Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 147/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23458 văn bản

1

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh

147/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2019,Tỉnh Trà Vinh,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 15 tháng 10 năm

Ban hành: 15/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

2

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2019 sửa đổi Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND; 48/2017/NQ-HĐND và 95/2018/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

147/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2019,Tỉnh Hòa Bình,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

3

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2015 thành lập bản Tông Nọi, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

147/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2015,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/NQ-HĐND Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

4

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

147/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2015,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 07 tháng 7 năm 2015

Ban hành: 07/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2015

5

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2014 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

147/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2014,Tỉnh Vĩnh Phúc,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/NQ-HĐND Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 22/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

6

Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2013 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2014

147/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2013,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

7

Nghị quyết 147/2019/NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

147/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2019/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 7

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

8

Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ mở đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do tỉnh Quảng Ninh ban hành

147/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2018,Tỉnh Quảng Ninh,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2018/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 07

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

9

Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

147/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2018,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2018/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

10

Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

147/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2018/NQ-HĐND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

11

Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách do tỉnh Hưng Yên ban hành

147/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2018,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2018/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 13 tháng 7 năm

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

12

Nghị quyết 147/2017/NQ-HĐND về thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 do Tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ

147/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2017,Tỉnh Đồng Tháp,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2017/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 07/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

13

Nghị quyết 147/2016/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

147/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2016,Thành phố Hải Phòng,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2016/NQ-HĐND Hải Phòng, ngày 13

Ban hành: 13/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

14

Nghị quyết 147/2015/NQ-HĐND thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

147/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2015,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 147/2015/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 11 tháng 12

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2015

15

Nghị quyết 147/2015/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2016 do tỉnh Gia Lai ban hành

147/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2015,Tỉnh Gia Lai,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2015/NQ-HĐND Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

16

Nghị quyết 147/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

147/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2015/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2016

17

Nghị quyết 147/2015/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 133/2010/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

147/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2015,Tỉnh Kiên Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2015/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 09

Ban hành: 09/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

18

Nghị quyết 147/2014/NQ-HĐND thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

147/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2014,Tỉnh Nghệ An,Nguyên tắc định giá đất ,Bảng giá đất,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 147/2014/NQ-HĐND Nghệ

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2014

19

Nghị quyết 147/2014/NQ-HĐND về phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

147/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2014,Tỉnh Đồng Nai,Đề án phát triển giáo dục mầm non,Giáo dục mầm non,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2014/NQ-HĐND

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

20

Nghị quyết 147/2014/NQ-HĐND quy định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

147/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 147 2014,Tỉnh Hà Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/2014/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 30 tháng 9 năm 2014

Ban hành: 30/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139