Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2006/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 213177 văn bản

61

Quyết định 16/2006/QĐ-BKHCN về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010” do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

16/2006/QD-BKHCN,Quyết định 16 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,2006 - 2010,Hiệp định Hàng rào kỹ thuật thương mại,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 16/2006/QĐ-BKHCN

Ban hành: 23/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2006

62

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND điều chỉnh chiều dài, tên đường Tỉnh lộ ĐT 636A do tỉnh Bình Định ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Bình Định,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 17

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

63

Quyết định 1870/2006/QĐ-BKHCN phê duyệt danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1870/2006/QD-BKHCN,Quyết định 1870 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,2006 - 2010,Chương trình KHCN trọng điểm nhà nước,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1870/2006/QĐ-BKHCN

Ban hành: 22/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2008

64

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND Ban hành điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004-2009

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 16 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 16/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

65

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND sửa đổi chính sách thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2003-2010 kèm theo Quyết định 50/2003/-UBBT do tỉnh Bình Thuận ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Bình Thuận,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 09 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 09/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

66

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản,Bãi bỏ văn bản đất đai,UBND thành phố,Văn bản không phù hợp,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2006/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày

Ban hành: 08/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

67

Quyết định 15/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành

15/2006/QD-BVHTT,Quyết định 15 2006,Bộ Văn hoá-Thông tin,Huyện Gia Lộc,Xếp hạng di tích quốc gia,Tỉnh Hải Dương,Di tích Đình Lãng Xuyên,Xã Gia Tân,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

68

Quyết định 1678/2006/QĐ-BKHCN phê duyệt các tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài,dự án SXTN năm 2006 thuộc Lĩnh vực khoa học và công nghệ biển do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1678/2006/QD-BKHCN,Quyết định 1678 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Dự án SXTN 2006,Lĩnh vực khoa học và công nghệ,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1678/QĐ-BKHCN

Ban hành: 27/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2006

69

Quyết định 15/2006/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15/2006/QD-TTg,Quyết định 15 2006,Thủ tướng Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

70

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường, trợ cấp thiệt hại về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công xây dựng trạm trung chuyển rác – huyện Thuận An thuộc dự án Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn do tỉnh Bình Dương ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Bình Dương,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-UBND Thủ

Ban hành: 12/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2013

71

Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

15/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Tuyên Quang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 20/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2020

72

Quyết định 1565/QĐ-BKHCN năm 2020 về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

1565/QD-BKHCN,Quyết định 1565 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phân công công tác của Bộ trưởng 2020,Phân công công tác của các Thứ trưởng 2020,Công tác của Bộ trưởng Bộ Khoa học,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

73

Quyết định 15/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

15/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Bạc Liêu,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2020

74

Quyết định 11/2006/QĐ-BKHCN về Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

11/2006/QD-BKHCN,Quyết định 11 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ,Thực hiện dự án,Doanh nghiệp,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 01/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2006

75

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN năm 2020 về đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

--------------- Số: 1383/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 19:2019/BKHCN VỀ SẢN PHẨM CHIẾU SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ LED BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

76

Quyết định 1382/QĐ-BKHCN năm 2020 đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

--------------- Số: 1382/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 03:2019/BKHCN VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Luật

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

77

Quyết định 09/2006/QĐ-BKHCN về quy trình thông báo và hỏi đáp của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

09/2006/QD-BKHCN,Quyết định 09 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Mạng lưới hỏi đáp thương mại,Hỏi đáp mạng lưới cơ quan,Hỏi đáp hàng rào kỹ thuật thương mại,Hàng rào kỹ thuật thương mại VN,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

78

Quyết định 1100/QĐ-BKHCN năm 2020 quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

1100/QD-BKHCN,Quyết định 1100 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Khoa học quy định tiêu chuẩn lãnh đạo,Bộ Khoa học quy định tiêu chuẩn quản lý,Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2020

79

Quyết định 07/2006/QĐ-BKHCN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

07/2006/QD-BKHCN,Quyết định 07 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chế tổ chức và hoạt động,Ban liên ngành,Hàng rào kỹ thuật thương mại VN,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

80

Quyết định 381/2006/QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục các đề án soạn thảo mới năm 2006 của Bộ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

381/2006/QD-BKHCN,Quyết định 381 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đề án soạn thảo mới 2006,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** Số: 381/QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2006

Ban hành: 27/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104