Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3250 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 145 : 2013/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ cỏ trên đất không trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-145:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-145:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 145 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC TRỪ CỎ TRÊN ĐẤT KHÔNG TRỒNG TRỌT National technical regulation on bio-efficacy field trials of herbicides

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 145:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN145:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN145:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng tràm lá dài ,Quy trình kỹ thuật, Kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài ,04TCN 145:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 145:2006 QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG TRÀM LÁ DÀI 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 145:2005 về hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN145:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN145:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN145:2005,Lập đề cương khảo sát thiết kế ,Thiết kế công trình thủy lợi,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 145:2005 HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI (Ban hành theo quyết định số 405/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 2 năm

Ban hành: 28/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10781:2015 (ISO/TS 13136:2012) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) thời gian thực - Phát hiện Escherichia coli sinh độc tố Shiga (STEC) và xác định các nhóm huyết thanh O157, O111, O26,O103 và O145

of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups Lời nói đầu TCVN 10781:2015 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 13136:2012; TCVN 10781:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

5

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-145:1995 về thiết bị PCM-30 và PCM-120 - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-145:1995,Tiêu chuẩn ngành TCN68-145:1995,Tổng cục Bưu điện,Thiết bị PCM-30,Yêu cầu kỹ thuật,Thiết bị PCM-120,TCN 68-145:1995,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-145:1995 THIẾT BỊ PCM-30 VÀ PCM-120 YÊU CẦU KỸ THUẬT PCM-30 AND PCM-120 EQUIPMENTS TECHNICAL STANDARD MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IV:2015 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TCVNIV:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNIV:2015,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN IV:2015 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Ký hiệu và chữ viết tắt Phần 1: Phương pháp

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11046:2015 (EN 14332:2004) về Thực phẩm – Xác định các nguyên tố vết - Xác định asen trong thủy sản bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dung lò graphit (GFAAS) sau khi phân hủy bằng lò vi sóng

TCVN11046:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11046:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11046:2015 EN 14332:2004 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN TRONG THỦY SẢN BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT (GFAAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG LÒ VI SÓNG Foodstuffs -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) về Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình

TCVN11205:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11205:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11205:2015 ISO 13609:2014 VÁN GỖ NHÂN TẠO - GỖ DÁN - VÁN GHÉP TỪ THANH DÀY VÀ VÁN GHÉP TỪ THANH TRUNG BÌNH Wood-based panels - Plywood - Blockboards and battenboards Lời nói đầu TCVN 11205:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11120:2015 (ISO 6228:1980) về Sản phẩm hóa học sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp chung để xác định lượng vết các hợp chất lưu huỳnh, tính theo sulfat - Phương pháp khử và chuẩn độ

TCVN11120:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11120:2015,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11120:2015 ISO 6228:1980 SẢN PHẨM HÓA HỌC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP CHUNG ĐỂ XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH, TÍNH THEO SULFAT - PHƯƠNG PHÁP KHỬ VÀ CHUẨN ĐỘ Chemical products for industrial

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11017:2015 (ISO 5526:2013) về Ngũ cốc, đậu đỗ và các loại hạt khác - Tên gọi

TCVN11017:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11017:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11017:2015 ISO 5526:2013 NGŨ CỐC, ĐẬU ĐỖ VÀ CÁC LOẠI HẠT KHÁC - TÊN GỌI Cereals, pulses and other food grains - Nomenclature Lời nói đầu TCVN 11017:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 5526:2013;

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11280:2015 về Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa về tổ chức kho và bảo quản tài liệu

TCVN11280:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11280:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11280:2015 HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ TỔ CHỨC KHO VÀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU Library activities - Terms and definitions of organizing stacks and preserving documents Lời nói đầu TCVN 11280:2015 do Thư viện

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14031:2015 (ISO 14031:2013) về Quản lý môi trường - Đánh giá kết quả hoạt động môi trường - Hướng dẫn chung

TCVNISO14031:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14031:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14031:2015 ISO 14031:2013 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - HƯỚNG DẪN CHUNG Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10796:2015 về Cát mịn cho bê tông và vữa

TCVN10796:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10796:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10796:2015 CÁT MỊN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA Fine sand for concrete and mortar Lời nói đầu TCVN 10796:2015 được xây dựng dựa trên việc soát xét, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành TCXD 127:1985 và các kết quả nghiên cứu của đề tài có

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11014:2015 (Codex Stan 154-1985, revised 1995) về Bột từ ngô nguyên hạt

TCVN11014:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11014:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11014:2015 CODEX STAN 154-1985, REVISED 1995 BỘT TỪ NGÔ NGUYÊN HẠT Standard for whole maize (corn) meal Lời nói đầu TCVN 11014:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 154-1985, soát xét 1995;

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11015:2015 (CODEX STAN 155-1985, REVISED 1995) - Bột ngô và ngô mảnh đã tách phôi

TCVN11015:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11015:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11015:2015 CODEX STAN 155-1985, REVISED 1995 BỘT NGÔ VÀ NGÔ MẢNH ĐÃ TÁCH PHÔI Standard for degermed maize (corn) meal and maize (corn) grits Lời nói đầu TCVN 11015:2015 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11016:2015 (CODEX STAN 175-1989) về Các sản phẩm protein đậu tương

TCVN11016:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11016:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11016:2015 CODEX STAN 175-1989 CÁC SẢN PHẨM PROTEIN ĐẬU TƯƠNG Standard for soy protein products Lời nói đầu TCVN 11016:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 175-1989; TCVN 11016:2015 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11112:2015 (ISO 904:1976) về Axit clohydric sử dụng trong công nghiệp - Xác định độ axit tổng - Phương pháp chuẩn độ

TCVN11112:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11112:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11112:2015 ISO 904:1976 AXIT CLOHYDRIC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT TỔNG - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Hydrochloric acid for industrial use - Determination of total acidity - Titrimetric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11113:2015 (ISO 2762:1973) về Axit clohydric sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng sulfat hoà tan - Phương pháp đo độ đục

TCVN11113:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11113:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11113:2015 ISO 2762:1973 AXIT CLOHYDRIC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFAT HÒA TAN - PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ ĐỤC Hydrochloric acid for industrial use - Determination of soluble sulphates - Turbidimetric method

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11114:2015 (ISO 2997:1974) về Axit phosphoric sử dụng trong công nghiệp - Xác định hàm lượng sulfat - Phương pháp khử và chuẩn độ

TCVN11114:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11114:2015,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11114:2015 ISO 2997:1974 AXIT PHOSPHORIC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFAT - PHƯƠNG PHÁP KHỬ VÀ CHUẨN ĐỘ Phosphoric acid for industrial use - Determination of sulphate content - Method

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11115:2015 (ISO 3139:1976 WITH AMENDMENT 1:1980) về Axit flohydric dạng nước sử dụng trong công nghiệp - Lấy mẫu và phương pháp thử

TCVN11115:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11115:2015,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11115:2015 ISO 3139:1976 WITH AMENDMENT 1:1980 AXIT FLOHYDRIC DẠNG NƯỚC SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - LẤY MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Aqueous hydrofluoric acid for industrial use - Sampling and methods of test Lời

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49