Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 3212 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 153.493 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.724 CÔNG VĂN
61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10913:2015 (EN 15764:2009) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định thiếc bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và đo phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit (FAAS và GFAAS) sau khi phân hủy bằng áp lực

TCVN10913:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10913:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10913:2015 EN 15764:2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH THIẾC BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA VÀ ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT (FAAS VÀ GFAAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG ÁP LỰC

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10914:2015 (EN 15765:2009) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định thiếc bằng đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS) sau khi phân hủy bằng áp lực

TCVN10914:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10914:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10914 : 2015 EN 15765 : 2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH THIẾC BẰNG ĐO PHỔ KHỐI LƯỢNG PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN (ICP-MS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG ÁP LỰC Foodstuffs - Determination of trace elements

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10915:2015 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng kẽm - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN10915:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10915:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10915 : 2015 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KẼM - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Foodstuffs - Determination of zinc content - Atomic absorption spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 10915:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10916:2015 về Thực phẩm - Xác định các chất khoáng trong thức ăn và thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN10916:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10916:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10916 : 2015 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT KHOÁNG TRONG THỨC ĂN VÀ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG ĐẶC BIỆT - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Foodstuffs - Determination of minerals in infant formual and enteral products -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10917:2015 về Thực phẩm - Xác định hàm lượng selen - Phương pháp huỳnh quang

TCVN10917:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10917:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10917 : 2015 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SELEN - PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG Foodstuffs - Determination of selenium content- Fluorometric method Lời nói đầu TCVN 10917:2015 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015 về Khách sạn - Xếp hạng

TCVN4391:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4391:2015,*** TCVN 4391:2015 KHÁCH SẠN - XẾP HẠNG Hotel – Classification Mục lục Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Thuật ngữ và định nghĩa 3. Phân loại, xếp hạng khách sạn 4. Yêu cầu chung 5. Yêu cầu cụ thể 6. Phương pháp đánh giá Phụ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2016

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10749:2015 (EN 599-2:1995) về Độ bền tự nhiên của gỗ và các sản phẩm từ gỗ - Tính năng của thuốc bảo quản gỗ khi xác định bằng phép thử sinh học - Phần 2: Phân nhóm và ghi nhãn

TCVN10749:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10749:2015,***,Hóa chất,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10749:2015 EN 599-2:1995 ĐỘ BỀN TỰ NHIÊN CỦA GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM GỖ - TÍNH NĂNG CỦA THUỐC BẢO QUẢN GỖ KHI XÁC ĐỊNH BẰNG PHÉP THỬ SINH HỌC - PHẦN 2: PHÂN NHÓM VÀ GHI NHÃN Durability of wood and wood-based products

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

68

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10751:2015 về Thuốc bảo quản gỗ - Phương pháp thử tại hiện trường xác định hiệu lực của thuốc bảo quản gỗ để sử dụng trong điều kiện có lớp phủ và không tiếp đất - Phương pháp ghép mộng chữ L

TCVN10751:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10751:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10751:2015 THUỐC BẢO QUẢN GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC CỦA THUỐC BẢO QUẢN GỖ ĐỂ SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ LỚP PHỦ VÀ KHÔNG TIẾP ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP GHÉP MỘNG CHỮ L Wood preservatives - Field test method

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

69

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10861:2015 (ISO 21748:2010) về Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong ước lượng độ không đảm bảo đo

TCVN10861:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10861:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10861:2015 ISO 21748:2010 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ƯỚC LƯỢNG ĐỘ LẶP LẠI, ĐỘ TÁI LẬP VÀ ĐỘ ĐÚNG TRONG ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO Guidance for the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in measurement

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

70

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10862:2015 (ISO/TS 21749:2005) về Độ không đảm bảo đo đối với các ứng dụng đo lường - Phép đo lặp lại và thực nghiệm lỏng

TCVN10862:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10862:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10862:2015 ISO/TS 21749:2005 ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO ĐỐI VỚI CÁC ỨNG DỤNG ĐO LƯỜNG - PHÉP ĐO LẶP LẠI VÀ THỰC NGHIỆM LỒNG Measurement uncertainty for metrological applications - Repeated measurements and nested experiments

