Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2008/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 36995 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 15h/NQ-HĐND năm 2010 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2009 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15h/NQ-HDND,Nghị quyết 15h 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Năm 2009,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15h/NQ-HĐND Huế,

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

2

Nghị quyết 11h/2008/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch phân vùng phát triển hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 11 ban hành

11h/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 11h 2008,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11h/2008/NQ-HĐND Huế, ngày 11

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2011

3

Nghị định 15/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

15/2008/ND-CP,Nghị định 15 2008,Chính phủ,Bộ Ngoại giao,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 15/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm

Ban hành: 04/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2008

4

Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

15/2022/ND-CP,Nghị định 15 2022,Chính phủ,Chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15,Hướng dẫn miễn giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15,Miễn giảm thuế hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2022

5

Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

15-NQ/TW,Nghị quyết 15-NQ 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến 2045,Phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội,Phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội đến 2030,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 05/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

6

Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

15/2021/ND-CP,Nghị định 15 2021,Chính phủ,Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng,Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng,Hướng dẫn một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

7

Quyết định 15/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

15/QD-UBND-ND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

8

Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2022 về ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN cho nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng (MRA BCM) do Chính phủ ban hành

15/NQ-CP,Nghị quyết 15 2022,Chính phủ,Ký Thỏa thuận thừa nhận ASEAN,Thỏa thuận thừa nhận ASEAN nhóm vật liệu xây dựng,Thỏa thuận ASEAN nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

9

Nghị quyết 15/NQ-TTHĐND năm 2021 quy định về tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

15/NQ-TTHDND,Nghị quyết 15 2021,Tỉnh Sơn La,Tiếp nhận phân loại kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La,Đôn đốc giải quyết kiến nghị qua hoạt động tiếp xúc cử tri,Tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HĐND TỈNH SƠN LA THƯỜNG TRỰC HĐND ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2021

10

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND thông qua quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, cấp bản sao, chứng thực do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 11 ban hành

15/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2008,Tỉnh Đắk Nông,Quy định mức thu,Tỷ lệ phần trăm trích lại ,Quản lý sử dụng,Cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm,Cơ quan thu lệ phí đăng ký,Cấp bản sao,Chứng thực,Tỉnh Đắk Nông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

11

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 quy định về một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

15/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2021,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do COVID19 Hà Nội,Chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng khó khăn do COVID19,Chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do COVID19 Hà Nội,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2021

12

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Thọ ban hành

15/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2021,Tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Phú Thọ,Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Phú Thọ,Đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước Phú Thọ,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2021

13

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND về Chuyên đề công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

15/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2008,Tỉnh Kon Tum,Kế hoạch hóa gia đình,Công tác dân số,Tỉnh Kon Tum,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

14

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2022

15/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2021,Tỉnh Phú Yên,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên 2022,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

15

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2009 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

15/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2008,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2008/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 12

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

16

Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về phê duyệt đề án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận Bình Thạnh đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

15/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2008,Thành phố Hồ Chí Minh HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 15/2008/NQ-HĐND Bình Thạnh, ngày 12 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

17

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng do tỉnh Hà Nam ban hành

15/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2008,Tỉnh Hà Nam,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2008/NQ-HĐND Phủ Lý, ngày 11 tháng 12

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

18

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009 - 2010 do Tỉnh Cà Mau ban hành

15/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2008,Tỉnh Cà Mau,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2008/NQ-HĐND Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 10/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

19

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010

15/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2008,Thành phố Hà Nội,Phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ,Định mức phân bổ,Các cấp ngân sách,Thành phố Hà Nội,Dự toán chi ngân sách,Giai đoạn 2009 - 2010,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

20

Nghị quyết 15/2008/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 50/2006/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Trà Vinh ban hành

15/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2008,Tỉnh Trà Vinh,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2008/NQ-HĐND Trà Vinh,

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139