra dự toán theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Bộ Xây dựng nhận được công văn số 104/UBND ngày 25/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc kiểm tra, thẩm tra dự toán theo Nghị

Ban hành: 15/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

13

Công văn 06/BXD-GĐ năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 06/BXD-GĐ V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn. Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Sở Công thương Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5471/SCT-QLĐN ngày 27/12/2013 của Sở Công thương Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện

Ban hành: 19/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2014

14

Công văn 4184/BGTVT-TCCB năm 2022 thực hiện Nghị định 15/2021/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

4184/BGTVT-TCCB,Công văn 4184 2022,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Nghị định 15/2021/NĐ-CP,Thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng,Triển khai Nghị định 15/2021/NĐ-CP,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2022

15

Công văn 1129/VPCP-KTTH năm 2022 thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1129/VPCP-KTTH,Công văn 1129 2022,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP,Chính sách miễn giảm thuế phục hồi kinh tế,Miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2022

16

Công văn 521/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

521/TCHQ-TXNK,Công văn 521 2022,Tổng cục Hải quan,Chính sách miễn giảm thuế ,Thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP,Miễn giảm thuế hàng hóa nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2022

17

Công văn 370/TCHQ-TXNK năm 2022 thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

370/TCHQ-TXNK,Công văn 370 2022,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP,Thực hiện chính sách miễn giảm thuế,Miễn giảm thuế hỗ trợ phục hồi kinh tế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

18

Công văn 1807/BYT-DP năm 2013 triển khai phòng, chống cúm A (H7N9) do Bộ Y tế ban hành

1807/BYT-DP,Công văn 1807 2013,Bộ Y tế,Dịch cúm A H7N9,Phòng chống dịch cúm A H7N9,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1807/BYT-DP V/v triển khai phòng, chống cúm A

Ban hành: 03/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

19

Công văn 1593/BXD-HĐXD năm 2014 thực hiện Nghị định 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình và Thông tư 13/2013/TT-BXD thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 1593/BXD-HĐXD V/v thực hiện một số nội dung của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu Bộ Xây dựng nhận được công văn số 591/SKHĐT-TĐ ngày 17/6/2014 của Sở Kế hoạch

Ban hành: 16/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

20

Công văn 113/UBTVQH15-CTĐB năm 2022 thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 100 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

113/UBTVQH15-CTDB,Công văn 113 2022,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bắt giam giữ khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân,Khoản 1 Điều 100 Luật Tổ chức chính quyền địa phương,Khám xét nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 10/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228