Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2002/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21869 văn bản

1

Chỉ thị 15/2002/CT-UB đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai

15/2002/CT-UB,Chỉ thị 15 2002,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2002/CT-UB Lào Cai, ngày 21 tháng 8 năm 2002

Ban hành: 21/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

2

Chỉ thị 15/2002/CT-UB về tăng cường quản lý các hoạt động khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre

15/2002/CT-UB,Chỉ thị 15,Tỉnh Bến Tre,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 15/2002/CT-UB Bến Tre, ngày 14 tháng 8 năm 2002

Ban hành: 14/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

3

Chỉ thị 15/2002/CT-UB về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

15/2002/CT-UB,Chỉ thị 15 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2002/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC

Ban hành: 12/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

4

Chỉ thị 15/2002/CT-UB thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra chất lượng do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

15/2002/CT-UB,Chỉ thị 15,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2002/CT-UB Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2002 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỔNG ĐIỀU TRA CHẤT LƯỢNG QUÂN

Ban hành: 08/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

5

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Bắc Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 19/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

6

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2019,Tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Hòa Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2019

7

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Hải Dương

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2019,Tỉnh Hải Dương,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Hải Dương, ngày 08

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

8

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2019,Thành phố Hà Nội,Viên than tổ ong ,Môi trường,Sinh hoạt,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Hà

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

9

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2019,Tỉnh Quảng Bình,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Quảng Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 28/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

10

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2019,Tỉnh Thái Bình,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Thái Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 18/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

11

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lào Cai ban hành

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2019,Tỉnh Lào Cai,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Lào Cai, ngày 16 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

12

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 9 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 13/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

13

Chỉ thị 15/CT-UB năm 2005 tổ chức cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do tỉnh Đắk Lắk ban hành

15/CT-UB,Chỉ thị 15,Tỉnh Đắk Lắk,Vũ khí vật liệu nổ,Vận động giao nộp vũ khí,Thu hồi vũ khí vật liệu nổ,Tăng cường quản lý vật liệu nổ ,quản lý vũ khí vật liệu nổ Đắk Lắk,Sử dụng vật liệu nổ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

14

Chỉ thị 15/CT-UBND về tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu năm 2019

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2019,Tỉnh Lai Châu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Lai Châu, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

15

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bình Dương ban hành

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2019,Tỉnh Bình Dương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Bình Dương, ngày 16 tháng 07 năm 2019

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

16

Chỉ thị 15/CT-TTg về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/CT-TTg,Chỉ thị 15 2019,Thủ tướng Chính phủ,Đất đai,Kiểm kê đất đai,Bản đồ hiện trạng sử dụng đất,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

17

Quyết định 15/2002/QĐ-UB về Quy định quản lý công tác Lưu trữ và hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn do chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

15/2002/QD-UB,Quyết định 15 2002,Tỉnh Lạng Sơn,Quản lý công tác lưu trữ ,Hồ sơ tài liệu lưu trữ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2002/QĐ-UB Lạng Sơn,

Ban hành: 10/04/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

18

Quyết định 15/2002/QĐ-UB cho phép thành lập Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

15/2002/QD-UB,Quyết định 15 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn,Thành lập,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2002/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 2 năm 2002

Ban hành: 22/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

19

Quyết định 15/2002/QĐ-UB về việc qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2001 - 2010 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

15/2002/QD-UB,Quyết định 15 2002,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội,Quy hoạch tổng thể,Quận Hai Bà Trưng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ:15/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2002

Ban hành: 21/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

20

Quyết định 15/2002/QĐ-UB bổ sung Quy định về phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đầu tư và xây dựng;phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

15/2002/QD-UB,Quyết định 15 2002,Tỉnh Lâm Đồng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2002/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 07 tháng 02 năm

Ban hành: 07/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36