Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 146/2006/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51724 công văn

1

Công văn 4996/BHXH-CSYT năm 2018 thực hiện nội dung theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4996/BHXH-CSYT V/v Triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

2

Công văn 3151/BHXH-CSYT năm 2019 về trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT), đối với những khó khăn, vướng mắc trong việc trích chuyển kinh phí CSSKBĐ do các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đủ điều kiện về nhân lực theo quy

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

3

Công văn 713/BHXH-CSYT năm 2019 về đổi mã hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 713/BHXH-CSYT V/v đổi mã hưởng BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC Hà

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

4

Công văn 95/BHXH-CSYT năm 2019 về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (Nghị định 146/2018/NĐ-CP), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn và đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện như sau: 1. Tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT 1.1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khả năng cung cấp

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

5

Công văn 59/BHXH-TCKT năm 2019 hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/BHXH-TCKT V/v hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 07 tháng

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

6

Công văn 146/BXD-QLN năm 2018 về chuyển nhượng nhà ở xã hội và chuyển đổi dự án nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

hội theo quy định, với giá bán không được vượt quá giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán (khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở 2014; khoản 4, khoản 5 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội). Như vậy, người mua, thuê mua nhà ở xã hội được bán lại cho các đối

Ban hành: 04/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

7

Công văn 146/TXNK-CST năm 2018 về hồ sơ hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất do Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thời gian qua, Cục Thuế Xuất nhập khẩu nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến hồ sơ hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ. Về vấn đề này, Cục Thuế Xuất

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

8

Công văn 146/TANDTC-PC năm 2017 viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/TANDTC-PC V/v: Viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017 Kính

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

9

Công văn 146/BXD-KTXD năm 2017 về chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

của Nhà nước có liên quan. 2. Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình chỉ quy định khi khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng mà nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng thì xem xét điều chỉnh đơn giá của khối lượng phát sinh đó. Việc điều

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

10

Công văn 146/TCT-CS năm 2017 về khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp do Tổng cục Thuế ban hành

số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định: “Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 197/2004/NĐ-CP 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 3 như

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

11

Công văn 146/UBDT-VP135 năm 2019 thực hiện Quyết định 03/2019/QĐ-TTg về tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/UBDT-VP135 V/v thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

12

Công văn 146/BTC-TCHQ năm 2017 áp dụng công văn 11613/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bông do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/BTC-TCHQ V/v áp dụng công văn số 11613/BTC-TCT Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

13

Công văn 2006/BNN-QLCL năm 2018 về thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2006/BNN-QLCL V/v triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2018

14

Công văn 146/BCA-C66 năm 2017 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH theo quy định tại Điều 54, 56 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Đặc biệt chú trọng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc bảo đảm các điều

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2017

15

Công văn 146/TCT-CS năm 2014 xử lý việc ghi sai địa chỉ người mua trên hóa đơn mua hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa Trả lời công văn số 4291/CT-THNVDT ngày 24/09/2013 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc đề xuất hướng xử lý việc ghi sai địa chỉ người mua trên hóa đơn mua hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

16

Công văn 146/BNN-TC năm 2014 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm 2013 và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

theo dõi, đánh giá và hạch toán kế toán về tài sản Nhà nước được qui định tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đảm bảo công tác báo cáo tình hình sử dụng tài sản nhà nước được qui định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng

Ban hành: 13/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

17

Công văn 146/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/TCHQ-TXNK V/v hoàn thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

18

Công văn 146/BTC-CST năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Stent Graft do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 146/BTC-CST V/v thuế GTGT đối với mặt hàng Stent Graft Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

19

Công văn 2171/VPCP-KTTH năm 2016 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2171/VPCP-KTTH Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

20

Công văn 1308/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định 159/2006/NĐ-CP, 11/2011/NĐ-CP và 23/2012/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1308/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP và Nghị định số

Ban hành: 08/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132