Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1471/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203744 văn bản

1

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

1471/QD-UBND,Quyết định 1471 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1471/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 28 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 28/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

2

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh Khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023

1471/QD-UBND,Quyết định 1471 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 28 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2018

3

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu

1471/QD-UBND,Quyết định 1471 2018,Tỉnh Bạc Liêu,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 14 tháng 08 năm 2018

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

4

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2018 về gia hạn thời gian áp dụng đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

1471/QD-UBND,Quyết định 1471 2018,Tỉnh Quảng Trị,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

5

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 110/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1471/QD-UBND,Quyết định 1471,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 02 tháng 05 năm 2018

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

6

Quyết định 1471/QĐ-UBND về Phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Đăk Glei năm 2016 tỉnh Kon Tum

1471/QD-UBND,Quyết định 1471 2016,Tỉnh Kon Tum,Bảo vệ đất trồng lúa ,Sử dụng đất trồng lúa,Quản lý đất trồng lúa,Phát triển đất trồng lúa ,Dự án có sử dụng đất trồng lúa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

7

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

1471/QD-UBND,Quyết định 1471,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 10 tháng 9 năm 2015

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2015

8

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án định hướng phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020

1471/QD-UBND,Quyết định 1471 2012,Tỉnh Bến Tre,Phê duyệt đề án,Vận tải hành khách công cộng,Bằng xe buýt ,Giai đoạn 2012-2020 ,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2012

9

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề cương, dự toán dự án “Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bắc Ninh”

1471/QD-UBND,Quyết định 1471,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 21

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2016

10

Kế hoạch 1471/KH-UBND năm 2019 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, trên địa bàn tỉnh Bến Tre

1471/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/KH-UBND Bến Tre, ngày 29 tháng 3 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

11

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và bản đồ phân vùng khai thác nước dưới đất khu vực phía Nam tỉnh Bình Dương

1471/QD-UBND,Quyết định 1471,Tỉnh Bình Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 19 tháng 05 năm 2011

Ban hành: 19/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

12

Quyết định 1471/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với Bà Võ Thị Bình Minh do Chủ tịch nước ban hành

1471/QD-CTN,Quyết định 1471 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quốc tịch việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 23/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

13

Quyết định 1471/QĐ-BYT năm 2018 về công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 19 do Bộ Y tế ban hành

1471/QD-BYT,Quyết định 1471 2018,Cục Quản lý dược,Chứng minh tương đương sinh học ,Danh mục thuốc tương đương sinh học,Thuốc chứng minh tương đương sinh học,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2018

14

Quyết định 1471/QĐ-BNV năm 2017 Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

1471/QD-BNV,Quyết định 1471,Bộ Nội vụ,Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo,Đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo ,Đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-BNV Hà

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2017

15

Quyết định 1471/QĐ-TTg năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1471/QD-TTg,Quyết định 1471 2016,Thủ tướng Chính phủ,Kiện toàn Ban chỉ đạo,Phòng chống tội phạm,Ban chỉ đạo phối hợp liên ngành,Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2016

16

Quyết định 1471/QĐ-BCT năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương

1471/QD-BCT,Quyết định 1471 2016,Bộ Công thương,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính mới,Cập nhật thủ tục hành chính ,Bộ thủ tục hành chính ,Lĩnh vực an toàn thực phẩm ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2016

17

Quyết định 1471/QĐ-UBND năm 2006 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2006, từ nguồn Trung ương hỗ trợ đầu t­ư khôi phục, củng cố và nâng cấp đê biển do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

1471/QD-UBND,Quyết định 1471 2006,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2006,Hỗ trợ đầu tư,Hỗ trợ đầu tư nâng cấp đê biển,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1471/QĐ-UBND Tam Kỳ,

Ban hành: 15/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

18

Quyết định 1471/QĐ-BKHĐT năm 2015 quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1471/QD-BKHDT,Quyết định 1471 2015,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tổng cục Thống kê,Bộ máy hành chính BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-BKHĐT Hà

Ban hành: 12/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

19

Quyết định 1471/QĐ-UBND.HC năm 2009 Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1471/QD-UBND.HC,Quyết định 1471 2009,Tỉnh Đồng Tháp,Quản lý lao động nước ngoài,phối hợp quản lý lao động nước ngoài ,Tuyển dụng lao động nước ngoài,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

20

Quyết định 1471/QĐ-BXD năm 2014 về chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1471/QD-BXD,Quyết định 1471 2014,Bộ Xây dựng,Đánh giá sự phù hợp,Tổ chức đánh giá sự phù hợp ,Vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/QĐ-BXD Hà

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122