Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 178099 văn bản

61

Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/2020/QD-TTg,Quyết định 15 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ doanh nghiệp do Covid-19,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 Hồ Chí Minh,Chính sách hỗ trợ người dân do Covid-19,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2020

62

Quyết định 15/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Trần Văn Chiến BIỂU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA HUYỆN TÂN CHÂU (Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Tây Ninh) Biểu 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: Đơn vị tính: ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã loại

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

63

Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Thay thế bằng Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh 15/11/2020

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

64

Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Tuyên Quang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

65

Quyết định 15/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

15/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bạc Liêu,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

66

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Kon Tum,Cấp giấy phép xây dựng tỉnh Kon Tum,Quy định cấp giấy phép xây dựng tỉnh Kon Tum,Nội dung cấp giấy phép xây dựng tỉnh Kon Tum,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2021

67

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Hòa Bình,Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn tỉnh Hòa Bình,Kiểm soát kinh doanh sản phẩm động vật tỉnh Hòa Bình,Vận chuyển động vật sản phẩm động vật tỉnh Hòa Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

68

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến do tỉnh Hưng Yên ban hành

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Hưng Yên,Giải thưởng Văn học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên,Giải thưởng Nghệ thuật Phố Hiến tỉnh Hưng Yên,Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2021

69

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Sửa đổi Quyết định 22/2017/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu,Sửa đổi quy chế đặt tên đường tỉnh Bạc Liêu,Sửa đổi quy chế đổi tên đường tỉnh Bạc Liêu,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

70

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục trong xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 255/2014/QĐ-UBND

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Quyết định 255/2014/QĐ-UBND Bắc Giang,Sửa đổi quy định quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC,Quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC Bắc Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

71

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 14/2007/CT-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Chỉ thị 14/2007/CT-UBND tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ về bảo vệ giá trị của tài liệu lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi,Phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

72

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiếu số không biết đọc, viết tiếng Việt do tỉnh Lai Châu ban hành

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Lai Châu,Cấp giấy phép lái xe môtô A1 cho dân tộc thiếu số Lai Châu,Đào tạo và cấp giấy phép lái xe A1 cho dân tộc thiếu số,Sát hạch cấp giấy phép lái xe cho dân tộc thiếu số Lai Châu,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

73

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô trang bị cho cơ quan Đắk Lắk,Sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan Đắk Lắk,Định mức sử dụng xe chuyên dùng cho tổ chức Đắk Lắk,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

74

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô trong lĩnh vực y tế Vĩnh Phúc,Định mức sử dụng xe chuyên dùng trong y tế Vĩnh Phúc,Sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

75

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, thang điểm và quy trình xét duyệt, phân loại, công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Bến Tre,Tiêu chuẩn xét công nhận xã phường trong sạch Bến Tre,Công nhận xã phường trong sạch vững mạnh Bến Tre,Phân loại công nhận thị trấn trong sạch vững mạnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2021

76

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 82/2019/QĐ-UBND quy định quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Định

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Bình Định,Bãi bỏ Quyết định 82/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Định,Bãi bỏ quản lý thu thuế với kinh doanh vận tải,Quản lý thuế với kinh doanh vận tải tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2021

77

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hải Dương

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Hải Dương,Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II,Quản lý mạng truyền số liệu cấp II Hải Dương,Vận hành mạng truyền số liệu cấp II Hải Dương,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

78

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, kèm theo Quyết định 39/2015/QĐ-UBND

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Nam Định,Sửa đổi Quyết định 39/2015/QĐ-UBND Nam Định,Sửa đổi chức năng của Sở Tài nguyên Nam Định,Sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

79

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2011/QĐ-UBND quy định chế độ khuyến khích, thu hút đối với Bác sĩ tự nguyện tham gia làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ Quyết định 06/2011/QĐ-UBND An Giang,Bãi bỏ chế độ thu hút Bác sĩ tự nguyện An Giang,Thu hút Bác sĩ làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

80

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

15/2021/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Long An,Bãi bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND tỉnh Long An,Bãi bỏ Quy chế quản lý Nhà nước về công chứng,Quy chế quản lý Nhà nước về công chứng Long An,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109