Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 15/2006/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 79038 công văn

1

Công văn 11159/BTC-TCHQ năm 2017 về thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

định số 15/2017/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ. Trả lời công văn số 8138/VPCP-ĐMDN ngày 03/8/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Công ty TNHH SX và XK Nông sản Đakao liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

2

Công văn 7602/BTC-HCSN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Quyết định 461/-TTg phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

số 461/-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (Quyết định số 461/-TTg ngày 27/4/2018). Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 461/-TTg; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

3

Công văn 5580/BTC-TCDN năm 2014 thực hiện Thông tư 220/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Tài chính ban hành

khác bao gồm Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) + Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21) + Thu nhập khác (Mã số 31) sẽ phản ánh trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 - DN ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) - Chỉ tiêu 5: lãi, lỗ là kết quả kinh

Ban hành: 28/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

4

Công văn 826/TCT-PCCS về chứng từ thanh toán hợp pháp xử lý mua hàng doanh nghiệp bỏ trốn do Tổng cục Thuế ban hành

15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp và được lập theo đúng hướng dẫn tại điểm 3, 4, Mục I, Phần thứ 3 Chế độ chứng từ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC nêu trên, phù hợp với nội dung, hình thức giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ ký kết với bên bán. Tổng cục Thuế thông

Ban hành: 26/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

5

Công văn 2148/BTC-CST năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC và Thông tư 02/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2148/BTC-CST V/v Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 02/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ban hành: 16/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2016

6

Công văn 825/BTC-CĐKT thời hạn thực hiện chế độ kế toán mới do Bộ Tài chính ban hành

825/BTC-CĐKT V/v: Thời hạn thực hiện chế độ kế toán mới Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Các công ty chứng khoán Căn cứ vào chế độ báo cáo tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo đề

Ban hành: 19/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

7

Công văn 6315/CT-TTHT năm 2018 về trích lập dự phòng các khoản đầu tư dài hạn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tế nhận vốn góp tại thời điểm trích lập dự phòng (mã số 411 và 412 Bảng cân đối kế toán - ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). - Vốn chủ sở hữu thực có của tổ chức kinh tế được xác định trên Bảng cân đối kế toán năm của tổ chức kinh tế tại thời điểm trích lập dự phòng (mã số 410 Bảng cân

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2018

8

Công văn 352/TCT-CS năm 2015 hướng dẫn các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

trên Bảng cân đối kế toán năm của tổ chức kinh tế nhận vốn góp tại thời điểm trích lập dự phòng (mã số 411 và 412 Bảng cân đối kế toán - ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); - Vốn chủ sở hữu thực có của tổ chức kinh tế được xác định trên Bảng cân đối kế toán năm của tổ chức kinh tế tại

Ban hành: 29/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

9

Công văn 15/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

15/BXD-VLXD,Công văn 15 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu khoáng sản,Vướng mắc xuất khẩu khoáng sản ,Thủ tục xuất khẩu khoáng sản ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

10

Công văn 800/VKSTC-V15 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

800/VKSTC-V15,Công văn 800 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng công chức ngành Kiểm sát,Hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng viên chức ngành Kiểm sát,Đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức ngành Kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

11

Công văn của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006

3715/TCHQ-KTTT,Công văn 3715 2006,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3715/TCHQ-KTTT V/v:thực hiện quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006 Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006

Ban hành: 16/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

12

Công văn 5655/VKSTC-V15 năm 2020 hướng dẫn ký hợp đồng lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5655/VKSTC-V15,Công văn 5655 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hướng dẫn ký hợp đồng lao động,Chế độ đối với người lao động ,Ký bổ sung hợp đồng lao động đối với cá nhân,Lao động - Tiền lương VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

13

Công văn 5582/VKSTC-V15 năm 2020 thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5582/VKSTC-V15,Công văn 5582 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Chế độ đối với hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo 68/2000/NĐ-CP,Chế độ đối với hợp đồng lao động trong cơ quan,Lao động - Tiền lương VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

14

Công văn 2868/CT-TTHT trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

kế toán của tổ chức kinh tế năm trước thời điểm trích lập dự phòng (mã số 411 và 412 Bảng cân đối kế toán – ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). - Vốn chủ sở hữu thực có được xác định tại Bảng cân đối kế toán của tổ chức kinh tế năm trước thời điểm trích lập dự phòng (mã số 410 Bảng cân

Ban hành: 27/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2012

15

Công văn 15/BXD-GĐ năm 2018 về cung cấp hồ sơ của chủ đầu tư công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

15/BXD-GD,Công văn 15 2018,Bộ Xây dựng,Cung cấp hồ sơ ,Công trình xây dựng,Quản lý công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/BXD-GĐ V/v: Kiến nghị của ông

Ban hành: 07/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

16

Công văn 2006/BNN-QLCL năm 2018 về thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 2006/BNN-QLCL V/v triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật an toàn thực phẩm Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố; - Các cơ quan,

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2018

17

Công văn số 12023/BTC-VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006

12023/BTC-VP,Công văn 12023 2006,Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12023/BTC-VP V/v: Đính chính Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2006 Kính gửi

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

18

Công văn 15/BXD-KHTC năm 2018 về thực hiện chuyển đổi từ mục lục ngân sách nhà nước cũ sang mục lục ngân sách nhà nước mới theo Thông tư 324/2016/TT-BTC do Bộ Xây dựng ban hành

15/BXD-KHTC V/v: Thực hiện chuyển đổi từ mục lục NSNN cũ sang mục lục NSNN mới theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018. Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Thực hiện Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

19

Công văn 15/BXD-VP năm 2018 về rà soát, lập danh mục dự án, công trình xây dựng cơ bản thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 do Bộ Xây dựng ban hành

15/BXD-VP,Công văn 15 2018,Bộ Xây dựng,Nguồn nộp lưu tài liệu,Nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ,Công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/BXD-VP V/v: Rà soát, lập

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

20

Công văn 15/QLD-KD năm 2018 về đảm bảo cung ứng thuốc dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Cục Quản lý Dược ban hành

15/QLD-KD,Công văn 15 2018,Cục Quản lý dược,Cung ứng thuốc,Cung ứng thuốc dịp Tết ,Tết Nguyên đán,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QLD-KD V/v đảm bảo cung ứng

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.118.225