Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2006/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 213178 văn bản

41

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Kom Tum do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Kon Tum,Bản quy định các nội dung,Quản lý nhà nước về giá,Tỉnh Kon Tum,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 19/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

42

Quyết định 15/2006/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tiêu hủy tiền ban hành kèm theo Quyết định 326/2004/-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

15/2006/QD-NHNN,Quyết định 15 2006,Ngân hàng Nhà nước,Quy chế tiêu hủy tiền,Quy chế sửa đổi,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2006/QĐ-NHNN Hà Nội,

Ban hành: 13/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

43

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2618/2003/-UB về chế độ quản lý, sử dụng khoản thu khai thác đá, cát sông dùng trong xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh An Giang,Chế độ quản lý sử dụng,Khai thác đá,Khai thác cát sông,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 11/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

44

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006-2010

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Quảng Bình,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày 06 tháng 04 năm

Ban hành: 06/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

45

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Quảng Nam,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Ban quản lý,Khu kinh tế mở Chu Lai,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2010

46

Quyết định 19/2006/QĐ-BKHCN về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng xăng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

19/2006/QD-BKHCN,Quyết định 19 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn chất lượng xăng BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm

Ban hành: 02/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

47

Quyết định 15/2006/QĐ-BGTVT ban hành Điều lệ đường ngang do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

15/2006/QD-BGTVT,Quyết định 15 2006,Bộ Giao thông vận tải,Điều lệ đường ngang,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2006/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 03

Ban hành: 30/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

48

Quyết định 15/2006/QĐ-BTM phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

15/2006/QD-BTM,Quyết định 15 2006,Bộ Thương mại,Xúc tiến thương mại quốc gia 2006,Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 23/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

49

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 70/2005/-UBND quy định điều kiện, thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh các giấy tờ khác của công dân do thành phố Cần Thơ ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15 /2006/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 22

Ban hành: 22/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2013

50

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

15/2006/QD-BTC,Quyết định 15 2006,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006

Ban hành: 20/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

51

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND Quy định quản lý, khai thác và bảo vệ đường giao thông nông thôn tỉnh Bắc Giang

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày

Ban hành: 14/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

52

Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN ban hành "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

18/2006/QD-BKHCN,Quyết định 18 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy chế tổ chức và hoạt động,2006 - 2010,Hoạt động KHCN trọng điểm,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 18/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội,

Ban hành: 15/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

53

Quyết định 1947/QĐ-BKHCN năm 2020 về công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

--------------- Số: 1947/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

54

Quyết định 17/2006/QĐ-BKHCN về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

17/2006/QD-BKHCN,Quyết định 17 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hệ thống quản lý chất lượng,Cơ quan hành chính Nhà nước,Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 17/2006/QĐ-BKHCN

Ban hành: 12/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

55

Quyết định 15/2006/QĐ-BNN về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

15/2006/QD-BNN,Quyết định 15 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kiểm tra vệ sinh thú y,Kiểm dịch động vật,Sản phẩm động vật,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

56

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND hạn mức giao đất ở, xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp và hạn mức công nhận đất ở, liền kề trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Lai Châu,Hạn mức giao đất ở,Xây dựng trụ sở đơn vị sự nghiệp,Xây dựng trụ sở cơ quan,Hạn mức công nhận đất liền kề ,Hạn mức công nhận đất ở,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

57

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND về thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Lào Cai,Thu phí xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 15/2006/QĐ-UBND Lào

Ban hành: 03/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2011

58

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND phê duyệt định hướng phát triển tài chính giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:15/2006/QĐ-UBND Thị xã

Ban hành: 01/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

59

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch Giao thông huyện Ninh Hòa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Khánh Hòa,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 22 tháng 2 năm 2006

Ban hành: 22/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

60

Quyết định 15/2006/QĐ-UB về việc thành lập Ban đơn giá xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

15/2006/QD-UB,Quyết định 15 2006,Thành phố Hà Nội,Thành lập Ban,Thành phố Hà Nội,Ban đơn giá xây dựng cơ bản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số

Ban hành: 21/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.213.192.104