Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 15/2006/QĐ-BKHCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 213421 văn bản

181

Quyết định 1244/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế tổ chức xét chọn, tôn vinh “Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1244/QD-BKHCN,Quyết định 1244 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xét chọn Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu,Tôn vinh Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu,Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu,Doanh nghiệp BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

182

Quyết định 1178/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phân bón do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1178/QD-BKHCN,Quyết định 1178 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Tiêu chuẩn Quốc gia ,Phân bón BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1178/QĐ-BKHCN

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

183

Quyết định 1177/QĐ-BKHCN năm 2019 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Phân bón rắn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1177/QD-BKHCN,Quyết định 1177 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn quốc gia,Công bố tiêu chuẩn quốc gia ,Phân bón BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1177/QĐ-BKHCN

Ban hành: 07/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

184

Quyết định 1038/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Khoa học và Công nghệ

1038/QD-BKHCN,Quyết định 1038 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hoạt động đào tạo,Chất lượng hoạt động đào tạo,Bồi dưỡng,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2019

185

Quyết định 706/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu bảo vệ bờ biển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số: 706/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

186

Quyết định 698/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

698/QD-BKHCN,Quyết định 698 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ phận tiếp nhận trả kết quả,Cơ chế một cửa,Áp dụng cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

187

Quyết định 675/QĐ-BKHCN năm 2019 về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ

675/QD-BKHCN,Quyết định 675 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Dịch vụ công,Dịch vụ công trực tuyến,Bộ Khoa học Công nghệ,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

188

Quyết định 673/QĐ-BKHCN năm 2019 về thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

673/QD-BKHCN,Quyết định 673 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả,Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa,Bộ phận Tiếp nhận theo cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

189

Quyết định 676/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

676/QD-BKHCN,Quyết định 676 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

190

Quyết định 674/QĐ-BKHCN năm 2019 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

674/QD-BKHCN,Quyết định 674 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ phận tiếp nhận hồ sơ,Bộ phận tiếp nhận trả kết quả,Cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

191

Quyết định 572/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch triển khai Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

572/QD-BKHCN,Quyết định 572 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Doanh nghiệp khoa học công nghệ,Doanh nghiệp khoa học và công nghệ ,Doanh nghiệp BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

192

Quyết định 458/QĐ-BKHCN công bố danh sách tổ chức, người giám định tư pháp theo vụ việc trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019

458/QD-BKHCN,Quyết định 458 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Rà soát người giám định tư pháp ,Người giám định tư pháp theo vụ việc ,Hoạt động khoa học công nghệ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

193

Quyết định 395/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

395/QD-BKHCN,Quyết định 395 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Hoạt động khoa học,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

194

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bắc Kạn,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 ,Hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Kạn 2020,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

195

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Kiên Giang,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan,Sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan Kiên Giang,Tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

196

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh, kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hòa Bình

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Hòa Bình,Kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ ở xã Hòa Bình,Chức danh đối với cán bộ ở xã Hòa Bình,Số lượng chức danh đối với cán bộ ở xã Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

197

Quyết định 193/QĐ-BKHCN về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

193/QD-BKHCN,Quyết định 193 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kiểm soát thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính,Đánh giá thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

198

Quyết định 186/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2014-2018

lý mã số mã vạch" ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

199

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Quảng Bình,Quản lý nhà nước về an toàn đập hồ chứa thủy lợi,Quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi tỉnh Quảng Bình,Phân cấp quản lý về an toàn đập hồ chứa thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

200

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ và số lượng cán bộ theo dõi, quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Cà Mau,Mức hỗ trợ người cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình,Mức hỗ trợ người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng,Số lượng cán bộ quản lý người cai nghiện ma túy bắt buộc,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182