Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 3212 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 153.660 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.734 CÔNG VĂN
101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10753:2015 về Thuốc bảo quản gỗ - Phương pháp xác định hiệu lực với nấm hại gỗ basidiomycetes

TCVN10753:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10753:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10753:2015 THUỐC BẢO QUẢN GỖ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC VỚI NẤM HẠI GỖ BASIDIOMYCETES Wood preservatives - Test method for determining the protective effectiveness of wood preservatives against wood destroying

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10754:2015 về Thuốc bảo quản gỗ - Phương pháp xác định hiệu lực bảo quản gỗ tại bãi thử tự nhiên

TCVN10754:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10754:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10754:2015 THUỐC BẢO QUẢN GỖ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC BẢO QUẢN GỖ TẠI BÃI THỬ TỰ NHIÊN Wood preservatives - Field test method for determination of protection effectiveness Lời nói đầu TCVN 10754:2015 do Viện

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

103

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10762:2015 (ISO 4119:1995) về Bột giấy - Xác định nồng độ huyền phù bột giấy

TCVN10762:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10762:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10762:2015 ISO 4119:1995 BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ HUYỀN PHÙ BỘT GIẤY Pulps - Determination of stock concentratio Lời nói đầu TCVN 10762:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 4119:1995. ISO 4119:1995 đã được rà soát

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10764:2015 (ISO 10775:2013) về Giấy, các tông và bột giấy - Xác định hàm lượng cađimi - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN10764:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10764:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10764:2015 ISO 10775:2013 GIẤY, CÁC TÔNG VÀ BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CAĐIMI - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Paper, board and pulps - Determination of cadmium content - Atomic absorption spectrometric method

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10765:2015 (ISO 22754:2008) về Bột giấy và giấy - Xác định nồng độ mực hữu hiệu còn lại (chỉ số ERIC) bằng phép đo phản xạ hồng ngoại

TCVN10765:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10765:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10765:2015 ISO 22754:2008 BỘT GIẤY VÀ GIẤY - XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ MỰC HỮU HIỆU CÒN LẠI (CHỈ SỐ ERIC) BẰNG PHÉP ĐO PHẢN XẠ HỒNG NGOẠI Pulp and paper - Determination of the effective residual ink concentration (ERIC number)

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10951:2015 (ISO 20877:2011) về Giầy dép - Phương pháp thử giầy nguyên chiếc - Độ cách nhiệt

TCVN10951:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10951:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10951:2015 ISO 20877:2011 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ GIẦY NGUYÊN CHIẾC - ĐỘ CÁCH NHIỆT Footwear - Test methods for whole shoe - Thermal insulation Lời nói đầu TCVN 10951:2015 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

107

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10999:2015 về Giấy bồi nền tài liệu giấy

TCVN10999:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10999:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10999:2015 GIẤY BỒI NỀN TÀI LIỆU GIẤY Strengthening paper Lời nói đầu TCVN 10999:2015 do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước biên soạn, Bộ Nội Vụ đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. GIẤY BỒI NỀN TÀI LIỆU

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10845:2015 (ISO 832:1994) về Thông tin và tư liệu - Mô tả thư mục và các tham chiếu - Quy tắc viết tắt các thuật ngữ thư mục

TCVN10845:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10845:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10845:2015 ISO 832:1994 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - MÔ TẢ THƯ MỤC VÀ CÁC THAM CHIẾU - QUY TẮC VIẾT TẮT CÁC THUẬT NGỮ THƯ MỤC Information and documentation - Bibliographic description and references - Rules for the abbreviation

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10847:2015 (ISO 1086:1991) về Thông tin và tư liệu - Tờ nhan đề của sách

TCVN10847:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10847:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10847:2015 ISO 1086:1991 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - TỜ NHAN ĐỀ CỦA SÁCH Information and documentation - Title leaves of books Lời nói đầu TCVN 10847:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 1086:1991 TCVN 10847:2015 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

110

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10853:2015 (ISO 8423:2008) về Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp (đã biết độ lệch chuẩn)

TCVN10853:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10853:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10853:2015 ISO 8423:2008 PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU LIÊN TIẾP ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH LƯỢNG PHẦN TRĂM KHÔNG PHÙ HỢP (ĐÃ BIẾT ĐỘ LỆCH CHUẨN) Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known standard deviation)

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

111

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10854:2015 (ISO 14560:2004) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Mức chất lượng quy định theo số cá thể không phù hợp trên một triệu

