Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 146/2006/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 170679 văn bản

81

Nghị định 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ NHÃN HÀNG HOÁ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 30/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2006

82

Nghị định 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh PHúc ---------------- Số: 88/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2006

83

Nghị định 87/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ

CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 87/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

84

Nghị định 86/2006/NĐ-CP sửa đổi nghị định 132/2005/NĐ-CP về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

Ban hành: 21/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2006

85

Nghị định 85/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 85/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA GIÁO DỤC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật

Ban hành: 18/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

86

Nghị định 84/2006/NĐ-CP về việc bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

CHÍNH PHỦ ______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 84/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, XỬ LÝ KỶ LUẬT, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH

Ban hành: 18/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

87

Nghị định 83/2006/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại,giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

CHÍNH PHỦ _ _____ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 83/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ TỔ

Ban hành: 17/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2006

88

Nghị định 82/2006/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, TÁI XUẤT KHẨU, NHẬP

Ban hành: 10/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2006

89

Nghị định 78/2006/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 78/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 09/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

90

Nghị định 81/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 81/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 09/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

91

Nghị định 80/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 80/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ban hành: 09/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

92

Nghị định 79/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Dược

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 79/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 09/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2006

93

Nghị định 77/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA Y TẾ CHÍNH PHỦ

Ban hành: 03/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2006

94

Nghị định 76/2006/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 76/2006/NĐ-CP Hà nội, ngày 2 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 76/2006/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2006 QUY

Ban hành: 02/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

95

Nghị định 75/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 75/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC

Ban hành: 02/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

96

Nghị định 74/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tư pháp

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 74/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA TƯ PHÁP CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính

Ban hành: 01/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

97

Nghị định 73/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** Số: 73/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH

Ban hành: 31/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

98

Nghị định 72/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 72/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN,CHI NHÁNH

Ban hành: 25/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

99

Nghị định 71/2006/NĐ-CP về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 71/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày  25  tháng 7  năm 2006 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật

Ban hành: 25/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2006

100

Nghị định 70/2006/NĐ-CP quy định quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 70/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH  VIỆC QUẢN LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN BỊ TẠM GIỮ THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHÍNH

Ban hành: 24/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171