Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 3212 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 153.660 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.734 CÔNG VĂN
141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10402:2015 về Công trình thủy lợi - Đập cao su - Thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCVN10402:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10402:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10402:2015 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP CAO SU - THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Hydraulic structures - Rubber dam - Design, construction and acceptance Lời nói đầu TCVN 10402:2015 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10846:2015 (ISO 999:1996) về Thông tin và tư liệu - Hướng dẫn về nội dung, tổ chức và trình bày các bảng chỉ mục

TCVN10846:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10846:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10846:2015 ISO 999:1996 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG, TỔ CHỨC VÀ TRÌNH BÀY CÁC BẢNG CHỈ MỤC Information and documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11040:2015 (CAC/GL 78:2011) về Hướng dẫn kiểm soát Campylobacter và Salmonella trong thịt gà

TCVN11040:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11040:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11040:2015 CAC/GL 78:2011 HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT CAMPYLOBACTER VÀ SALMONELLA TRONG THỊT GÀ Guidelines for the control of campylobacter and salmonella in chicken meat Lời nói đầu TCVN 11040:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041:2015 (CAC/GL 32:1999, xét soát năm 2007 và sửa đổi 2013) về Hướng dẫn sản xuất, chế biến, ghi nhãn và tiếp thị thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ

TCVN11041:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11041:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11041:2015 CAC/GL 32:1999, SOÁT XÉT NĂM 2007 VÀ SỬA ĐỔI 2013 HƯỚNG DẪN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, GHI NHÃN VÀ TIẾP THỊ THỰC PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP HỮU CƠ Guidelines for the production, processing,

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11042:2015 (CODEX STAN 311-2013) về Cá xông khói, cá tẩm hương khói và cá khô xông khói

TCVN11042:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11042:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11042:2015 CODEX STAN 311-2013 CÁ XÔNG KHÓI, CÁ TẨM HƯƠNG KHÓI VÀ CÁ KHÔ XÔNG KHÓI Smoked fish, smoked-flavoured fish and smoke-dried fish Lời nói đầu TCVN 11042:2015 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11045:2015 về Hướng dẫn đánh giá cảm quan tại phòng thử nghiệm đối với cá và động vật có vỏ

TCVN11045:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11045:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11045:2015 CAC/GL 31-1999 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN TẠI PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁ VÀ ĐỘNG VẬT CÓ VỎ Guidelines for the sensory evaluation of fish and shellfish in laboratories Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

147

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11047:2015 về Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng histamine - Phương pháp đo huỳnh quang

TCVN11047:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11047:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11047:2015 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HISTAMIN - PHƯƠNG PHÁP ĐO HUỲNH QUANG Fish and fishery products - Determination of histamine content - Fluorometric method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11043:2015 (CODEX STAN 312-2013) về Bào ngư sống, bào ngư nguyên liệu tươi được làm lạnh hoặc đông lạnh để tiêu thụ trực tiếp hoặc chế biến tiếp theo

TCVN11043:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11043:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11043:2015 CODEX STAN 312-2013 BÀO NGƯ SỐNG, BÀO NGƯ NGUYÊN LIỆU TƯƠI ĐƯỢC LÀM LẠNH HOẶC ĐÔNG LẠNH ĐỂ TIÊU THỤ TRỰC TIẾP HOẶC ĐỂ CHẾ BIẾN TIẾP THEO Live abalone and for raw fresh chilled or frozen abalone

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

149

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11197:2015 về Cọc thép - Phương pháp chống ăn mòn - Yêu cầu và nguyên tắc lựa chọn

TCVN11197:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11197:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11197:2015 CỌC THÉP - PHƯƠNG PHÁP CHỐNG ĂN MÒN - YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN Steel piles - Corrosion protection methods - Requirement and selection principle Lời nói đầu TCVN 11197:2015 do Viện Khoa học và Công nghệ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

150

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11165:2015 (ISO/IEC 7810:2003 with amendent 1:2009 and amendent 2:2012) về Thẻ định danh - Đặc tính vật lý

TCVN11165:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11165:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11165:2015 ISO/IEC 7810:2003 WITH AMENDMENT 1:2009 AND AMENDMENT 2:2012 THẺ ĐỊNH DANH - ĐẶC TÍNH VẬT LÝ Identification cards - Physical characteristics Lời nói đầu TCVN 11165:2015 (ISO/IEC 7810:2003 with Amd 1:2009, and Amd

