Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 3212 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 153.602 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.734 CÔNG VĂN
121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10938:2015 (ISO 10765:2010) về Giầy dép - Phương pháp thử tính chất của vật liệu đàn hồi - Tính năng kéo

TCVN10938:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10938:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10938:2015 ISO 10765:2010 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU ĐÀN HỒI - TÍNH NĂNG KÉO Footwear - Test method for the characterization of elastic materials - Tensile performance Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

122

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10939:2015 (ISO 10768:2010) về Giầy dép - Phương pháp xác định độ bền của vật liệu đàn hồi dùng trong giầy dép đối với sự kéo giãn lặp đi lặp lại - Độ bền mỏi

TCVN10939:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10939:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10939:2015 ISO 10768:2010 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CỦA VẬT LIỆU ĐÀN HỒI DÙNG TRONG GIẦY DÉP ĐỐI VỚI SỰ KÉO GIÃN LẶP ĐI LẶP LẠI - ĐỘ BỀN MỎI Footwear - Test method for the determination of the resistance

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10940:2015 (ISO 16177:2012) về Giầy dép - Độ bền với sự xuất hiện và phát triển vết nứt - Phương pháp uốn đai

TCVN10940:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10940:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10940:2015 ISO 16177:2012 GIẦY DÉP - ĐỘ BỀN VỚI SỰ XUẤT HIỆN VÀ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT - PHƯƠNG PHÁP UỐN ĐAI Footwear - Resistance to crack initiation and growth - Belt flex method Lời nói đầu TCVN 10940:2015 hoàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10941:2015 (ISO/TS 16179:2012) về Giầy dép - Các chất có hại tiềm ẩn trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép - Xác định hợp chất hữu cơ thiếc có trong vật liệu làm giầy dép

TCVN10941:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10941:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10941:2015 ISO/TS 16179:2012 GIẦY DÉP - CÁC CHẤT CÓ HẠI TIỀM ẨN TRONG GIẦY DÉP VÀ CÁC CHI TIẾT CỦA GIẦY DÉP - XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT HỮU CƠ THIẾC CÓ TRONG VẬT LIỆU LÀM GIẦY DÉP Footwear - Critical substances potentially present

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

125

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10942:2015 (ISO/TS 16181:2011) về Giầy dép - Các chất có hại tiềm ẩn trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép - Xác định phtalat có trong vật liệu làm giầy dép

TCVN10942:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10942:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10942:2015 ISO/TS 16181:2011 GIẦY DÉP - CÁC CHẤT CÓ HẠI TIỀM ẨN TRONG GIẦY DÉP VÀ CÁC CHI TIẾT CỦA GIẦY DÉP - XÁC ĐỊNH PHTALAT CÓ TRONG VẬT LIỆU LÀM GIẦY DÉP Footwear - Critical substances potentially present in footwear

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10943:2015 (ISO/TS 16186:2012) về Giầy dép - Các chất có hại tiềm ẩn trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép - Phương pháp định lượng dimetyl fumarat (DMFU) có trong vật liệu làm giầy dép

TCVN10943:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10943:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10943:2015 ISO/TS 16186:2012 GIẦY DÉP - CÁC CHẤT CÓ HẠI TIỀM ẨN TRONG GIẦY DÉP VÀ CÁC CHI TIẾT CỦA GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG DIMETYL FUMARAT (DMFU) CÓ TRONG VẬT LIỆU LÀM GIẦY DÉP Footwear - Critical substances

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10944:2015 (ISO 16187:2013) về Giầy dép và các chi tiết của giầy dép - Phương pháp đánh giá hoạt tính kháng khuẩn

TCVN10944:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10944:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10944:2015 ISO 16187:2013 GIẦY DÉP VÀ CÁC CHI TIẾT CỦA GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN Footwear and footwear components - Test method to assess antibacterial activity Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10945:2015 (ISO/TS 16189:2013) về Giầy dép - Các chất có hại tiềm ẩn trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép - Phương pháp định lượng dimetylformamit có trong vật liệu làm giầy dép

TCVN10945:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10945:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10945 : 2015 ISO/TR 16189 : 2013 GIẦY DÉP - CÁC CHẤT CÓ HẠI TIỀM ẨN TRONG GIẦY DÉP VÀ CÁC CHI TIẾT CỦA GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG DIMETYLFORMAMIT CÓ TRONG VẬT LIỆU LÀM GIẦY DÉP Footwear - Critical substances

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10950:2015 (ISO 20869:2010) về Giầy dép - Phương pháp thử đế ngoài, đế trong, lót mũ giầy và lót mặt - Hàm lượng chất tan trong nước

TCVN10950:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10950:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10950:2015 ISO 20869:2010 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ NGOÀI, ĐẾ TRONG, LÓT MŨ GIẦY VÀ LÓT MẶT - HÀM LƯỢNG CHẤT TAN TRONG NƯỚC Footwear - Test method for outsoles, insoles, linings and insocks - Water soluble content

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10959:2015 (ISO 16622:2002) về Khí tượng học - Phong kế/nhiệt kế dạng sóng âm - Phương pháp thử chấp nhận đo tốc độ gió trung bình

TCVN10959:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10959:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10959:2015 ISO 16622:2002 KHÍ TƯỢNG HỌC - PHONG KẾ/NHIỆT KẾ DẠNG SÓNG ÂM - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHẤP NHẬN ĐO TỐC ĐỘ GIÓ TRUNG BÌNH Meteorology - Sonic anemometers/thermometers - Acceptance test methods for mean wind

