Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23188 công văn

1

Công văn 145/TLĐ năm 2015 giải quyết vướng mắc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước năm 1995 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

145/TLD,Công văn 145 2015,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Giải quyết vướng mắc,Tai nạn lao động,Bệnh nghề nghiệp,Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp,Vướng mắc tai nạn lao động trước 1995,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

2

Công văn 145/BXD-KTXD năm 2017 xác định thành phần công việc đối với định mức dịch vụ công ích duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công do Bộ Xây dựng ban hành

145/BXD-KTXD,Công văn 145 2017,Bộ Xây dựng,Dịch vụ công ích,Định mức dịch vụ sự nghiệp công ,Xử lý chất thải ,Duy trì vệ sinh đường phố ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

3

Công văn 145/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

145/GSQL-GQ4,Công văn 145 2019,Cục Giám sát quản lý về hải qu,C/O mẫu E,Xác minh C/O Mẫu E,Vướng mắc C/O mẫu E,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 145

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

4

Công văn 145/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

145/TCT-CS,Công văn 145 2015,Tổng cục Thuế,Chính sách thu phí,Chính sách thu lệ phí trước bạ ,Chính sách thuế, Trả lời chính sách thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2015

5

Công văn 50/HĐND-VX năm 2015 đính chính Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/HĐND-VX V/v đính chính Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 25/4/2015 Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 5 năm 2015 Kính gửi: - Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

6

Công văn 145/BXD-KHCN ứng dụng công nghệ tường bê tông đúc sẵn do Bộ Xây dựng ban hành

145/BXD-KHCN,Công văn 145 2012,Bộ Xây dựng,Ứng dụng công nghệ cao,Tường bê tông đúc sẵn ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 145/BXD-KHCN V/v: ứng dụng công nghệ tường bê tông

Ban hành: 27/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2012

7

Công văn 145/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu do Bộ Xây dựng ban hành

145/BXD-KTXD,Công văn 145 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/5BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm

Ban hành: 05/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

8

Công văn 202/HĐND-KTNS năm 2015 đính chính phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

202/HDND-KTNS,Công văn 202,Tỉnh Quảng Trị,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 202/HĐND-KTNS Về việc đính chính Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

9

Công văn 145/TCQLĐĐ-CĐKTK về báo cáo kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng Cục Quản lý đất đai ban hành

145/TCQLDD-CDKTK,Công văn 145 2011,Tổng cục Quản lý đất đai,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Quyền sở hữu nhà ở,Tài sản gắn liền với đất,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2011

10

Công văn 145/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp Vườn quốc gia Núi Chúa để xây dựng dự án Khu du lịch Bình Tiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

145/TTg-KTN,Công văn 145,Thủ tướng Chính phủ,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 145/TTg-KTN V/v chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp Vườn quốc gia Núi Chúa để xây dựng dự

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2011

11

Công văn 145/BXD-KTQH hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

145/BXD-KTQH,Công văn 145 2010,Bộ Xây dựng,Quy hoạch đô thị,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 145/BXD-KTQH V/v hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư về quy

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2011

12

Công văn 145/BXD-KTXD hướng dẫn Thông tư 09/2008/TT-BXD điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

145/BXD-KTXD,Công văn 145 2010,Bộ Xây dựng,Biến động giá nguyên liệu,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Biến động giá nhiên liệu liệu,Biến động giá vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 14/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2010

13

Công văn 145/UBND-VP6 năm 2013 chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện do tỉnh Ninh Bình ban hành

145/UBND-VP6,Công văn 145,Tỉnh Ninh Bình,chi trả trợ cấp BHXH qua bưu điện 2013,trả lương hưu qua bưu điện,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2013

14

Công văn 145/TCT-CS về ghi chỉ tiêu năm trên hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành do Tổng cục Thuế ban hành

145/TCT-CS,Công văn 145 2010,Tổng cục Thuế,Ghi chỉ tiêu năm trên hoá đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 145/TCT-CS V/v ghi hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2010

15

Công văn 145/BXD-KTXD về việc chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

145/BXD-KTXD,Công văn 145 2009,Bộ Xây dựng,Chi phí lập báo cáo,Kinh tế Kỹ thuật,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 145/BXD-KTXD V/v: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Ban hành: 11/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2009

16

Công văn 145/GSQL-GQ1 hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mặt hàng "chất trợ lắng" do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

145/GSQL-GQ1,Công văn 145 2012,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Mặt hàng chất trợ lắng,Thủ tục nhập khẩu,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 145

Ban hành: 22/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

17

Công văn số 145/BXD-KTXD về việc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng đối với một số công trình, gói thầu thực hiện giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

145/BXD-KTXD,Công văn 145 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 145/BXD-KTXD V/v: áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng đối với một số công trình, gói thầu

Ban hành: 15/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2008

18

Công văn số 145/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Thù lao cho cộng tác viên

145/TCT-PCCS,Công văn 145 2007,Tổng cục Thuế,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145/TCT-PCCS V/v: Thù lao cho cộng tác viên Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2007

19

Công văn số 145/BGTVT ngày 13/01/2003 của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý xe ô tô không đảm bảo chất lượng nhập khẩu

145/BGTVT,Công văn 145 2003,Bộ Giao thông vận tải,Thương mại,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145/BGTVT V/v: Về việc xử lý xe ôtô không đảm bảo

Ban hành: 13/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

20

Công văn số 145/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc thời hạn truy thu thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN)

145/TCT-TS,Công văn 145 2006,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145/TCT-TS V/v: C/s Thuế SDĐNN Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2006

Ban hành: 11/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197