Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 15/2006/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13013 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2012/BTC về Dự trữ nhà nước đối với vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ trinitrotoluen (TNT)

QCVN 15: 2012/BCT được biên soạn theo Quyết định đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 số 6878/-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Tài Chính ban hành kèm theo Thông tư số 86/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính. QUY CHUẨN KỸ

Ban hành: 25/05/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-15:2006 (ISO 657-15 : 1980) về thép hình cán nóng - Phần 15:Thép chữ I - Kích thước và đặc tính mặt cắt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7571-15:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-15:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đặc tính mặt cắt ,Kích thước ,TCVN 7571-15:2006 ,Thép hình cán nóng,Thép chữ I ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7571-15:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG PHẦN 15: THÉP CHỮ I – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT Hot-rolled steel sections – Part 15

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-15:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7572-15:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-15:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng clorua ,Cốt liệu cho bê tông và vữa,Phương pháp thử,TCVN 7572-15:2006,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-15 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 15: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLORUA Aggregates

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-15:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 15: Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira

TCVN8400-15:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-15:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-15 : 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 15: BỆNH XOẮN KHUẨN DO LEPTOSPIRA Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 15 : Leptospirosis Lời nói đầu TCVN 8100-15:2019 được thay thế cho TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-15:2019 về Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I

TCVN7571-15:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-15:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7571-15:2019 THÉP HÌNH CÁN NÓNG - PHẦN 15: THÉP CHỮ I Hot-rolled steel sections - Part 15: I sections Lời nói đầu TCVN 7571-15:2019 thay thế TCVN 7571-15:2006 (ISO 657-15:1980). TCVN 7571-15:2019 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang di động dùng trong y tế

QCVN15:2018/BKHCN,Quy chuẩn QCVN15:2018,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường QCVN 15:2018/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ X-QUANG DI ĐỘNG DÙNG TRONG Y TẾ National technical regulation on mobile radiographic equipment in medicine Lời nói đầu QCVN 15:2018/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xây

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT về Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ

QCVN15:2018/BGTVT,Quy chuẩn QCVN15:2018,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 15 : 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT KHI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ National technical regulation on technical safety requirements and environmental protection

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-15:2018 (ISO/IEC 29341-8-15:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-15: Giao thức điều khiển thiết bị Internet gateway - Dịch vụ cấu hình giao diện chung mạng diện rộng

TCVN10176-8-15:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-8-15:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-15:2018 ISO/IEC 29341-8-15:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPnP - PHẦN 8-15: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ CẤU HÌNH GIAO DIỆN CHUNG MẠNG DIỆN RỘNG Information

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-15:2018 (ISO 603-15:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 15: Bánh mài dùng để cắt đứt lắp trên máy cắt đứt tĩnh tại hoặc di động

TCVN11268-15:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11268-15:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11268-15:2018 ISO 603-15:1999 SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 15: BÁNH MÀI DÙNG ĐỂ CẮT ĐỨT LẮP TRÊN MÁY CẮT ĐỨT TĨNH TẠI HOẶC DI ĐỘNG Bonded abrasive products - Dimensions - Part 15: Grinding

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-15:2017 (ISO 15500-15:2015) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 15: Hộp gom khí và ống mềm thông hơi

TCVN8606-15:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-15:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-15:2017 ISO 15500-15:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 15: HỘP GOM KHÍ VÀ ỐNG MỀM THÔNG HƠI Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-15:2017 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin – Phần 15: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm phổi do pasteurella multocida type D gây ra ở lợn

TCVN8685-15:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-15:2017,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-15:2017 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 15: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH VIÊM PHỔI DO PASTEURELLA MULTOCIDA TYPE D GÂY RA Ở LỢN Vaccine testing procedure - Part 15: Pasteurella multociada type D vaccine, inactivated

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-15:2017 (ISO 16000-15:2008) về Không khí trong nhà - Phần 15: Cách thức lấy mẫu nitơ dioxit

TCVN10736-15:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-15:2017,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-15:2017 ISO 16000-15:2008 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 15: CÁCH THỨC LẤY MẪU NITƠ DIOXIT Indoor air - Part 15: Sampling strategy for nitrogen dioxide (NO2) Lời nói đầu TCVN 10736-15

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-15:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 15: Hoè hoa chế

TCVN11776-15:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-15:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-15:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 15: HÒE HOA CHẾ Herbal medicine processing - Part 15: Flos Styphnolobii japonici Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-15:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8683-15:2017 về Giống vi sinh vật thú y - Phần 15: Quy trình giữ giống vi rút viêm gan vịt cường độc

TCVN8683-15:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8683-15:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8683-15:2017 GIỐNG VI SINH VẬT THÚ Y - PHẦN 15: QUY TRÌNH GIỮ GIỐNG VI RÚT VIÊM GAN VỊT CƯỜNG ĐỘC Master seed of microorganisms for veterinary use - Part 15: The procedure for preservation of virulent duck hepatitis virus

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12142-15:2017 (ISO 683-15:1992) về Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 15: Thép làm van dùng cho động cơ đốt trong

TCVN12142-15:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12142-15:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12142-15:2017 ISO 683-15:1992 THÉP NHIỆT LUYỆN, THÉP HỢP KIM VÀ THÉP DỄ CẮT - PHẦN 15: THÉP LÀM VAN DÙNG CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 15: Valve steels

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-15:2017 (IEC 60749-15:2010) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 15: Khả năng chịu nhiệt độ hàn đối với các linh kiện lắp xuyên qua lỗ

TCVN11344-15:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11344-15:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-15:2017 IEC 60749-15:2010 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 15: KHẢ NĂNG CHỊU NHIỆT ĐỘ HÀN ĐỐI VỚI CÁC LINH KIỆN LẮP XUYÊN QUA LỖ Semiconductor devices - Mechanical

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-15:2016 (ISO 9073-15:2007) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 15: Xác định độ thấu khí

9073-11:2002), Phần 11: Lượng tháo chảy; - TCVN 10041-12:2015 (ISO 9073-12:2002), Phần 12: Độ thấm hút yêu cầu; - TCVN 10041-13:2015 (ISO 9073-13:2006), Phần 13: Thời gian chất lỏng thấm qua lặp lại; - TCVN 10041-14:2015 (ISO 9073-14:2006), Phần 14: Độ thấm ngược của lớp phủ; - TCVN 10041-15:2016 (ISO 9073-15:2007), Phần 15: Xác định độ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-15:2016 (ISO 10545-15:1995) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định độ thôi chì và cadimi của gạch phủ men

TCVN6415-15:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-15:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-15:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 15: XÁC ĐỊNH ĐỘ THÔI CHÌ VÀ CADIMI CỦA GẠCH PHỦ MEN Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 15: Determination of lead and cadmium given off by glazed

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15:2015/BTTTT Về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

QCVN15:2015/BTTTT,Quy chuẩn QCVN15:2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 15:2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD National technical regulation on W-CDMA FDD mobile station Mục lục 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp

Ban hành: 17/08/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-15:2009 (ISO 1833-15 : 2006) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 15: Hỗn hợp xơ đay và một số xơ động vật (phương pháp xác định hàm lượng nitơ)

TCVN5465-15:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5465-15:2009,***,Hỗn hợp xơ đay và xơ động vật,Vật liệu dệt,Phương pháp xác định hàm lượng nitơ,Phân tích định lượng hóa học,TCVN 5465-15:2009 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-15 : 2009 ISO 1833-15 : 2006 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC - PHẦN 15: HỖN HỢP

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225