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10960:2015 về Hướng dẫn đo dầu mỏ - Phương pháp đo thủ công

TCVN10960:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10960:2015,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10960:2015 HƯỚNG DẪN ĐO DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP ĐO THỦ CÔNG Guidelines for petroleum measurement - Proving systems - Manual gauging Lời nói đầu TCVN 10960:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo API 3.1A:2013

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10966:2015 (ISO 8483:2003 with amendment 1:2012) về Hệ thống đường ống bằng chất dẻo chịu áp và không chịu áp dùng để thoát nước và nước thải - Hệ thống nhựa nhiệt rắn polyeste không no (UP) gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Phương pháp thử để kiểm chứng mối nối bích bắt bulông

TCVN10966:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10966:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10966:2015 ISO 8483:2013, WITH AMENDMENT 1:2012 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO CHỊU ÁP VÀ KHÔNG CHỊU ÁP DÙNG ĐỂ THOÁT NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI - HỆ THỐNG NHỰA NHIỆT RẮN POLYESTE KHÔNG NO (UP) GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH (GRP) - PHƯƠNG

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10967:2015 (ISO 8513:2014) về Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Phương pháp xác định độ bền kéo theo chiều dọc biểu kiến ban đầu

TCVN10967:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10967:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10967 : 2015 ISO 8513 : 2014 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO - ỐNG NHỰA NHIỆT RẮN GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH (GRP) - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO THEO CHIỀU DỌC BIỂU KIẾN BAN ĐẦU Plastics piping systems - Glass-reinforced

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10968:2015 (ISO 8533:2003 with amendment 1:2012) về Hệ thống đường ống bằng chất dẻo chịu áp và không chịu áp dùng để thoát nước và nước thải - Hệ thống nhựa nhiệt rắn polyeste không no (UP) gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Phương pháp thử để kiểm chứng mối nối kết dính hoặc phủ bọc

TCVN10968:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10968:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10968:2015 ISO 8533:2003, WITH AMENDMENT 1:2012 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO CHỊU ÁP VÀ KHÔNG CHỊU ÁP DÙNG ĐỂ THOÁT NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI - HỆ THỐNG NHỰA NHIỆT RẮN POLYESTE KHÔNG NO (UP) GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH (GRP) - PHƯƠNG

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10969:2015 (ISO 10466:1997) về Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Phương pháp thử để kiểm chứng độ bền với lệch dạng vòng ban đầu

TCVN10969:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10969:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10969:2015 ISO 10466:1997 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG BẰNG CHẤT DẺO - ỐNG NHỰA NHIỆT RẮN GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH (GPR) - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỂ KIỂM CHỨNG ĐỘ BỀN VỚI LỆCH DẠNG VÒNG BAN ĐẦU Plastics piping systems - Glass-reinforced

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10970:2015 (ISO 10468:2003 with amendment 1:2010) về Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Xác định độ cứng rão vòng riêng dài hạn ở điều kiện ướt và tính toán hệ số rão ướt

TCVN10970:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10970:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10970:2015 ISO 10468:2003, WITH AMENDMENT 1:2010 ỐNG NHỰA NHIỆT RẮN GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH (GRP) - XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG RÃO VÒNG RIÊNG DÀI HẠN Ở ĐIỀU KIỆN ƯỚT VÀ TÍNH TOÁN HỆ SỐ RÃO ƯỚT Glass-reinforced thermosetting

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10971:2015 (ISO 10471:2003 with amendment 1:2010) về Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Xác định biến dạng uốn tới hạn dài hạn và lệch dạng vòng tương đối tới hạn dài hạn ở điều kiện ướt

TCVN10971:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10971:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10971:2015 ISO 10471:2003,WITH AMENDMENT 1:2010 ỐNG NHỰA NHIỆT RẮN GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH (GRP) - XÁC ĐỊNH BIẾN DẠNG UỐN TỚI HẠN DÀI HẠN VÀ LỆCH DẠNG VÒNG TƯƠNG ĐỐI TỚI HẠN DÀI HẠN Ở ĐIỀU KIỆN ƯỚT Glass-reinforced

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

138

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10976:2015 (ISO 9197:2006) về Giấy các tông và bột giấy - Xác định clorua hòa tan trong nước

TCVN10976:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10976:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10976:2015 ISO 9197:2006 GIẤY CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH CLORUA HÒA TAN TRONG NƯỚC Paper, board and pulps - Determination of water-soluble chlorides Lời nói đầu TCVN 10976:2015 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10977:2015 (ISO 10716:1994) về Giấy và các tông - Xác định lượng kiềm dự trữ

TCVN10977:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10977:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10977:2015 ISO 10716:1994 GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH LƯỢNG KIỀM DỰ TRỮ Paper and board - Determination of alkali reserve Lời nói đầu TCVN 10977:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 10716:1994. ISO 10716:1994 đã

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10978:2015 (ISO 14453:2014) về Bột giấy - Xác định chất hòa tan trong axeton

TCVN10978:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10978:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10978:2015 ISO 14453:2014 BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH CHẤT HÒA TAN TRONG AXETON Pulps - Determination of acetone-soluble matter Lời nói đầu TCVN 10978:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 14453:2014. TCVN 10978:2015 do

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175