Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2006/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 213421 văn bản

21

Thông tư 15/2013/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 12/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

15/2013/TT-BKHCN,Thông tư 15 2013,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quản lý chất lượng đo lường,Thương mại,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

22

Quyết định 15/2006/QĐ-BXD quy định chế độ bảo trì công sở các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

15/2006/QD-BXD,Quyết định 15 2006,Bộ Xây dựng,Cơ quan hành chính Nhà nước,Chế độ bảo trì công sở,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2006/QĐ-BXD Hà

Ban hành: 02/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2006

23

Quyết định 26/2006/QĐ-BKHCN về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường, trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

26/2006/QD-BKHCN,Quyết định 26 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kiểm tra chất lượng sản phẩm,Kiểm tra hàng hóa lưu thông thị trường,Thị trường trong nước,Xuất nhập khẩu,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 18/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

24

Quyết định 27/2006/QĐ-BKHCN về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

27/2006/QD-BKHCN,Quyết định 27 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Sản phẩm công nghệ cao,Tiêu chuẩn sản phẩm công nghệ cao,Công nghệ thông tin BỘ KHO HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 27/2006/QĐ-BKHCN

Ban hành: 18/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2007

25

Quyết định 15/2006/QĐ-BCN ban hành tiêu chuẩn ngành Da - Giầy do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

15/2006/QD-BCN,Quyết định 15 2006,Bộ Công nghiệp,Tiêu chuẩn ngành Da-Giầy BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Số: 15/2006/QĐ-BCN  Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 26/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2006

26

Quyết định 2684/QĐ-BKHCN năm 2020 về đính chính Thông tư 02/2020/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

--------------- Số: 2684/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 02/2020/TT-BKHCN NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HƯỚNG DẪN THI HÀNH KHOẢN 1 ĐIỀU 41 NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2018/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2020

27

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND ủy quyền giải quyết một số công việc quản lý hành chính nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Kiên Giang,Ủy quyền giải quyết,Ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính,Hoạt động tôn giáo,Quản lý hoạt động tôn giáo,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2010

28

Quyết định 25/2006/QĐ-BKHCN ban hành "Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2006-2010" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

25/2006/QD-BKHCN,Quyết định 25 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hiệp định Hàng rào kỹ thuật thương mại,2006 - 2010,Nội dung chi nhiệm vụ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 04/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

29

Quyết định 24/2006/QĐ-BKHCN về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2006-2010” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010; Căn cứ Quyết định số 18/2006/QĐ-BKHCN ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động

Ban hành: 30/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

30

Quyết định 15/2006/QĐ-BBCVT ban hành cước dịch vụ điện thoại quốc tế do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viển thông ban hành

15/2006/QD-BBCVT,Quyết định 15 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2006/QĐ-BBCVT Hà

Ban hành: 08/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

31

Quyết định 23/2006/QĐ-BKHCN sửa đổi Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010 kèm theo Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 23/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUY CHẾ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2006/QĐ-BKHCNNGÀY 15/9/2006 CỦA BỘ

Ban hành: 23/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

32

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Đắk Nông,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-UBND Gia Nghĩa, ngày 04 tháng 5 năm

Ban hành: 04/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

33

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Trà Vinh

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Trà Vinh,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2006/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 03 tháng 5 năm

Ban hành: 03/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

34

Quyết định 2579/QĐ-BKHCN năm 2020 về Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 58/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

2579/QD-BKHCN,Quyết định 2579 2020,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 58/NQ-CP,Nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư nước ngoài đến 2030,Nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 2030,Đầu tư BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

35

Quyết định 15/2006/QĐ-BYT ban hành 03 quy định về quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan bộ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

15/2006/QD-BYT,Quyết định 15 2006,Bộ Y tế,Quản lý cán bộ công chức,Cơ quan bộ y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2006/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 4

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

36

Quyết định 15/2006/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

15/2006/QD-BGDDT,Quyết định 15 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kiểm tra xử lý văn bản,Soạn thảo văn bản pháp luật giáo dục,Thẩm định văn bản pháp luật giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

37

Quyết định 21/2006/QĐ-BKHCN về việc chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

21/2006/QD-BKHCN,Quyết định 21 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cấp thẻ kiểm định viên đo lường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 21/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2006

38

Quyết định 22/2006/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

22/2006/QD-BKHCN,Quyết định 22 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Mẫu phương tiện đo BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2006

39

Quyết định 20/2006/QĐ-BKHCN về công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

20/2006/QD-BKHCN,Quyết định 20 2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kiểm định phương tiện đo BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 20/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2006

40

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Kom Tum do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum

15/2006/QD-UBND,Quyết định 15 2006,Tỉnh Kon Tum,Bản quy định các nội dung,Quản lý nhà nước về giá,Tỉnh Kon Tum,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 19/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182