Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 3212 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 153.570 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.734 CÔNG VĂN
41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10872:2015 (ISO 6534:2007 with amendment 1:2012) về Máy lâm nghiệp - Bộ phận bảo vệ tay của cưa xích cầm tay - Độ bền cơ học

TCVN10872:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10872:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10872:2015 ISO 6534:2007 WITH AMENDMENT 1:2012 MÁY LÂM NGHIỆP - BỘ PHẬN BẢO VỆ TAY CỦA CƯA XÍCH CẦM TAY. ĐỘ BỀN CƠ HỌC Forestry machinery - Portable chain-saw hand-guards - Mechanical strength Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10873:2015 (ISO 6535:2008) về Máy cưa xích cầm tay - Tính năng phanh hãm xích

TCVN10873:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10873:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10873:2015 ISO 6535:2008 MÁY CƯA XÍCH CẦM TAY - TÍNH NĂNG PHANH HÃM XÍCH Portable chain-saws - Chain brake performance Lời nói đầu TCVN 10873:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 6535:2008. TCVN 10873:2015 do

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10874:2015 (ISO 7293:1997) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Đặc tính động cơ và tiêu thụ nhiên liệu

TCVN10874:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10874:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10874:2015 ISO 7293:1997 MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH CẦM TAY - ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Forestry machinery - Portable chain saws - Engine performance and fuel consumption Lời nói đầu TCVN 10874:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10875:2015 (ISO 7914:2002 with amendment 1:2012) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Khe hở và các kích thước tối thiểu của tay cầm

TCVN10875:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10875:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10875:2015 ISO 7914:2002 WITH AMENDMENT 1:2012 MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH CẦM TAY - KHE HỞ VÀ CÁC KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU CỦA TAY CẦM Forestry machinery - Portable chain-saws - Minimum handle clearance and sizes Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10876:2015 (ISO 7915:1991) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Xác định độ bền của tay cầm

TCVN10876:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10876:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10876:2015 ISO 7915:1991 MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH CẦM TAY - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CỦA TAY CẦM Forestry machinery - Portable chain-saws - Determination of handle strength Lời nói đầu TCVN 10876:2015 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10877:2015 (ISO 7918:1995) về Máy lâm nghiệp - Máy cắt bụi cây và máy cắt cỏ cầm tay - Kích thước của tấm chắn bảo vệ bộ phận cắt

TCVN10877:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10877:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10877:2015 ISO 7918:1995 MÁY LÂM NGHIỆP - MÁY CẮT BỤI CÂY VÀ MÁY CẮT CỎ CẦM TAY - KÍCH THƯỚC CỦA TẤM CHẮN BẢO VỆ BỘ PHẬN CẮT Forestry machinery - Portable brush-cutters and grass-trimmers - Cutting attachment guard

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10878:2015 (ISO 8893:1997) về Máy lâm nghiệp - Máy cắt bụi cây và máy cắt cỏ cầm tay - Đặc tính động cơ và tiêu thụ nhiên liệu

TCVN10878:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10878:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10878:2015 ISO 8893:1997 MÁY LÂM NGHIỆP - MÁY CẮT BỤI CÂY VÀ MÁY CẮT CỎ CẦM TAY - ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Forestry machinery - Portable brush-cutters and grass-trimmers - Engine performance and fuel

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2016

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10879:2015 (ISO 9467:1993) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích và máy cắt bụi cây cầm tay - Nguy cơ cháy do hệ thống xả gây ra

TCVN10879:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10879:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10879:2015 ISO 9467:1993 MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH VÀ MÁY CẮT BỤI CÂY CẦM TAY - NGUY CƠ CHÁY DO HỆ THỐNG XẢ GÂY RA Forestry machinery - Portable chain-saws and brush-cutters - Exhaust system-caused fire risk Lời nói

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10880:2015 (ISO 8334:2007) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Xác định độ cân bằng và mômen giữ cực đại

