Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1477/BHXH-CSXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2037 công văn

1

Công văn 1477/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động 10/2012/QH13 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1477/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13. Hà Nội,

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2013

2

Công văn 5420/BHXH-CSXH năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Công văn 4824/LĐTBXH-BHXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5420/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 01/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

3

Công văn 5055/BHXH-CSXH năm 2017 về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5055/BHXH-CSXH V/v giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng BHXH Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2017

4

Công văn 5091/BHXH-CSXH năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Công văn 3058/LĐTBXH-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5091/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH ngày 16/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội,

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

5

Công văn 4184/BHXH-CSXH năm 2017 về chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4184/BHXH-CSXH V/v chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHTN Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

6

Công văn 3162/BHXH-CSXH năm 2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3162/BHXH-CSXH V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

7

Công văn 2696/BHXH-CSXH năm 2017 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/7/2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2696/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2017 Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

8

Công văn 998/BHXH-CSXH năm 2017 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 998/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2017

9

Công văn 625/BHXH-CSXH năm 2017 về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/BHXH-CSXH V/v tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng BHXH và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

10

Công văn 4967/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4967/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn ra quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

11

Công văn 4666/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4666/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 21/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2016

12

Công văn 4644/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4644/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thanh toán phí giám định y khoa Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2016

13

Công văn 3647/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3647/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động Hà

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2016

14

Công văn 3449/BHXH-CSXH năm 2016 giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3449/BHXH-CSXH V/v giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

15

Công văn 3220/BHXH-CSXH năm 2016 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/5/2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3220/BHXH-CSXH V/v Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP và giải quyết

Ban hành: 24/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2016

16

Công văn 1075/BHXH-CSXH năm 2016 về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1075/BHXH-CSXH V/v thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2016

17

Công văn 1030/BHXH-CSXH năm 2016 báo cáo về giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1030/BHXH-CSXH V/v báo cáo về giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

18

Công văn 67/BHXH-CSXH năm 2016 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2016

19

Công văn 5424/BHXH-CSXH năm 2015 về hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5424/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2016

20

Công văn 5435/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn tạm thời việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày 01/01/2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5435/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH 2014 từ ngày 01/01/2016 Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 01/06/2016

Cập nhật: 11/01/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status