Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2006/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 213421 văn bản

101

Quyết định 943/QĐ-BKHCN năm 2020 quy định về tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

943/QD-BKHCN,Quyết định 943 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý ,Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý,Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo Bộ Khoa học,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2020

102

Quyết định 877/QĐ-BKHCN về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

877/QD-BKHCN,Quyết định 877 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thực hành tiết kiệm,Chống lãng phí,Người lao động,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

103

Quyết định 763/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

763/QD-BKHCN,Quyết định 763 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thủ tục hành chính Bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học,Công bố thủ tục hành chính Bộ Khoa học,Thủ tục hành chính Sửa đổi về khoa học công nghệ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

104

Quyết định 686/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Xăng nền để pha chế xăng sinh học do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

phúc --------------- Số: 686/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

105

Quyết định 617/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Giàn cố định trên biển do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

--------------- Số: 617/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/ND-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

106

Quyết định 632/QĐ-BKHCN về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

632/QD-BKHCN,Quyết định 632 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020,Phổ biến Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Phổ biến Luật Chuyển giao công nghệ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

107

Quyết định 610/QĐ-BKHCN năm 2020 về phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

610/QD-BKHCN,Quyết định 610 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chuẩn đo lường quốc gia,Chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia ,Hệ thống chuẩn đo lường quốc gia BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

108

Quyết định 616/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình biển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 616/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

109

Quyết định 615/QĐ-BKHCN năm 2020 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Cấp kỹ thuật đường sắt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

phúc --------------- Số: 615/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

110

Quyết định 614/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

--------------- Số: 614/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

111

Quyết định 587/QĐ-BKHCN năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ )

587/QD-BKHCN,Quyết định 587 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cơ chế một cửa,Giải quyết thủ tục hành chính,Lĩnh vực khoa học và công nghệ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

112

Quyết định 550/QĐ-BKHCN về Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

550/QD-BKHCN,Quyết định 550 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường,Công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2020,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

113

Quyết định 548/QĐ-BKHCN về Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

548/QD-BKHCN,Quyết định 548 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính,Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật,Xử lý vi phạm hành chính năm 2020,Vi phạm hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

114

Quyết định 547/QĐ-BKHCN về Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

547/QD-BKHCN,Quyết định 547 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Khoa học,Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 2020,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

115

Quyết định 546/QĐ-BKHCN về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

546/QD-BKHCN,Quyết định 546 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2020,Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Tình hình thi hành pháp luật Bộ Khoa học công nghệ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

116

Thông tư 15/2012/TT-BKHCN quy định về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 và thay thế Quyết định số 07/2006/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Khoa học Công nghệ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Điều 15. Tổ chức thực hiện Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2012

117

Quyết định 508/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030" (giai đoạn 2020-2025) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

508/QD-BKHCN,Quyết định 508 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch thực hiện,Chiến lược,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 508/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

118

Quyết định 402/QĐ-BKHCN năm 2020 về Quy chế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

402/QD-BKHCN,Quyết định 402 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiếp nhận hồ sơ,Thủ tục hành chính,Theo cơ chế một cửa ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 402/QĐ-BKHCN

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

119

Quyết định 131/QĐ-BKHCN về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

131/QD-BKHCN,Quyết định 131 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thủ tục hành chính,Kế hoạch rà soát ,Phát triển kinh tế xã hội ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

120

Quyết định 18/QĐ-BKHCN năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

18/QD-BKHCN,Quyết định 18 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chương trình hành động ,Phát triển kinh tế xã hội ,Nghiên cứu khoa học công nghệ,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182