Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2006/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 213421 văn bản

201

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động, nội dung chi, mức chi, quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai; phân cấp và giao Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quy chế hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai,Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang,Nội dung chi Quỹ Phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

202

Quyết định 128/QĐ-BKHCN năm 2019 về tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ

128/QD-BKHCN,Quyết định 128 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa liên thông,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

203

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ngoài lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 14/2019/-UBND

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Yên Bái,Sửa đổi Quyết định 14/2019/-UBND tỉnh Yên Bái,Định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế tỉnh Yên Bái,Sửa đổi định mức sử dụng xe ô tô lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

204

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về việc cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ (thời sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Điện Biên,Cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên,Cấp phát báo cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng,Cấp phát miễn phí báo Đảng ủy Quân chủng Hải quân,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

205

Quyết định 101/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

101/QD-BKHCN,Quyết định 101 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hệ thống quản lý chất lượng,Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ,Công bố Mô hình khung ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

206

Quyết định 76/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

76/QD-BKHCN,Quyết định 76,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quản lý cán bộ đi nước ngoài ,Cán bộ đi nước ngoài,Viên chức nhà nước đi nước ngoài ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

207

Quyết định 82/QĐ-BKHCN năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

82/QD-BKHCN,Quyết định 82 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tăng cường hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp,Đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp,Nâng cao năng lực cạnh tranh,Doanh nghiệp BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

208

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Bảng giá tính lệ phí trước bạ tỉnh Quảng Ngãi,Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà,Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà Quảng Ngãi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

209

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II,Quản lý mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II,Sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II Vũng Tàu,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

210

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Thành phố Hà Nội,Hà Nội xử lý vi phạm pháp luật về đê điều,Hà Nội phòng ngừa vi phạm pháp luật về đê điều,Phối hợp phòng ngừa xử lý vi phạm pháp luật đê điều,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

211

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Thái Bình,Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà,Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà Thái Bình,Căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà Thái Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

212

Quyết định 4056/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4056/QD-BKHCN,Quyết định 4056 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn Quốc gia ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Thuốc bảo vệ thực vật BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4056/QĐ-BKHCN

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

213

Quyết định 4187/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4187/QD-BKHCN,Quyết định 4187 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Tiêu chuẩn Quốc gia ,Tiêu chuẩn vật liệu BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4187/QĐ-BKHCN

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

214

Quyết định 4241/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Bình đun nước nóng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4241/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

215

Quyết định 4216/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Tủ lạnh bày hàng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4216/QD-BKHCN,Quyết định 4216 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Tiêu chuẩn Quốc gia ,Tủ lạnh BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4216/QĐ-BKHCN

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

216

Quyết định 4243/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Thép do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4243/QD-BKHCN,Quyết định 4243 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Tiêu chuẩn Quốc gia ,Thép cốt bê tông BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4243/QĐ-BKHCN

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

217

Quyết định 4106/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4106/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

218

Quyết định 4228/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Than đá do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4228/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

219

Quyết định 4130/QĐ-BKHCN năm 2018 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Quản lý nguồn nhân lực do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4130/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành, một số điều của

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

220

Quyết định 4188/QĐ-BKHCN năm 2018 về hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia về Đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4188/QD-BKHCN,Quyết định 4188 2018,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia,Tiêu chuẩn BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4188/QĐ-BKHCN

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182