Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1496/LĐTBXH-TL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19605 công văn

1

Công văn số 1496/LĐTBXH-TL ngày 15/05/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1496/LĐTBXH-TL V/v Điều chỉnh bổ sung phụ cấp khu vực Hà Nộingày 15 tháng 5 năm 2003 Kính gửi: Uỷ ban

Ban hành: 15/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

2

Công văn 1496/TXNK-DTQLT năm 2017 phối hợp thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1496/TXNK-DTQLT V/v phối hợp thu ngân sách nhà nước với các ngân hàng thương mại Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

3

Công văn số 2060/LĐTBXH-TL về việc miễn thi ngoại ngữ trong thi nâng ngạch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2060/LĐTBXH-TL V/v miễn thi ngoại ngữ trong thi nâng ngạch của Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Hà Nội, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2009

4

Công văn 1496/CT-TTHT năm 2015 về xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1496/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế. TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015. Kính gởi:

Ban hành: 06/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

5

Công văn số 4984/LĐTBXH-TL về việc đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 4984/LĐTBXH-TL V/v đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2009

6

Công văn số 2090/LĐTBXH-TL về việc xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý công ty TNHH nhà nước một thành viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2090/LĐTBXH-TL V/v xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý công ty TNHH nhà nước một thành viên Hà Nội, ngày

Ban hành: 16/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2008

7

Công văn số 1858/LĐTBXH-TL về việc xếp công ty hạng I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 1858/LĐTBXH-TL V/v: xếp công ty hạng I Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008 Kính gửi: Bộ Tài

Ban hành: 28/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2008

8

Công văn số 1158/LĐTBXH-TL về hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 1158/LĐTBXH-TL V/v: hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2008

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2008

9

Công văn 1496/BNN-HTQT năm 2014 tăng cường công tác quản lý thực hiện Chương trình/dự án/hợp tác từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1496/BNN-HTQT V/v: Tăng cường công tác quản lý thực hiện các Chương trình/dự án/hợp tác từ nguồn viện trợ phi chính phủ nước

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

10

Công văn 420/LĐTBXH-TL về việc xếp lương đối với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Ong Trung ương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 420/LĐTBXH-TL V/v xếp lương đối với cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Ong Trung ương Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

11

Công văn số 392/LĐTBXH-TL về việc trả lương cho những ngày nghỉ phép do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 392/LĐTBXH-TL V/v: trả lương cho những ngày nghỉ phép Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008 Kính

Ban hành: 29/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2008

12

Công văn 295/LĐTBXH-TL về phụ cấp chức vụ đối với các chức danh tương đương trưởng, phó phòng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 295/LĐTBXH-TL V/v Phụ cấp chức vụ đối với các chức danh tương đương trưởng, phó phòng Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm

Ban hành: 23/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

13

Công văn số 268/LĐTBXH-TL về việc phụ cấp độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH-XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 268/LĐTBXH-TL V/v phụ cấp độc hại, nguy hiểm Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Sở Lao động

Ban hành: 21/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2008

14

Công văn 182/LĐTBXH-TL về việc nâng ngạch lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 182/LĐTBXH-TL V/v nâng ngạch lương Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

15

Công văn 180/LĐTBXH-TL về việc trả lương khi công ty nhà nước chuyển sang công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 180/LĐTBXH-TL V/v trả lương khi công ty nhà nước chuyển sang công ty cổ phần Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

16

Công văn số 5102/LĐTBXH-TL về việc xác định yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong tiền lương do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 5102/LĐTBXH-TL V/v: xác định yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong tiền lương Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2008

17

Công văn số 4746/LĐTBXH-TL về việc triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 4746/LĐTBXH-TL V/v triển khai thực hiện các NĐ của CP về tiền lương tối thiểu Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 13/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2007

18

Công văn số 4752/LĐTBXH-TL về việc chế độ nâng bậc lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 4752/LĐTBXH-TL V/v chế độ nâng bậc lương Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007 Kính gửi: Công ty Thương

Ban hành: 13/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2007

19

Công văn số 4747/LĐTBXH-TL về việc xếp hạng công ty do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 4747/LĐTBXH-TL V/v xếp hạng công ty Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm

Ban hành: 13/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2007

20

Công văn số 4608/LĐTBXH-TL về việc triển khai thực hiện Nghị định số 168/2007/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 4608/LĐTBXH-TL V/v triển khai thực hiện Nghị định số 168/2007/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 05/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status