Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 178180 văn bản

81

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Long An,Bãi bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND tỉnh Long An,Bãi bỏ Quy chế quản lý Nhà nước về công chứng,Quy chế quản lý Nhà nước về công chứng Long An,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

82

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất năm 2021 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Bảng hệ số điều chỉnh giá các loại đất,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất huyện Bảo Lâm,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2021

83

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Hà Tĩnh,Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Tĩnh năm 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

84

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2010/QĐ-UBND về Phân cấp nhiệm vụ chi Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Quyết định 22/2010/QĐ-UBND Thái Nguyên,Bãi bỏ Phân cấp nhiệm vụ chi Bảo vệ môi trường,Nhiệm vụ chi Bảo vệ môi trường tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 20/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

85

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2010/QĐ-UBND Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 42/2010/QĐ-UBND Huế,Bãi bỏ Quy chế quản lý cán bộ Huế 2021,Bãi bỏ quản lý cán bộ công nghệ thông tin Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

86

Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

15/QD-UBND,Quyết định 15 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 14 tháng 01

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

87

Quyết định 15/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

15/QD-UBND,Quyết định 15 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QĐ-UBND Quảng Ngãi,

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

88

Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh số lượng giống lúa lai hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018-2019 do tỉnh Bình Định ban hành

15/QD-UBND,Quyết định 15 2019,Tỉnh Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QĐ-UBND Bình Định, ngày 04 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

89

Quyết định 15/QĐ-UBND về Kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

15/QD-UBND,Quyết định 15 2019,Tỉnh Sơn La,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QĐ-UBND Sơn La, ngày 04 tháng 01 năm

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

90

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2020/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi Quyết định 26/2020/QĐ-UBND Quảng Ninh,Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi chức năng nhiệm vụ Sở Y tế Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

91

Quyết định 15/QĐ-UBND-NĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2021 (Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND-NĐ ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh) Đơn vị tính: ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích kế hoạch năm 2020 Diện tích phân theo đơn vị hành chính trong kế hoạch sử dụng đất năm

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

92

Thông tư 15/2020/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

15/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 15 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Thiết bị đào tạo tối thiểu cao đẳng cho 41 ngành nghề,Thiết bị đào tạo tối thiểu trung cấp cho 41 ngành nghề,Thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp cao đẳng,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

93

Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

15/2020/TT-BNNPTNT,Thông tư 15 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu,Yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch,Quy chuẩn đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

94

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng đang được nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Hải Dương,Chế độ trợ cấp tại Trung tâm Phục hồi chức năng,Chế độ trợ cấp tại Trung tâm giáo dục dạy nghề,Tạo việc làm người thuộc Hội Người mù Hải Dương,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

95

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới cấp tỉnh Lạng Sơn,Nội dung chi tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo,Mức chi tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới cấp tỉnh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

96

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ấp, khu phố; Công an viên thường trực ở xã, công an viên phụ trách thôn, ấp; Thôn, ấp, khu đội trưởng và mức khoán kinh phí hoạt động ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách Vũng Tàu,Chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

97

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Đắk Nông,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách tỉnh Đắk Nông,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách 2017 2020,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

98

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông Vĩnh Long,Nội dung chi cho hoạt động khuyến nông,Chi cho hoạt động khuyến nông tỉnh Vĩnh Long,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

99

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn thực hiện Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND18, về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2016-2020

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Bắc Ninh,Kéo dài Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND18 Bắc Ninh,Đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn Bắc Ninh,Đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề Bắc Ninh,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2021

100

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về thông qua Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực Thái Nguyên,Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực,Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp Thái Nguyên HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TÍNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79