Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 146/2006/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 170667 văn bản

121

Nghị định 49/2006/NĐ-CP về việc đăng ký và mua, bán tàu biển

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********* Số : 49/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18  tháng 5 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN TÀU BIỂN CHÍNH PHỦ Căn cứ

Ban hành: 18/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2006

122

Nghị định 48/2006/NĐ-CP về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH CHÍNH PHỦ

Ban hành: 17/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

123

Nghị định 46/2006/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 46/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ LÝ HÀNG HÓA DO NGƯỜI VẬN CHUYỂN LƯU GIỮ TẠI CẢNG BIỂN

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

124

Nghị định 47/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC

Ban hành: 16/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

125

Nghị định 45/2006/NĐ-CP ban hành điều lệ quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa

CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Số: 45/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ

Ban hành: 28/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

126

Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

CHÍNH PHỦ ________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 43/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

127

Nghị định 44/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường sắt

CHÍNH PHỦ ****** Số: 44/2006/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT CHÍNH PHỦ

Ban hành: 25/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

128

Nghị định 39/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH,THÀNH LẬP CÁC XÃ THUỘC

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

129

Nghị định 40/2006/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 40/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN NHỒI THUỘC HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

130

Nghị định 41/2006/NĐ-CP về thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HOÀNG MAI THUỘC HUYỆN QUỲNH LƯU,

Ban hành: 21/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

131

Nghị định 38/2006/NĐ-CP về việc bảo vệ dân phố

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 38/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 38/2006/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2006

Ban hành: 17/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

132

Nghị định 37/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN

Ban hành: 04/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

133

Nghị định 36/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ

Ban hành: 03/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

134

Nghị định 33/2006/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định 19/1998/NĐ-CP về thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH BÃI BỎ NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/1998/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1998 CỦA

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

135

Nghị định 35/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

136

Nghị định 34/2006/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Cát Thành thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 34/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN CÁT THÀNH THUỘC HUYỆN TRỰC

Ban hành: 31/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

137

Nghị định 32/2006/NĐ-CP về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

Ban hành: 30/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

138

Nghị định 31/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA LAO ĐỘNG - THƯƠNG

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

139

Nghị định 30/2006/NĐ-CP về thống kê khoa học và công nghệ

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH PHỦ Căn

Ban hành: 29/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

140

Nghị định 29/2006/NĐ-CP về việc thành lập phường thuộc thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

Ban hành: 23/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6