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10863:2015 (ISO/TS 22791:2005) về Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo – Hướng dẫn sử dụng TCVN 6910-2:2001( ISO 5725-2:1994) trong thiết kế, thực hiện và phân tích thống kê các kết quả độ lặp lại và độ tái lập liên phòng thí nghiệm

TCVN10863:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10863:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10863:2015 ISO/TS 22971:2005 ĐỘ CHÍNH XÁC (ĐỘ ĐÚNG VÀ ĐỘ CHỤM) CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ KẾT QUẢ ĐO - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TCVN 6910-2:2001 (ISO 5725-2:1994) TRONG THIẾT KẾ, THỰC HIỆN VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ CÁC KẾT QUẢ ĐỘ LẶP LẠI VÀ ĐỘ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

72

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4832:2015 (CODEX STAN 193-1995, soát xét 2009, sửa đổi 2015) về Tiêu chuẩn chung đối với các chất nhiễm bẩn và các độc tố trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

TCVN4832:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4832:2015,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4832:2015 CODEX STAN 193-1995, SOÁT XÉT NĂM 2009 VÀ SỬA ĐỔI NĂM 2015 TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI CÁC CHẤT NHIỄM BẨN VÀ CÁC ĐỘC TỐ TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI General standard for contaminants

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

73

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10404:2015 về Công trình đê điều – Khảo sát địa chất công trình

TCVN10404:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10404:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10404:2015 CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU - KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Dyke work - Geological survey Lời nói đầu TCVN 10404:2015 Công trình đê điều - Khảo sát địa chất công trình do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

74

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5695:2015 (ISO 1096:2014) về Gỗ dán – Phân loại

TCVN5695:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5695:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5695:2015 ISO 1096:2014 GỖ DÁN - PHÂN LOẠI Plywood - Classification Lời nói đầu TCVN 5695:2015 thay thế cho TCVN 5695:1992 và Điều 3 TCVN 7752:2007. TCVN 5695:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 1096:2014.

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

75

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6011:2015 (ISO 7117:2010) về Mô tô - Phương pháp đo xác định vận tốc lớn nhất

TCVN6011:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6011:2015,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6011:2015 ISO 7117:2010 MÔTÔ - PHƯƠNG PHÁP ĐO XÁC ĐỊNH VẬN TỐC LỚN NHẤT Motorcycles - Measurement method for determining maximum speed Lời nói đầu TCVN 6011:2015 thay thế TCVN 6011:2008. TCVN 6011:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6381:2015 (ISO 3297:2007) về Thông tin và tư liệu – Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN)

TCVN6381:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6381:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6381:2015 ISO 3297:2007 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - MÃ SỐ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHO XUẤT BẢN PHẨM NHIỀU KỲ (ISSN) Information and documentation - International standard serial numbering (ISSN) Lời nói đầu TCVN 6381:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7826:2015 về Quạt điện - Hiệu suất năng lượng

TCVN7826:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7826:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7826 : 2015 QUẠT ĐIỆN - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Electric fans - Energy Efficiency Ratio Lời nói đầu TCVN 7826:2015 thay thế TCVN 7826:2007; TCVN 7826:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7827:2015 về Quạt điện - Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

TCVN7827:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7827:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7827 : 2015 QUẠT ĐIỆN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Electric fans - Method for determination of energy efficiency Lời nói đầu TCVN 7827:2015 thay thế TCVN 7827:2007; TCVN 7827:2015 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7976:2015 về Mã số toàn cầu về quan hệ dịch vụ (GSRN) – Quy định kỹ thuật

TCVN7976:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7976:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7976:2015 MÃ SỐ TOÀN CẦU VỀ QUAN HỆ DỊCH VỤ (GSRN) - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Global Service Relation Number (GSRN) - Specification Lời nói đầu TCVN 7976:2015 thay thế TCVN 7976:2008 TCVN 7976:2015 được biên soạn trên cơ sở tham khảo

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7980:2015 (ISO 15836:2009) về Thông tin và tư liệu - Bộ yếu tố dữ liệu Dublin Core

TCVN7980:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7980:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7980:2015 ISO 15836:2009 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - BỘ YẾU TỐ DỮ LIỆU DUBLIN CORE Information and documentation - The Dublin Core metadata element set Lời nói đầu TCVN 7980:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 15836:2009 và bản đính

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35