Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1451/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33661 công văn

1

Công văn 1451/TTg-KTN năm 2012 mua vắc xin tai xanh dự phòng để hỗ trợ phòng chống dịch khẩn cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1451/TTg-KTN,Công văn 1451 2012,Thủ tướng Chính phủ,Tiêm phòng chống dịch khẩn cấp ,Dịch bệnh tai xanh,Dịch tai xanh,Vắc xin phòng chống dịch lợn Tai xanh,Phòng chống bệnh tai xanh ở lợn ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

2

Công văn 1451/BVHTTDL-PC năm 2020 về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về áp dụng biện pháp chống dịch do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

1451/BVHTTDL-PC,Công văn 1451 2020,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về chống dịch,Áp dụng biện pháp chống dịch Bộ Văn hoá,Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế,Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả Bộ Văn hóa,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

3

Công văn 1451/BCT-QLTT báo cáo 02 tháng triển khai Quyết định 2088/QĐ-TTg do Bộ Công thương ban hành

1451/BCT-QLTT,Công văn 1451,Bộ Công thương,Triển khai Quyết định 2088/QĐ-TTg,Kinh doanh gà nhập lậu,Vận chuyển kinh doanh gà nhập lậu,Gia cầm nhập khẩu trái phép, Kinh doanh gia cầm nhập khẩu trái phép ,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

4

Công văn 1451/LĐTBXH-TTTT năm 2019 về gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục liên thông văn bản Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 1451/LĐTBXH-TTTT V/v gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số qua Trục liên thông văn bản Quốc gia Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

5

Công văn 1451/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc xác minh chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

1451/GSQL-TH,Công văn 1451,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Xác minh chữ ký C/O ,xác minh chữ ký CO mẫu E,Vướng mắc C/O mẫu E,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

6

Công văn 1451/TCT-CS năm 2015 trả lời kiến nghị của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Thuế ban hành

1451/TCT-CS,Công văn 1451 2015,Bộ Tài chính,Nghĩa vụ tài chính về đất đai ,Nghĩa vụ tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2015

7

Công văn 1451/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

1451/GSQL-TH,Công văn 1451 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc C/O mẫu E, vướng mắc C/O mẫu E 2014,Vướng mắc C/O,vướng mắc C/O 2014,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2014

8

Công văn số 1451/BXD-VP về thực hiện chuyên đề "Phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân và người có thu nhập thấp" do Bộ Xây dựng ban hành

các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ngày 24/4/2009 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành kèm theo các Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, 66/2009/QĐ-TTg, 67/2009/QĐ-TTg. Để cụ thể hoá Nghị quyết và Quyết định trên UBND các tỉnh đã tích cực hưởng ứng và triển khai kịp thời. Tạp chí Xây dựng là cơ quan Tuyên

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

9

Công văn số 1451/TCHQ-GSQL về việc xử lý lô hàng xuất gia công, gửi kho ngoại quan bị tạm giữ do Tổng cục Hải quan ban hành

1451/TCHQ-GSQL,Công văn 1451 2009,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1451/TCHQ-GSQL V/v xử lý lô hàng xuất gia công, gửi kho ngoại

Ban hành: 18/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

10

Công văn số 1451/VPCP-QHQT về việc phê duyệt bổ sung Chương trình hợp tác tài chính 4 Việt Nam-Tây Ban Nha do Văn phòng Chính phủ ban hành

1451/VPCP-QHQT,Công văn 1451 2008,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1451/VPCP-QHQT V/v phê duyệt bổ sung Chương trình hợp tác tài chính 4 Việt

Ban hành: 06/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2008

11

Công văn số 1451/CP-QHQT ngày 05/10/2004 của Chính phủ về việc ký kết Nghị định thư tài chính và hợp tác với Pháp

1451/CP-QHQT, Công văn 1451, Chính phủ, Tiền tệ - Ngân hàng, Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1451/CP-QHQT V/v Ký kết Nghị định thư tài chính và các hợp tác với Pháp Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

Ban hành: 05/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

12

Công văn số 1451/CP-QHQT ngày 24/10/2003 của Chính phủ về việc chuyển giao tiểu hợp phần 1.1 của Dự án WSPS do Đan Mạch viện trợ sang Bộ Tài nguyên và Môi trường

1451/CP-QHQT, Công văn 1451, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1451/CP-QHQT V/v chuyển giao tiêu hợp phần 1.1 của Dự án WSPS do Đan Mạch viện trợ sang Bộ Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2003

Ban hành: 24/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

13

Công văn số 1451 TM/XNk ngày 23/08/2002 của Bộ Thương mại về việc công bố danh sách các doanh nghiệp được giao hạn ngạch dệt may xuất khẩu sang EU năm 2002

1451TM/XNk, Công văn 1451TM, Bộ Thương mại, Thương mại BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1451 TM/XNk Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2002 DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIAO HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XK SANG EU NĂM 2002 Mặt hàng:

Ban hành: 23/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

14

Công văn 1451/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 07/2000/TT-TCHQ

nhãn hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Vấn đề ghi chỉ dẫn nơi sản xuất đối với hàng gia công, Tổng cục sẽ trao đổi thêm với các Bộ, ngành liên quan và sẽ hướng dẫn bổ sung sau. 5- Việc lấy mẫu phụ liệu qui định tại tiết c, điểm 2.1, mục A, phần III: Hải quan địa phương căn cứ

Ban hành: 16/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

15

Công văn số 1451 TCT/NV6 ngày 24/04/2003 của Bộ Tài chính về việc xét miễn giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập

1451TCT/NV6,Công văn 1451TCT 2003,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1451 TCT/NV6 V/v Xét miễn giảm thuế TNDN theo diện cơ sở mới thành lập Hà Nội,

Ban hành: 24/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

16

Công văn 24/TTg-NN năm 2020 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chính Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

17

Công văn 1792/TTg-CN năm 2017 về đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-CN V/v đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao;

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

18

Công văn 1422/TTg-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1422/TTg-KGVX,Công văn 1422 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 235/QĐ-TTg,Thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg,Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình ở nông thôn,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

19

Công văn 1632/TTg-CN năm 2020 về bổ sung danh mục dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1632/TTg-CN,Công văn 1632 2020,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung danh mục dự án điện mặt trời,Bổ sung điện mặt trời vào quy hoạch điện lực,Bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực,Đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

20

Công văn 1627/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1627/TTg-NN,Công văn 1627 2020,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng,Chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.138.69