Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1467/2003/QĐ-BGTVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 188515 văn bản

1

Quyết định 1467/2003/QĐ-BGTVT quy định tạm thời trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và hình thức xử lý vi phạm đối với cá nhân trong hoạt động thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 1467/2003/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 1467/2003/QĐ-BGTVT NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH GIAO

Ban hành: 22/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2011

2

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2019 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế, tỉnh Kiên Giang

1467/QD-UBND,Quyết định 1467 2019,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

3

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1467/QD-UBND,Quyết định 1467 2019,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 11 tháng 6

Ban hành: 11/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

4

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí vườn mẫu - rẫy mẫu trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

1467/QD-UBND,Quyết định 1467,Tỉnh Đắk Nông,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 18 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 18/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

5

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình

1467/QD-UBND,Quyết định 1467 2018,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 22 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

6

Quyết định 1467/QĐ-HĐPTƯDNLNTQG năm 2018 về thay đổi thành viên Hội đồng Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia

1467/QD-HDPTUDNLNTQG,Quyết định 1467 2018,Năng lượng nguyên tử quốc gia,Năng lượng nguyên tử,Phát triển năng lượng nguyên tử,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC GIA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2018

7

Quyết định 1467/QĐ-HQQN năm 2017 về Quy định thực hiện giám sát kỷ cương kỷ luật hành chính, chấm công qua máy chấm công bằng vân tay tại Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

1467/QD-HQQN,Quyết định 1467 2017,Tỉnh Quảng Ninh,Xuất nhập khẩu,Lao động - Tiền lương TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

8

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác tại địa bàn xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

1467/QD-UBND,Quyết định 1467,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 04 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

9

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Mục 5 Phụ lục 04 Quyết định 2343/-UBND về Kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

1467/QD-UBND,Quyết định 1467 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 25 tháng 5 năm

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

10

Quyết định 1467/QĐ-BTC năm 2016 bãi bỏ một phần Quy định tại Thông tư 219/2009/TT-BTC và 192/2011/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

1467/QD-BTC,Quyết định 1467 2016,Bộ Tài chính,Thu hút nguồn vốn ODA,Dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ,Dự án hỗ trợ phát triển chính thức ,Vốn Hỗ trợ phát triển chính thức,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

11

Quyết định 1467/QĐ-KTNN năm 2015 giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Tin học do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành

1467/QD-KTNN,Quyết định 1467 2015,Kiểm toán Nhà nước,Trung tâm tin học,Kiểm toán nhà nước ,Phòng Kiểm toán công nghệ thông tin,Kế toán - Kiểm toán,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2015

12

Quyết định 1467/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án phát triển thị trường khu vực thời kỳ 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1467/QD-TTg,Quyết định 1467 2015,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển thị trường khu vực,Đề án phát triển thị trường khu vực ,Phát triển thị trường 2015 2020,Phát triển thị trường tầm nhìn 2030,Thương mại,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2015

13

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

1467/QD-UBND,Quyết định 1467 2015,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ-UBND Tiền Giang, ngày 11 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

14

Quyết định 1467/QĐ-LĐTBXH năm 2014 phê duyệt chương trình, giáo trình; định mức kinh tế - kỹ thuật 06 nghề và 03 ngoại ngữ để đào tạo người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

1467/QD-LDTBXH,Quyết định 1467 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Người lao động Việt Nam,Chính sách đào tạo,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

15

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thể dục - thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

1467/QD-UBND,Quyết định 1467 2014,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 23 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2016

16

Quyết định 1467/QĐ-BTNMT năm 2014 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

1467/QD-BTNMT,Quyết định 1467 2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đất đai,Kết quả thống kê diện tích đất đai,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ

Ban hành: 21/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

17

Quyết định 1467/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1467/QD-BKHCN,Quyết định 1467 2013,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hủy bỏ Tiêu chuẩn ,Hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ-BKHCN Hà Nội,

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

18

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

1467/QD-UBND,Quyết định 1467,Tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1467/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 07/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

19

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi thủ tục hành chính thuộc bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

1467/QD-UBND,Quyết định 1467 2011,Tỉnh Vĩnh Long,Công bố thủ tục hành chính,Áp dụng tại cấp huyện ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 1467/QĐ

Ban hành: 29/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2011

20

Quyết định 1467/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt mức hỗ trợ đầu tư phát triển và bảo vệ rừng giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

1467/QD-UBND,Quyết định 1467 2011,Tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư phát triển rừng,Mức hỗ trợ đầu tư phát triển rừng ,Bảo vệ rừng,Mức hỗ trợ bảo vệ rừng ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83