Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3168 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 152.009 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.629 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01 - 145 : 2013/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ cỏ trên đất không trồng trọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-145:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-145:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 - 145 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC TRỪ CỎ TRÊN ĐẤT KHÔNG TRỒNG TRỌT National technical regulation on bio-efficacy field trials of herbicides

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 145:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN145:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN145:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng tràm lá dài ,Quy trình kỹ thuật, Kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài ,04TCN 145:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 145:2006 QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG TRÀM LÁ DÀI 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 145:2005 về hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN145:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN145:2005,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN145:2005,Lập đề cương khảo sát thiết kế ,Thiết kế công trình thủy lợi,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 145:2005 HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ CƯƠNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI (Ban hành theo quyết định số 405/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 2 năm

Ban hành: 28/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10781:2015 (ISO/TS 13136:2012) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp phát hiện vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR) thời gian thực - Phát hiện Escherichia coli sinh độc tố Shiga (STEC) và xác định các nhóm huyết thanh O157, O111, O26,O103 và O145

of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups Lời nói đầu TCVN 10781:2015 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 13136:2012; TCVN 10781:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lời giới thiệu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

5

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-145:1995 về thiết bị PCM-30 và PCM-120 - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-145:1995,Tiêu chuẩn ngành TCN68-145:1995,Tổng cục Bưu điện,Thiết bị PCM-30,Yêu cầu kỹ thuật,Thiết bị PCM-120,TCN 68-145:1995,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-145:1995 THIẾT BỊ PCM-30 VÀ PCM-120 YÊU CẦU KỸ THUẬT PCM-30 AND PCM-120 EQUIPMENTS TECHNICAL STANDARD MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN IV:2015 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TCVNIV:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNIV:2015,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN IV:2015 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Mục lục Lời nói đầu Lời giới thiệu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Ký hiệu và chữ viết tắt Phần 1: Phương pháp

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11046:2015 (EN 14332:2004) về Thực phẩm – Xác định các nguyên tố vết - Xác định asen trong thủy sản bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử dung lò graphit (GFAAS) sau khi phân hủy bằng lò vi sóng

TCVN11046:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11046:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11046:2015 EN 14332:2004 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN TRONG THỦY SẢN BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT (GFAAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG LÒ VI SÓNG Foodstuffs -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) về Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình

TCVN11205:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11205:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11205:2015 ISO 13609:2014 VÁN GỖ NHÂN TẠO - GỖ DÁN - VÁN GHÉP TỪ THANH DÀY VÀ VÁN GHÉP TỪ THANH TRUNG BÌNH Wood-based panels - Plywood - Blockboards and battenboards Lời nói đầu TCVN 11205:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10668:2015 về Hệ thống cung cấp khí đốt tại nơi tiêu thụ - Thiết bị đo lưu lượng - Đồng hồ đo khí kiểu màng

TCVN10668:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10668:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10668 : 2015 HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ ĐỐT TẠI NƠI TIÊU THỤ – THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG – ĐỒNG HỒ ĐO KHÍ KIỂU MÀNG Gas compounds at comsumption ends – Flow meters – Diaphragm gas meters Lời nói đầu TCVN 10668 : 2015 được biên

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11207:2015 (Codex Stan 163-1987, soát xét 2001) về Các sản phẩm protein lúa mì bao gồm gluten lúa mì

TCVN11207:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11207:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11207:2015 CODEX STAN 163-1987 CÁC SẢN PHẨM PROTEIN LÚA MÌ BAO GỒM GLUTEN LÚA MÌ Wheat protein products including wheat gluten Lời nói đầu TCVN 11207:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 163-1987,

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14031:2015 (ISO 14031:2013) về Quản lý môi trường - Đánh giá kết quả hoạt động môi trường - Hướng dẫn chung

TCVNISO14031:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14031:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14031:2015 ISO 14031:2013 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - HƯỚNG DẪN CHUNG Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10305:2015 về Cảng thủy nội địa - Phân cấp kỹ thuật

TCVN10305:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10305:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10305 : 2015 CẢNG THỦY NỘI ĐỊA - PHÂN CẤP KỸ THUẬT Inland waterway ports - Technical classification Lời nói đầu Tiêu chuẩn TCVN 10305:2015 Cảng thủy nội địa - Phân cấp kỹ thuật do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10626:2015 về Phụ gia thực phẩm - Axit benzoic

TCVN10626:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10626:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10626:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - AXIT BENZOIC Food additives - Benzoic acid Lời nói đầu TCVN 10626:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Benzoic acid; TCVN 10626:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10627:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri benzoat

TCVN10627:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10627:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10627:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI BENZOAT Food additives - Sodium benzoate Lời nói đầu TCVN 10627:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Sodium benzoate; TCVN 10627:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10628:2015 về Phụ gia thực phẩm - Kali benzoat

TCVN10628:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10628:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10628:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - KALI BENZOAT Food additives - Potassium benzoate Lời nói đầu TCVN 10628:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Potassium benzoate; TCVN 10628:2015 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10629:2015 về Phụ gia thực phẩm - Canxi benzoat

TCVN10629:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10629:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10629:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CANXI BENZOAT Food additives - Calcium benzoate Lời nói đầu TCVN 10629:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Calcium benzoate; TCVN 10629:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10630:2015 về Phụ gia thực phẩm - Axit sorbic

TCVN10630:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10630:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10630:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - AXIT SORBIC Food additives - Sorbic acid Lời nói đầu TCVN 10630:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Sorbic acid; TCVN 10630:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10631:2015 về Phụ gia thực phẩm - Kali nitrit

TCVN10631:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10631:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10631:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - KALI NITRIT Food additives - Potassium nitrite Lời nói đầu TCVN 10631:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Potassium nitrite; TCVN 10631:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10632:2015 về Phụ gia thực phẩm - Kali nitrat

TCVN10632:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10632:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10632:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - KALI NITRAT Food additives - Potassium nitrate Lời nói đầu TCVN 10632:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Potassium nitrate; TCVN 10632:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10633:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri nitrat

TCVN10633:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10633:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10633:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI NITRAT Food additives - Sodium nitrate Lời nói đầu TCVN 10633:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Sodium nitrate; TCVN 10633:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40