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

151

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11164:2015 (ISO 5739:2003) về Casein và caseinat - Xác định hàm lượng các chất cháy sém và chất ngoại lai

TCVN11164:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11164:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11164:2015 ISO 5739:2003 CASEIN VÀ CASEINAT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC HẠT CHÁY SÉM VÀ CHẤT NGOẠI LAl Caseins and caseinates - Determination of contents of scorched particles and of extraneous matter Lời nói

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11204:2015 (ISO 13608:2014) về Gỗ dán - Gỗ dán trang trí bằng ván móng

TCVN11204:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11204:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11204:2015 ISO 13608:2014 GỖ DÁN - GỖ DÁN TRANG TRÍ BẰNG VÁN MỎNG Plywood - Decorative veneered plywood Lời nói đầu TCVN 11204:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 13608:2014. TCVN 11204:2015 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11212:2015 (ISO 8710:2010) về Mô tô – Phanh và hệ thống phanh – Thử và phương pháp đo

TCVN11212:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11212:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11212:2015 ISO 8710:2010 MÔTÔ - PHANH VÀ HỆ THỐNG PHANH - THỬ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Motorcycles - Brakes and brake systems - Tests and measurement methods Lời nói đầu TCVN 11212:2015 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11213:2015 (ISO 11460:2007) về Mô tô hai bánh – Vị trí của các đèn chiếu sáng và đèn báo hiệu

TCVN11213:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11213:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11213:2015 ISO 11460:2007 MÔ TÔ HAI BÁNH - VỊ TRÍ CỦA CÁC ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN BÁO HIỆU Two-wheeled motorcycles - Positioning of lighting and light-signalling devices Lời nói đầu TCVN 11213:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11214:2015 (ISO 12345:2013) về Động cơ điêzen – Đánh giá độ sạch của thiết bị phun nhiên liệu

TCVN11214:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11214:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11214:2015 ISO 12345:2013 ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN - ĐÁNH GIÁ ĐỘ SẠCH CỦA THIẾT BỊ PHUN NHIÊN LIỆU Diesel engines - Cleanliness assessment of fuel injection equipment Lời nói đầu TCVN 11214:2015 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11215:2015 (ISO 17479:2013) về Mô tô – Phương pháp đo phát thải chất khí trong quá trình kiểm tra hoặc bảo dưỡng

TCVN11215:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11215:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11215:2015 ISO 17479:2013 MÔ TÔ - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHÁT THẢI CHẤT KHÍ TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TRA HOẶC BẢO DƯỠNG Motorcycles - Measurement methods for gaseous exhaust emissions during inspection or maintenance Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

157

Tiêu chẩn quốc gia TCVN 11163:2015 (ISO 5550:2006) về Casein và caseinat - Xác định độ ẩm (phương pháp chuẩn)

TCVN11163:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11163:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11163:2015 ISO 5550:2006 CASEIN VÀ CASEINAT - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Caseins and caseinates - Determination of moisture content (Reference method) Lời nói đầu TCVN 11163:2015 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2016

158

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11044:2015 (CAC/GL 73-2010) về Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát các loài Vibrio gây bệnh trong thủy sản

TCVN11044:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11044:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11044:2015 CAC/GL 73-2010 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ VỆ SINH THỰC PHẨM ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC LOÀI VIBRIO GÂY BỆNH TRONG THỦY SẢN Guidelines on the application of general principles of food

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11128:2015 về Mã số mã vạch vật phẩm – Quy định đối với vị trí đặt mã vạch

TCVN11128:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11128:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11128:2015 MÃ SỐ MÃ SỐ VẠCH VẬT PHẨM - QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VỊ TRÍ ĐẶT MÃ VẠCH Article numbering and bar coding - Symbol placement specification Lời nói đầu TCVN 11128:2015 được biên soạn trên cơ sở tham khảo Quy định kĩ thuật chung

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11157:2015 (ISO 5543:2004) về Casein và caseinat - Xác định hàm lượng chất béo - Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

TCVN11157:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11157:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11157:2015 ISO 5543:2004 CASEIN VÀ CASEINAT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Caseins and caseinates - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175