Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 145/2015/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 3212 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 153.602 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 22.734 CÔNG VĂN
201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10633:2015 về Phụ gia thực phẩm - Natri nitrat

TCVN10633:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10633:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10633:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NATRI NITRAT Food additives - Sodium nitrate Lời nói đầu TCVN 10633:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Sodium nitrate; TCVN 10633:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10634:2015 về Phụ gia thực phẩm - Đồng (II) sulfat

TCVN10634:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10634:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10634:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - ĐỒNG (II) SULFAT Food additives - Cupric sulfate Lời nói đầu TCVN 10634:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2003), Cupric sulfate; TCVN 10634:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10635:2015 về Phụ gia thực phẩm - Propylen oxit

TCVN10635:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10635:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10635:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PROPYLEN OXIT Food additives - Propylene oxide Lời nói đầu TCVN 10635:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (1992), Propylene oxide; TCVN 10635:2015 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10636:2015 về Phụ gia thực phẩm - Hexametylentetramin

TCVN10636:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10636:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10636:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - HEXAMETYLENTETRAMIN Food additives - Hexamethylenetetramine Lời nói đầu TCVN 10636:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2004), Hexamethylenetetramine; TCVN 10636:2015 do

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10637:2015 về Phụ gia thực phẩm - Nisin

TCVN10637:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10637:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10637:2015 PHỤ GIA THỰC PHẨM - NISIN Food additives - Nisin Lời nói đầu TCVN 10637:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở JECFA (2013), Nisin; TCVN 10637:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10671:2015 (ISO 1520:2006) về Sơn và vecni - Phép thử độ sâu ấn lõm

TCVN10671:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10671:2015,***,Hóa chất,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10671:2015 ISO 1520:2006 SƠN VÀ VECNI - PHÉP THỬ ĐỘ SÂU ẤN LÕM Paints and varnishes - Cupping test Lời nói đầu TCVN 10671:2015 hoàn toàn tương đương ISO 1520:2006 TCVN 10671:2015 do Viện Vật liệu xây

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10690:2015 (EN 1133:1994) về Nước rau, quả - Xác định chỉ số formol

TCVN10690:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10690:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10690:2015 EN 1133:1994 NƯỚC RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ FORMOL Fruit and vegetable juices - Determination of the formol number Lời nói đầu TCVN 10690:2015 hoàn toàn tương đương EN 1133:1994;

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10691:2015 (EN 1135:1994) về Nước rau, quả - Xác định hàm lượng tro

TCVN10691:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10691:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10691:2015 EN 1135:1994 NƯỚC RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO Fruit and vegetable juices - Determination of ash Lời nói đầu TCVN 10691:2015 hoàn toàn tương đương EN 1135:1994; TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10692:2015 (EN 1136:1994) về Nước rau, quả - Xác định hàm lượng phospho - Phương pháp đo phổ

TCVN10692:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10692:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10692:2015 EN 1136:1994 NƯỚC RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ Fruit and vegetable juices - Determination of phosphorus content - Spectrometric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10693:2015 (EN 1140:1994) về Nước rau, quả - Xác định hàm lượng D-glucose và D-fructose sử dụng enzym - Phương pháp đo phổ NADPH

TCVN10693:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10693:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10693:2015 EN 1140:1994 NƯỚC RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG D-GLUCOSE VÀ D-FRUCTOSE SỬ DỤNG ENZYM - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ NADPH Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D-glucose and D-fructose

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10694:2015 ( EN 1141:1994) về Nước rau, quả - Xác định hàm lượng prolin - Phương pháp đo phổ

TCVN10694:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10694:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10694:2015 EN 1141:1994 NƯỚC RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PROLIN - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ Fruit and vegetable juices - Spectrometric determination of proline content Lời nói đầu TCVN 10694:2015 hoàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10695:2015 ( EN 12742:1999) về Nước rau, quả - Xác định hàm lượng axit amin tự do - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN10695:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10695:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10695:2015 EN 12742:1999 NƯỚC RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT AMIN TỰ DO - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Fruit and vegetable juices - Determination of free amino acids content - Liquid chromatographic method

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10696:2015 (EN 12145:1996) về Nước rau, quả - Xác định chất khô tổng số - Phương pháp xác định hao hụt khối lượng sau khi sấy

TCVN10696:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10696:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10696:2015 EN 12145:1996 NƯỚC RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH CHẤT KHÔ TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HAO HỤT KHỐI LƯỢNG SAU KHI SẤY Fruit and vegetable juices - Determination of total dry matter - Gravimetric method

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10697:2015 (EN 12146:1996) về Nước rau, quả - Xác định hàm lượng sucrose sử dụng enzym - Phương pháp đo phổ NADP

TCVN10697:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10697:2015,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10697:2015 EN 12146:1996 NƯỚC RAU, QUẢ - XÁC ĐỊNH - HÀM LƯỢNG SUCROSE SỬ DỤNG ENZYM - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ NADP Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of sucrose content - NADP spectrometric

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

215

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8910:2015 về Than thương phẩm - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN8910:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8910:2015,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8910:2015 THAN THƯƠNG PHẨM - YÊU CẦU KỸ THUẬT Commercial coal - Specifications Lời nói đầu TCVN 8910:2015 thay thế TCVN 8910:2011 và TCVN 4312:2005 TCVN 8910:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10760:2015 về Kính phẳng tôi hóa - Phân loại và phương pháp thử

TCVN10760:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10760:2015,***,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10760 : 2015 KÍNH PHẲNG TÔI HÓA - PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Chemically strengthened glass - Classification and test method Lời nói đầu TCVN 10760:2015 được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo ASTM

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2016

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10674:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng crom tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN10674:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10674:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10674:2015 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CROM TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Determination of total chromium content by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10675:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng niken tổng số - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN10675:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10675:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10675:2015 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NIKEN TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Determination of total nickel content by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 10675:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10676:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hóa hơi lạnh

TCVN10676:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10676:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10676:2015 PHÂN BÓN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ - KỸ THUẬT HÓA HƠI LẠNH Fertilizers - Determination of total mercury content by cold vapour atomic absorption

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10677:2015 về Phân bón - Xác định hàm lượng magie hòa tan trong nước - Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN10677:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10677:2015,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10677:2015 PHÂN BÓN – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MAGIE HÒA TAN TRONG NƯỚC – PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Method for determination of water- soluble magnesium content by flame atomic absorption

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175