Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2006/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 213421 văn bản

81

Quyết định 223/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

223/2006/QD-BKHCN,Quyết định 223 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ thông tin,Xử lý thông tin,Bộ đăng ký ngữ nghĩa cơ sở,Trao đổi dữ liệu điện tử BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

82

Quyết định 222/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

222/2006/QD-BKHCN,Quyết định 222 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chai chứa khí ren côn 17 E,Chai chứa khí bằng hợp kim nhôm BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 222/2006/QĐ-BKHCN

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

83

Quyết định 225/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Bi tum do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

225/2006/QD-BKHCN,Quyết định 225 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giầy ủng cao su,Bi tum,Phương tiện bảo vệ cá nhân BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 225/2006/QĐ-BKHCN

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

84

Quyết định 224/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế, Quy phạm thiết bị nâng hàng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

224/2006/QD-BKHCN,Quyết định 224 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thiết bị nâng,Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 224/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội,

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

85

Quyết định 227/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi ,Quả thanh long,Cà phê nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

227/2006/QD-BKHCN,Quyết định 227 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vi sinh vật,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Vi sinh vật trong thực phẩm,Quy phạm thực hành chiếu xạ,Vi sinh vật thực phẩm,Quả thanh long,Cà phê nhân BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

86

Quyết định 221/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Chất lượng đất, Da do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

221/2006/QD-BKHCN,Quyết định 221 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chất lượng đất,Phép thử cơ lý da,Phép thử hóa da,Xác định hàm lượng ẩm da BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 221/2006/QĐ-BKHCN

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

87

Quyết định 162/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Gạch gốm ốp lát do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

162/2006/QD-BKHCN,Quyết định 162 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Gạch gốm ốp lát,Sản phẩm dầu mỏ,Gạch gốm ốp lát đùn đẻo,Vật liệu chịu lửa BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 162/2006/QĐ-BKHCN

Ban hành: 09/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

88

Quyết định 163/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Men thủy tinh và men sứ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

163/2006/QD-BKHCN,Quyết định 163 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Men thủy tinh và men sứ,Săm ô tô,Lốp hơi,Lốp xe ô tô con,Lốp xe tải và xe buýt BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 09/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

89

Quyết định 151/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về Kính xây dựng, Xi măng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

151/2006/QD-BKHCN,Quyết định 151 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xi măng,Kính xây dựng,Đường ô tô,Sản phẩm sứ vệ sinh BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 151/2006/QĐ-BKHCN

Ban hành: 07/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

90

Quyết định 146/2006/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 Quản lý an toàn trong trường bức xạ tầng số Tadiô do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

146/2006/QD-BKHCN,Quyết định 146 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,An toàn bức xạ tần số Tadiô BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 146/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 07 tháng 02

Ban hành: 07/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

91

Quyết định 148/2006/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về TCVN 4312: 2005 Than cho sản xuất phân lân nung chảy do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

148/2006/QD-BKHCN,Quyết định 148 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Than sản xuất phân lân nung chảy BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 148/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

92

Quyết định 149/2006/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về Tương thích điện từ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

149/2006/QD-BKHCN,Quyết định 149 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tương thích điện từ,Phát xạ,Miễn nhiễm BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 149/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

93

Quyết định 150/2006/QĐ-BKHCN ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn bức xạ, Ecgônômi do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

150/2006/QD-BKHCN,Quyết định 150 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,An toàn bức xạ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 150/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 07/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

94

Quyết định 06/2006/QĐ-BKHCN ban hành "Quy định về phương thức làm việc của Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các Đề tài khoa học và công nghệ và các Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước" do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

06/2006/QD-BKHCN,Quyết định 06 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hội đồng Khoa học Công nghệ,Tuyển chọn chủ trì đề tài,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

95

Quyết định 108/2006/QĐ-BKHCN ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam về Hạt cacao do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

108/2006/QD-BKHCN,Quyết định 108 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vùng không nhiễm dịch hại,Giám sát dịch hại,Xác định tình trạng dịch hại,Hạt cacao BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 25/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

96

Quyết định 1100/QĐ-BKHCN năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

1100/QD-BKHCN,Quyết định 1100 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Khoa học quy định tiêu chuẩn lãnh đạo,Bộ Khoa học quy định tiêu chuẩn quản lý,Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

97

Quyết định 04/2006/QĐ-BKHCN về nội dung, thủ tục công bố sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

04/2006/QD-BKHCN,Quyết định 04 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thủ tục công bố sản phẩm,Hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn,Hàng hóa hợp chuẩn pháp quy kỹ thuật,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ********* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********

Ban hành: 10/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

98

Quyết định 03/2006/QĐ-BKHCN về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

03/2006/QD-BKHCN,Quyết định 03 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm,Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 10/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

99

Quyết định 01/2006/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

01/2006/QD-BKHCN,Quyết định 01 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ,Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo,Doanh nghiệp,Sở hữu trí tuệ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

100

Quyết định 961/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

961/QD-BKHCN,Quyết định 961 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch rà soát văn bản lĩnh vực quản lý nhà nước,Rà soát văn bản Bộ Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182