TCVN10854:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10854:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10854:2015 ISO 14560:2004 QUY TRÌNH LẤY MẪU CHẤP NHẬN ĐỊNH TÍNH - MỨC CHẤT LƯỢNG QUY ĐỊNH THEO SỐ CÁ THỂ KHÔNG PHÙ HỢP TRÊN MỘT TRIỆU Acceptance sampling procedures by attributes - Specified quality levels in nonconforming items per

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10855:2015 (ISO 18414:2006) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng không trên nguyên tắc số tin cậy để kiểm soát chất lượng đầu ra

TCVN10855:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10855:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10855:2015 ISO 18414:2006 QUY TRÌNH LẤY MẪU CHẤP NHẬN ĐỊNH TÍNH - HỆ THỐNG LẤY MẪU CÓ SỐ CHẤP NHẬN BẰNG KHÔNG TRÊN NGUYÊN TẮC SỐ TIN CẬY ĐỂ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA Acceptance sampling procedures by attributes - Accept-zero

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10856:2015 (ISO 21247:2005) về Hệ thống lấy mẫu kết hợp có số chấp nhận bằng không và quy trình kiểm soát quá trình để chấp nhận sản phẩm

TCVN10856:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10856:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10856:2015 ISO 21247:2005 HỆ THỐNG LẤY MẪU KẾT HỢP CÓ SỐ CHẤP NHẬN BẰNG KHÔNG VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH ĐỂ CHẤP NHẬN SẢN PHẨM Combined accept-zero sampling systems and process control procedures for product acceptance

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

114

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10858:2015 (ISO 11453:1996) về Giải thích dữ liệu thống kê – Kiểm nghiệm và khoảng tin cậy liên quan đến tỷ lệ

TCVN10858:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10858:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10858:2015 ISO 11453:1996 GIẢI THÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ - KIỂM NGHIỆM VÀ KHOẢNG TIN CẬY LIÊN QUAN ĐẾN TỶ LỆ Statistical interpretation of data - Tests and confidence intervals relating to proportions Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

115

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10859:2015 (ISO 3301:1975) về Giải thích dữ liệu thống kê – So sánh hai trung bình trong trường hợp quan trắc theo cặp

TCVN10859:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10859:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10859:2015 ISO 3301:1975 GIẢI THÍCH DỮ LIỆU THỐNG KÊ - SO SÁNH HAI TRUNG BÌNH TRONG TRƯỜNG HỢP QUAN TRẮC THEO CẶP Statistical interpretation of data - Comparison of two means in the case of paired observations Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

116

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10860:2015 (ISO 2602:1980) về Giải thích thống kê kết quả thử - Ước lượng trung bình – Khoảng tin cậy

TCVN10860:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10860:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10860:2015 ISO 2602:1980 GIẢI THÍCH THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỬ - ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH - KHOẢNG TIN CẬY Statistical interpretation of test results - Estimation of the mean - Confidence interval Lời nói đầu TCVN 10860:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

117

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10896:2015 (IEC 61646:2008) về Mô-đun quang điện màng mỏng mặt đất (PV) - Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu

TCVN10896:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10896:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10896:2015 IEC 61646:2008 MÔ-ĐUN QUANG ĐIỆN MÀNG MỎNG MẶT ĐẤT (PV) - CHẤT LƯỢNG THIẾT KẾ VÀ PHÊ DUYỆT KIỂU Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

118

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10897:2015 (IEC/TR 62130:2012) về Dữ liệu thực địa về khí hậu bao gồm kiểm tra xác nhận

TCVN10897:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10897:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10897:2015 IEC/TR 62130:2012 DỮ LIỆU THỰC ĐỊA VỀ KHÍ HẬU BAO GỒM KIỂM TRA XÁC NHẬN Climatic field data including validation Lời nói đầu TCVN 10897:2015 hoàn toàn tương đương với IEC/TR 62130:2012;

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10936:2015 (ISO 10717:2010) về Giầy dép - Phương pháp thử khóa kéo - Độ bền chắc

TCVN10936:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10936:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10936:2015 ISO 10717:2010 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÓA KÉO - ĐỘ BỀN CHẮC Footwear - Test method for slide fasteners - Burst strength Lời nói đầu TCVN 10936:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 10717:2010. TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10937:2015 (ISO 10748:2011) về Giầy dép - Phương pháp thử khóa kéo - Độ bền khóa của con trượt

TCVN10937:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10937:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10937:2015 ISO 10748:2011 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÓA KÉO - ĐỘ BỀN KHÓA CỦA CON TRƯỢT Footwear - Test method for slide fasteners - Slider locking strength Lời nói đầu TCVN 10937:2015 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82