Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 15/2006/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 52206 công văn

1

Công văn 545/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc liên quan đến sử dụng mã số mã vạch và ghi nhãn hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

hàng hóa, đối với kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh nêu tại văn bản số 13/2018 JCCH dẫn trên về quy định tại Điều 15 Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011) thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Do

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

2

Công văn 3397/TĐC-TC năm 2020 về ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN ban hành QCVN 20:2019/BKHCN Thép không gỉ do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

3397/TDC-TC,Công văn 3397 2020,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong COVID-19,Ngưng hiệu lực Thông tư 15/2019/TT-BKHCN,Quy chuẩn kỹ thuật về Thép không gỉ,Xây dựng - Đô thị BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

3

Công văn số 1831/TĐC-ĐL về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 20/2006/QĐ-BKHCN; Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN; Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

số 20/2006/QĐ-BKHCN; Quyết định số 21/2006/QĐ-BKHCN; Quyết định số 22/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006 Kính gửi: - Trung tâm Đo lường Việt Nam, - Các Trung tâm kỹ thuật 1, 2, 3, - Trung tâm Đào tạo, - Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2007

4

Công văn 2798/BKHCN-ĐTG năm 2020 về xác định hệ thống khung giá đỡ tấm pin năng lượng tự động xoay theo hướng mặt trời là vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2798/BKHCN-DTG,Công văn 2798 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Khung giá đỡ tấm pin năng lượng tự động,Pin năng lượng tự động xoay theo hướng mặt trời,Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được,Xây dựng - Đô thị BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

5

Công văn 2062/BKHCN-KHTC năm 2020 hướng dẫn xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

---------------- Số: 2062/BKHCN-KHTC V/v: Hướng dẫn xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025 Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

6

Công văn 1709/BKHCN-CNC năm 2020 về xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW và 50/NQ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 1709/BKHCN-CNC V/v xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh,

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

7

Công văn 1441/BKHCN-ĐTG năm 2020 về việc hướng dẫn Quyết định 18/2019/-TTg nhập khẩu mặt hàng khuôn đúc đế giày đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1441/BKHCN-DTG,Công văn 1441 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thực hiện Quyết định 18/2019/-TTg,Nhập khẩu mặt hàng khuôn đúc đế giày,Mặt hàng khuôn đúc đế giày đã qua sử dụng,Xuất nhập khẩu BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

8

Công văn 1287/BKHCN-ĐTG năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1287/BKHCN-DTG,Công văn 1287 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/-TTg,Hướng dẫn Quyết định 18/2019/-TTg,Nhập khẩu mặt hàng khuôn đúc khuôn dập,Xuất nhập khẩu BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

9

Công văn 254/BKHCN-KHTC năm 2020 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Luật Ngân sách nhà nước (NSNN); Luật Đầu tư công; Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

10

Công văn 3490/BKHCN-SHTT năm 2019 về thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3. Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1068/-TTg về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 4. Tổ chức sơ kết, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Chiến lược vào năm 2025 và tổng kết thực hiện Chiến lược vào năm 2030. Trong quá trình thực hiện, nếu có

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2019

11

Công văn 15/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

15/BXD-VLXD,Công văn 15 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu khoáng sản,Vướng mắc xuất khẩu khoáng sản ,Thủ tục xuất khẩu khoáng sản ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

12

Công văn 2679/BKHCN-ĐTG năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2679/BKHCN-ĐTG V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2019/-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam Phúc đáp Văn bản số 388/2019/CV-FVL ngày 19/8/2019 của Công ty TNHH Ford Việt Nam (Công ty) về việc đề nghị hướng dẫn nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo quy

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

13

Công văn 2680/BKHCN-ĐTG năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 18/2019/-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2680/BKHCN-ĐTG V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2019/-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH MTV Modelleisenbahn Việt Nam Phúc đáp Văn bản số 20190819 ngày 19/8/2019 của Công ty TNHH Modelleisenbahn Việt Nam (Công ty) về việc đề nghị hướng dẫn nhập khẩu máy móc, thiết bị đã

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

14

Công văn 2658/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2658/BKHCN-DTG,Công văn 2658 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phân loại linh kiện,Phụ tùng linh kiện ,Nhập khẩu linh kiện,Xuất nhập khẩu BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

15

Công văn 2646/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

số 18/2019/-TTg thì các linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế này sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/-TTg. 3. Quyết định số 18/2019/-TTg có hiệu lực từ ngày 15/6/2019. Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng hết hiệu

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

16

Công văn 2645/BKHCN-ĐTG năm 2019 vướng mắc trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

việc chuyển đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: - Quyết định số 18/2019/-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có hiệu lực từ ngày 15/6/2019 với mục đích ngăn chặn việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

17

Công văn 2559/BKHCN-TCCB năm 2019 về xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ của công chức trong hệ thống chính trị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2559/BKHCN-TCCB,Công văn 2559 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đề án vị trí việc làm ,Danh mục vị trí việc làm ,Rà soát vị trí việc làm,Lao động - Tiền lương BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

18

Công văn 2443/BKHCN-ĐTG năm 2019 về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định 18/2019/-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 2443/BKHCN-ĐTG V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số 18/2019/-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IPO Phúc đáp Văn bản đề ngày 05/8/2019 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ IPO đề nghị làm rõ một số nội dung liên

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2019

19

Công văn 2410/BKHCN-ĐTG năm 2019 vướng mắc thực hiện Quyết định 18/2019/-TTg do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có hiệu lực từ ngày 15/6/2019. Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng hết hiệu lực khi Quyết định số 18/2019/-TTg có hiệu lực thi hành. - Theo quy định tại

Ban hành: 09/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2019

20

Công văn 2336/BKHCN-ĐTG năm 2019 về giải đáp vướng mắc thực hiện Quyết định 18/2019/-TTg quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 2336/BKHCN-ĐTG V/v giải đáp vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2019 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Phúc đáp Công văn số 4627/TCHQ-GSQL (Công văn không đề ngày) của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thực hiện

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182