TCVN10880:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10880:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10880:2015 ISO 8334:2007 MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH CẦM TAY - XÁC ĐỊNH ĐỘ CÂN BẰNG VÀ MOMEN GIỮ CỰC ĐẠI Forestry machinery - Portable chain-saws - Determination of balance and maximum holding moment Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10881:2015 (ISO 11512:1995) về Máy lâm nghiệp - Máy chuyên dụng chạy xích - Chỉ tiêu tính năng cho hệ thống phanh

TCVN10881:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10881:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10881:2015 ISO 11512:1995 MÁY LÂM NGHIỆP - MÁY CHUYÊN DỤNG CHẠY XÍCH - CHỈ TIÊU TÍNH NĂNG CHO HỆ THỐNG PHANH Machinery for forestry - Tracked special machines - Performance criteria for brake systems Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10784:2015 về Vi sinh vật - Xác định khả năng sinh tổng hợp axit 3-indol-axetic (IAA)

TCVN10784:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10784:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10784:2015 VI SINH VẬT - XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP AXIT 3-INDOL-ACETIC (IAA) Microorganisms - Determination of indole-3-acetic acid (IAA) synthesis capability Lời nói đầu TCVN 10784:2015 do Viện Thổ nhưỡng Nông

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10786:2015 về Phân bón vi sinh vật - Xác định hoạt tính cố định nitơ của Azotobacter - Phương pháp định lượng khí etylen

TCVN10786:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10786:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10786:2015 PHÂN BÓN VI SINH VẬT - XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH CỐ ĐỊNH NITƠ CỦA AZOTOBACTER - PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG KHÍ ETYLEN Microbial fertilizer - Determination of nitrogen fixing activity of azotobacter - Method for quantitation

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2016

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10596:2015 về Thiết bị khai thác thủy sản - Vàng câu - Thông số kích thước cơ bản

TCVN10596:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10596:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10596:2015 THIẾT BỊ KHAI THÁC THỦY SẢN - VÀNG CÂU - THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN Fishing gears - Longliners - Basic dimensional parameters Lời nói đầu TCVN 10596: 2015 do Vụ Khai thác Thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10808:2015 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng natri lasalocid - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN10808:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10808:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10808:2015 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI LASALOCID - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding stuffs - Determination of lasalocid sodium content- High performance liquid chromatographic method Lời

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10809:2015 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng methyl benzoquate - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN10809:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10809:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10809:2015 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG METHYL BENZOQUATE - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding stuffs - Determination of methyl benzoquate content - High performance liquid chromatographic

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10810:2015 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng diclazuril - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN10810:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10810:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10810:2015 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DICLAZURIL - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding stuffs - Determination of diclazuril content - High performance liquid chromatographic method Lời

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10811:2015 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng olaquindox - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN10811:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10811:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10811:2015 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG OLAQUINDOX - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding stuffs - Determination of olaquindox content - High performance liquid chromatographic method Lời

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10812:2015 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng amprolium - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN10812:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10812:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10812:2015 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AMPROLIUM - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding stuffs - Determination of amprolium content - High performance liquid chromatographic method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10911:2015 (EN 15505:2008) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định natri và magie bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (AAS) sau khi phân hủy bằng vi sóng

TCVN10911:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10911:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10911 : 2015 EN 15505 : 2008 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH NATRI VÀ MAGIE BẰNG ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA (AAS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG VI SÓNG Foodstuffs - Determination of trace elements

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10912:2015 (EN 15763:2009) về Thực phẩm - Xác định các nguyên tố vết - Xác định asen, cadimi, thủy ngân và chì bằng đo phổ khối lượng plasma cảm ứng cao tần (ICP-MS) sau khi phân hủy bằng áp lực

TCVN10912:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10912:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10912:2015 EN 15763:2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN, CADIMI, THỦY NGÂN VÀ CHÌ BẰNG ĐO PHỔ KHỐI LƯỢNG PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN (ICP - MS) SAU KHI PHÂN HỦY BẰNG ÁP LỰC Foodstuffs -

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.24.208