Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2006/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 228347 văn bản

1

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

15/2006/QD-BTC,Quyết định 15 2006,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

Ban hành: 20/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

15/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 15 2020,Bộ Tài chính,Hợp nhất Thông tư,Phí thăm quan Bảo tàng,Quản lý và sử dụng phí ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/VBHN-BTC

Ban hành: 18/02/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

3

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen do Bộ Tài chính ban hành

15/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 15 2019,Bộ Tài chính,Mức thu phí thẩm định,An toàn sinh học,Sinh vật biến đổi gen,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/VBHN-BTC

Ban hành: 22/01/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

4

Thông tư 15/2021/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công do Bộ Tài chính ban hành

15/2021/TT-BTC,Thông tư 15 2021,Bộ Tài chính,Biểu mẫu báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư công,Chế độ báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư công,Báo cáo tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

5

Thông tư 15/2006/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các dự án thuộc Danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay ADB của Chương trình phát triển ngành nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

15/2006/TT-BTC,Thông tư 15 2006,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Cơ chế quản lý tài chính,Dự án sử dụng vốn vay ADB,Chương trình phát triển ngành nông nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 06/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

15/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 15 2018,Bộ Tài chính,Hướng dẫn Luật Quản lý thuế ,Hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới,Văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/05/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

7

Thông tư 15/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

15/2020/TT-BTC,Thông tư 15 2020,Bộ Tài chính,Hướng dẫn sử dụng tem phiếu,Dán tem rượu sản xuất trong nước,Rượu nhập khẩu,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 15/2020/TT-BTC

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

8

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá do Bộ Tài chính ban hành

15/VBHN-BTC,Văn bản hợp nhất 15 2017,Bộ Tài chính,Hướng dẫn thi hành Luật ,Hướng dẫn Luật giá,Bình ổn giá,Kê khai giá,Thực hiện bình ổn kê khai giá,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/05/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

9

Thông tư 15/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

động và đang thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Quyết định số 58/2013/-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa,

Ban hành: 18/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

10

Quyết định 2006/QĐ-BTC năm 2011 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2006/QD-BTC,Quyết định 2006 2011,Bộ Tài chính,Hết hiệu lực pháp luật,Công bố văn bản hết hiệu lực BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2011

Ban hành: 22/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2011

11

Quyết định 15/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

15/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Tây Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

12

Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

15/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Quảng Nam,Công bố văn bản hết hiệu lực tỉnh Quảng Nam,Công bố văn bản hết hiệu lực Hội đồng Quảng Nam,Công bố văn bản hết hiệu lực Ủy ban Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

13

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND về ủy quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Ủy quyền cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm,Cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm Tân Bình,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH UBND QUẬN TÂN BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

14

Quyết định 15/2006/QĐ-BTS ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

15/2006/QD-BTS,Quyết định 15 2006,Bộ Thuỷ sản,Quy chế quản lý,Quản lý xuất nhập khẩu,Hàng hóa chuyên ngành thủy sản,Xuất nhập khẩu BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2006/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 08 tháng 9

Ban hành: 08/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

15

Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT ban hành Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

15/2006/QD-BTNMT,Quyết định 15 2006,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Danh mục thiết bị làm lạnh,Thiết bị sử dụng môi chất lạnh CFC,Thiết bị cấm nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 08/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

16

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Lạng Sơn,Phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

17

Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

15/2006/QD-BKHCN,Quyết định 15 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quản lý mã số vạch,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội,

Ban hành: 23/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2006

18

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Bạc Liêu,Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,Quy chế làm việc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ

Ban hành: 02/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

19

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND về Quy định thu tiền sử dụng, thuê đất, mặt nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Hà Nam,Thu tiền thuê đất mặt nước ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/2006/QĐ-UBND Phủ Lý, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

20

Thông tư 15/2018/TT-BTC quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

15/2018/TT-BTC,Thông tư 15 2018,Bộ Tài chính,Trái phiếu chính phủ,Lãi suất trái phiếu Chính phủ,Mua bán lại trái phiếu Chính phủ,Tín phiếu kho bạc,Tiền tệ - Ngân hàng,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56